tammi 30, 2018
tammi 30, 2018

Kuinka usein ammattivedonlyöjät tekevät tiliä?

Kuinka usein voittaja voi odottaa saavansa tuottoa?

Ammattivedonlyöjän kuukausittaisen odotustuoton analyysi

Mitä vedonlyöjät voivat oppia käyttämällä binomimallin kaavaa?

Kuinka usein ammattivedonlyöjät tekevät tiliä?

Elannon ansaitseminen vedonlyönnistä voi olla palkitsevaa. Niin tuottoisaa kuin voittavaksi vedonlyöjäksi tuleminen voi ollakin, säännöllisen tilin saaminen urheiluvedonlyönnistä voi olla haastavaa. Kuinka usein voittavat vedonlyöjät voivat odottaa saavansa tuottoa? Lue lisää tästä artikkelista.

Vuonna 2017 Pinnacle järjesti Twitter-keskustelupäivän, jossa annettiin neuvoja, mitä ammattivedonlyöjäksi tuleminen edellyttää. Keskustelun aiheina olivat esimerkiksi panostus ja rahanhallinta, informaation arvo, voittajien valitsemisen ja odotusarvon löytämisen välinen ero sekä sulkemiskertoimien merkitys menestyksen mittaamisessa.

Yksi puuttuva näkökohta oli arvio siitä, miltä tuoton saaminen oikeastaan näyttää, ja erityisesti siitä, kuinka usein voittaja voi odottaa saavansa tuottoa. Yksinkertaisin tapa mitata tätä on ajatella ammattivedonlyöntiä työnä muiden joukossa.

Useimmissa töissä palkkaa saadaan kerran kuussa. Tässä artikkelissa tutkitaan, kuinka usein voittava vedonlyöjä voi odottaa saavansa kuukausittain palkkion vaivoistaan.

Kuinka usein pelikassa saavuttaa uusia huippuja?

Yksi aikaisimmista innoituksen lähteistäni valitsemallani urapolulla urheiluvedonlyönnin analyytikkona oli Professional Gambler -sivuston artikkeli nimeltä Sports Betting Money Management eli Urheiluvedonlyönnin rahanhallinta (voit lukea artikkelin tästä). Se oli valaiseva siksi, että se ei yrittänyt höynäyttää lukijaa mahdottomilla palautuksilla, osumaprosenteilla ja tuoton kasvulla.

Urheiluvedonlyönnissä menestyminen on vaikeaa; parhaatkin ammattilaiset saavuttavat tasoitus- ja hajontavedoissa vain 55–57 %:n osumisprosentin, ja palautusprosentti on pitkällä aikavälillä harvoin yli 110 %.

Kenties yllättävin havainto artikkelissa oli se, että 55 %:n osumisprosenttiin pystyvä vedonlyöjä voi odottaa pelikassansa saavuttavan uuden huipun vain 5 %:lla vedoistaan. Lainatakseni R.J. Milleriä, artikkelin kirjoittajaa ja ammattivedonlyöjää: ”Aloittelija ajattelee, että joka päivä pitäisi olla entistä enemmän rahaa. Itse asiassa 19 päivänä 20:stä olet huippupelikassaasi alempana.”

Tätä artikkelia varten päätin testata tämän olettamuksen erilaisilla vedonlyöntikertoimilla (1,50, 2,00, 3,00, 5,00 ja 10,00) ja palautusprosenteilla (90 %:sta 120 %:iin 2:%:n välein). Mallinsin uuden pelikassahuipun odotetun todennäköisyyden Monte Carlo -simulaatiolla. Tulokset on esitetty seuraavassa kaaviossa:

in-article-how-often-do-winners-get-paid-6.jpg

R.J. Millerin artikkelin kirjoittamisen aikaan tyypillinen tasoitusvetojen kerroin oli -110 (amerikkalainen kerroin), jota vastaa suhteellinen kerroin 10/11 tai desimaalikerroin 1,91.

55 %:n osumisprosentti vastaisi siis 105 %:n palautusta. Parhaan sopivuuden viiva näille luvuille on vihreä viiva yllä (kerroin 2), ja voimmekin huomata, että tällaisella palautuksella voimme odottaa saavuttavamme uuden huippupelikassan vain 5 %:lla kerroista.

On myös paljastavaa, kuinka harvoin voimme odottaa uusia pelikassahuippuja, vaikka menestyksemme olisi huomattavasti parempaakin. Jopa pitkän ajan palautusprosentilla 120 %, joka on rehellisessä vedonlyönnissä käytännössä mahdoton näillä vedonlyöntikertoimilla, saavuttaisimme uuden huipun vain 20 %:lla kerroista. Suuremmilla kertoimilla (ja pienemmillä todennäköisyyksillä) saavuttaisimme näitä huippuja vielä harvemmin.

Kuukausittaiset tuotot

Seuraavat yhdeksän kaaviota esittävät erilaisia mahdollisia kuukausittaisia vedonlyöntihistorioita 50 tasakertoimisesta saman panoskoon vedosta teoreettisella osumisprosentilla 55 %, joka vastaa tuotto-odotusta p = 10 % eli odotettua pääoman tuottoa r = 110 %.

Vaikka vedonlyöjällä on huomattava etu kertoimiin nähden, historioista kolme oli lopussa tappiolla. Kuvittele, että jäisit vuoden aikana pari kolme kertaa ilman palkkaa ja joutuisit vieläpä maksamaan työnantajallesi siitä, ettet ole työskennellyt tarpeeksi kovasti. Jos joku sanoo, että urheiluvedonlyönti on helppoa, hän on saanut väärää tietoa.

in-article-how-often-do-winners-get-paid-1.jpg

Voittava urheiluvedonlyöjä pitäisi epäilemättä hyödyllisenä kykyä arvioida voitollisen kuukauden todennäköisyyttä ja vastaavasti tappion tekemisen todennäköisyyttä. Itse asiassa edellä esitetyn kaltaisessa yksinkertaisessa tilanteessa, jossa kaikki kertoimet ja panoskoot ovat samat, voimme laskea binomiteorian avulla tarkasti todennäköisyyden sille, että tulos on tappiollinen. Tässä esimerkissä se on 19,7 %.

Entä jos muutamme kertoimia? Alla olevista kaavioista ensimmäinen osoittaa, kuinka tappiollisen 50 vedon kuukauden todennäköisyys muuttuu sen mukaan, millä kertoimilla lyömme vetoa.

in-article-how-often-do-winners-get-paid-2.jpg

Ymmärrettävästi tuotto-odotuksen pienentäminen kasvattaa todennäköisyyttä, että kuukausi on tappiollinen. Selvää on myös, että kertoimien suurentuessa myös varianssi kasvaa. Tällaisella verrattain pienellä vetojen otoksella tuurilla on paljon suurempi vaikutus isoilla kertoimilla. Hyvälläkin edulla voimme odottaa häviävämme rahaa merkittävässä osassa kuukausista.

10:n kertoimilla ja 120 %:n odotetulla tuotolla tappiollisen kuukauden todennäköisyys on noin 27 %. Se ei ole paljon parempi kuin lyötäessä vetoa samoilla kertoimilla ilman mitään etua (43 %). Sitä vastoin pienemmillä, 1,5:n kertoimilla kuukausiodotuksiimme vaikuttaa paljon enemmän etumme suuruus ja paljon vähemmän tuuri.

Seuraava kaavio paljastaa, miten asiat muuttuvat, kun kasvatamme kuukausittaisten vetojen määrän 250:een.

in-article-how-often-do-winners-get-paid-3.jpg

Nyt kuukausiodotukset ovat paljon johdonmukaisemmat suuremmillakin kertoimilla. Odotetusti vetomäärän kasvaessa myös todennäköisyys olla voitolla kuukauden jälkeen kasvaa. Tämä johtuu suurten lukujen laista, kunhan meillä vain on positiivinen tuotto-odotus. Tietenkin sama pätee myös toiseen suuntaan: kun meillä ei ole etua kertoimiin nähden, vetomäärän kasvattaminen kasvattaa tappion todennäköisyyttä.

Viimeisissä kahdessa kaaviossa vertaillaan kuukausittaista odotusarvoa kertoimilla 2,00 ja 5,00 viidellä eri otoskoolla: 10, 20, 50, 100 ja 250 vetoa. Ne vahvistavat kutakuinkin sen, mitä kaksi ensimmäistä kaaviota meille näyttävät:

  1. Mitä suurempi etu meillä on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä teemme voittoa (tai suuremmalla negatiivisella tuotto-odotuksella tappiota).
  2. Mitä enemmän vetoja asetamme, sitä suurempi on todennäköisyys, että teemme jaksolla voittoa, kun meillä on etu (tai tappiota, kun meillä ei ole sitä).
  3. Mitä pienemmillä kertoimilla lyömme vetoa, sitä pienempi on tuurin vaikutus.

in-article-how-often-do-winners-get-paid-4.jpg
in-article-how-often-do-winners-get-paid-5.jpg

Jos haluat suorittaa oman binomimallisi, voit laskea veto-otoksen tappion todennäköisyyden seuraavalla Excel-kaavalla:

=BINOMDIST(ROUNDUP((n/o)-1,0), n, r/o, TRUE)

jossa n = vetojen määrä, o = kerroin ja r = odotettu sijoitetun pääoman tuotto tai odotettu etu joko prosentti- tai desimaalilukuna (esim. 110 % = 1,1).

R.J. Miller kertoi lukijoilleen, että 55 %:n osumisprosentilla ja 125 vedolla kuukaudessa hän voi odottaa häviävänsä rahaa joka 9. kuukausi. Kertoimilla 1,909 (n = 125, r/o = 0,55), binomiyhtälö antaa tappiollisen kuukauden todennäköisyydeksi 27,9 % eli yli kerran neljästä. Ilmeisesti Millerin laskelmat menivät tässä kohtaa pieleen.

Vaihtoehtoisesti hän ajatteli kenties reiluja 1:1-vetoja ilman vedonvälittäjän katetta. Silloin todennäköisyys olisi 13,1 % eli paljon lähempänä hänen olettamustaan. Epätarkkuuksista huolimatta Miller oli oikeassa varsinaisessa asiassaan: tehokasta vedonlyöntistrategiaa auttaa, kun ”tietää, mitä odottaa”.

Monimutkaisemmalla vetohistorialla, jossa on erilaisia vetokertoimia ja panoskokoja, tarvittaisiin Monte Carlo -simulaatio.

Yhteenveto: Kuinka usein voittajat tekevät tiliä?

Edun löytäminen urheiluvedonlyönnissä on vaikeaa. Vain harvat vedonlyöjät onnistuvat siinä pitkällä aikavälillä – tuuri voi toki joskus auttaa. Todistettujen voittajienkin on pidettävä tuotto-odotuksensa maltillisina. Uudet pelikassan huiput ovat paljon harvinaisempia kuin useimmat ihmiset kuvittelisivat.

Lisäksi odotuksia tuottojen saamisesta kuukausi toisensa jälkeen on hillittävä annoksella tilastorealismia. Toivottavasti tämä artikkeli on havainnollistanut, kuinka vaikeaa elannon ansaitseminen urheiluvedonlyönnistä voi olla.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.