marras 7, 2020
marras 7, 2020

Kuinka hyviä Pinnaclen aasialaiset tasoitusvetokohteet ovat?

Mikä on Asian Handicap eli aasialainen tasoitusvetokohde?

Aasialaisen tasoituksen vertaaminen tuloksiin

Aasialaisen tasoituksen nousut

Miten kertoimet muuttuvat tasoituksen koon muuttuessa?

Kuinka hyviä Pinnaclen aasialaiset tasoitusvetokohteet ovat?

Vuonna 2016 Pinnacle julkaisi artikkelini, jossa tutkin heidän jalkapallo-otteluidensa vedonlyöntikerrointen tehokkuutta tai tarkkuutta. Kun heidän katteensa jätetään pois ja suosikki–altavastaaja-harha otetaan huomioon, Pinnaclen kertoimet kotijoukkueen voittoon, tasapeliin ja vierailevan joukkueen voittoon antavat hyvin luotettavan arvion siitä, kuinka todennäköisesti kukin tulos keskimäärin tapahtuu.

On tärkeää painottaa, että kyse on keskiarvoista. Siitä suuresta muuttujamäärästä, joka jalkapallo-ottelun aikana tapahtuu, johtuen mikään yksittäinen kerroin ei voi ennustaa todennäköisyyttä täydellisesti. Suuren kerroinotosten avulla voidaan kuitenkin nähdä pois suljettavia virheitä. Sen vuoksi Pinnaclen reilun ottelun kertoimien viittaamat todennäköisyydet heijastavat läheisesti osuutta tiettyjen otteluiden tuloksista. Esimerkiksi otoksessa joukkueita, joiden kertoimet ovat kohtuullisesti 2,00, voittaa tyypillisestä 50 %.

Pitäen tämän mielessä voi kysyä, onko mahdollista tutkia kertoimien tehokkuutta aasialaisessa tasoitusvetokohteessa? Otan siitä nyt selvää.

Mikä on Asian Handicap eli aasialainen tasoitusvetokohde?

Aasialainen tasoitusvetokohde on jalkapallolle erityinen tasoituskeino. Jalkapallon tavallisissa tasoituskohteissa, jotka muistuttavat muiden urheilulajien, kuten koripallon ja amerikkalaisen jalkapallon, kohteita, yritetään yleensä karkeasti tasavertaistaa molempien puolten panosten voittaminen palkitsemalla piste-etu (tai haitta) toiselle puolelle.

Jalkapallon aasialaisessa tasoituksessa on täyden maalin ja puolimaalin tasoitusten lisäksi neljäsosamaalin ja kolmen neljäsosamaalin tasoitus, joissa käytetään erikoissääntöjä (puolivoittoja ja puolihäviöitä) panosten sopimisessa. Useimmat lukijat tietävät jo aasialaisen tasoituksen toimintaperiaatteen, mutta Pinnacle on laatinut oppaan heille, joille käsite on vieras.

Kuinka aasialaisen tasoituksen linjoja verrataan tuloksiin?

Vaikka aasialaisen tasoituksen kertoimet voidaan kääntää viitteellisiin tulostodennäköisyyksiin, niitä on vaikea verrata oikeisiin tuloksiin. Ottelukertoimien kanssa voimme yksinkertaisesti katsoa voitokkaiden tietyn kertoimen joukkueiden prosenttiosuutta. Mutta miten tämä tehdään tarkkojen tasoitusarvojen kanssa? Jos otamme esimerkiksi 100 joukkuetta, joilla on -0,25 tasoitus ja tasaiset kertoimet, niin mikä on odotettu tulos?

Hyvin harvan 50–50 tasoituksen kerroin on tasan 50–50.

Asian voi ratkaista vertaamalla tasoituksia itse ottelun maaleihin ja tarkalleen kahden ottelussa olevan joukkueen maalien erotukseen. Jos näissä 100 joukkueessa keskimääräinen maalietu vastustajaan on 0,25, tämä todistaisi kertoimien tarkkuuden tällä otoskoolla.

Kysymykseen liittyy kuitenkin muitakin ongelmia. Ensinnäkin aasialaisilla tasoitekohteilla on erilaisia tasoitearvoja yksittäisille otteluille. Mikä näistä valitaan tutkittavaksi? Tässä kokeessa olen eniten kiinnostunut tasoitteesta, joka tasoittaa kummankin puolen mahdollisimman hyvin, tai jossa viitteelliset voittotodennäköisyydet ovat lähellä 50 %. Tämä on tyypillisesti vedonlyöjien eniten suosima tasoite, sillä siinä on eniten toimintaa ja pienimmät marginaalit.

Toiseksi, hyvin harvan 50–50 tasoituksen kerroin on tasan 50–50. Niiden on oltava tasan 50–50, jotta niitä voidaan luotettavasti verrata tapahtuneisiin maaleihin, sillä määritelmällisesti 50–0 tasoituskoko on yhtä kuin yhden joukkueen ennakoitu maalietu toiseen verrattuna.

Onneksi voimme arvioida oikeista kertoimista, minkä kokoinen tarkan 50-50 tasoitteen pitäisi olla. Meidän täytyy vain määrittää, kuinka kertoimet muuttuvat tasoitteen muuttuessa.

Miten kertoimet muuttuvat tasoituksen koon muuttuessa?

Helpoiten tämän voi havainnollistaa matemaattisesti nollapallotasoituksella, jossa kumpikin puoli on suunnilleen tasaväkisiä. Mieti tätä esimerkkiä:

Oheinen taulukko näyttää kertoimet eri aasialaisille tasoitteille ottelussa. Siitä näkee, että nollapallotasoitukset kertoimet ovat samat, mikä viittaa joukkueiden olevan tasaväkisiä. Negatiiviset tasoitteet (annetaan kotijoukkueelle) vähemmän yllättävästi eivät todennäköisesti kata maalieroa, joten kertoimista tulee entistä suurempia. Vastaavasti positiivisissa tasoituksissa kertoimista tulee pienempiä.

Tasoitus

Kodin kertoimet

Vierailijan kertoimet

-1,5

5,75

1,14

-1,25

5,25

1,16

-1

4,50

1,19

-0,75

3,30

1,32

-0,5

2,60

1,47

-0,25

2,25

1,62

0

1,93

1,93

0,25

1,62

2,25

0,5

1,47

2,60

0,75

1,32

3,30

1

1,19

4,50

1,25

1,16

5,25

1,5

1,14

5,75

Nämä kertoimet eivät ole reiluja, sillä niihin sisältyy vedonvälittäjän osuus. Olen poistanut ne kerroinsuhteen metodologialla, joka huomioi suosikki–altavastaaja-harhan. Reiluilla kertoimilla voimme laskea helposti viitteelliset todennäköisyydet, kuten näkyy seuraavassa taulukossa.

Tasoitus

Kodin kertoimet

Vierailijan kertoimet

Kodin voittotodennäköisyys

Vierailijan voittotodennäköisyys

-1,5

6,82

1,17

14,7 %

85,3 %

-1,25

6,15

1,19

16,2 %

83,8 %

-1

5,29

1,23

18,9 %

81,1 %

-0,75

3,68

1,37

27,2 %

72,8 %

-0,5

2,85

1,54

35,1 %

64,9 %

-0,25

2,42

1,70

41,3 %

58,7 %

0

2,00

2,00

50,0 %

50,0 %

0,25

1,70

2,42

58,7 %

41,3 %

0,5

1,54

2,85

64,9 %

35,1 %

0,75

1,37

3,68

72,8 %

27,2 %

1

1,23

5,29

16,9 %

81,1 %

1,25

1,19

6,15

83,8 %

16,2 %

1,5

1,17

6,82

85,3 %

14,7 %

Merkitään lopuksi, mitkä ovat tasoituksen  päihittämisen  viitteelliset prosentit näitä tasoituksia vastaan, huomioidaksemme näiden välisen suhteen.

inarticle1-How-good-are-Pinnacle-s-Asian-Handicap.jpg

Viitteellisen todennäköisyyden muutosta suhteessa tasoituksen muutokseen kuvastaa parhaiten kolmannen asteen polynominen sovituslinja. Voimme arvioida tasoitusten koon tällä yhtälöllä, kun kertoimet eivät ole täysin samat molemmille puolille.

Koska olen kiinnostunut niistä aasialaisista tasoituslinjoista, jotka ovat lähellä 50–50-suhdetta, olemme kiinnostuneita vain todennäköisyyden muutoskäyrästä lähellä keskilinjaa. Eli meidän on seurattava vain lineaarista käyrää (eli muutosnopeutta) X-muuttujan suhteen ja voimme jättää huomiotta X-toiseen ja X-kolmanteen muuttujat, joiden kanssa X:n laskeminen olisi paljon vaikeampaa.

Edeltävä yhtälö antaa ymmärtää, että lähellä keskitasoitetta (50-50) viitteellinen todennäköisyys liikkuu noin 3,4 % jokaisesta 0,1 tasoitteen muutoksesta. Vastavuoroisesti tasoite liikkuu noin 0,03 jokaisesta viitteellisen todennäköisyyden 1 % muutoksesta. Kutsun tätä jatkossa "aasialaisen tasoitteen käyräksi".

Eri ottelut tuottavat eri aasialaisen tasoitteen käyriä.

Meillä on myös kolmas ongelma: eri otteluilla ei ole samaa aasialaisen tasoituksen käyrää. Huomattavasti mitä suurempi maaliodotus ottelussa on, sitä loivempi käyrä on, koska viitteellisen todennäköisyyden muutostahti on pienempi.

Ääriesimerkkinä Ajaxin pelaamassa liigapelissä voi olla 85 % viitteellinen todennäköisyys yli 2,5 maalille (verrattuna tyypillisempään 50 %), koska he tekevät yleensä useita maaleja Eredivisiessä. Tällaisissa otteluissa aasialaisen tasoitteen käyrä laskee niinkin loivaksi kuin 0,2.

Toisena ääriesimerkkinä perinteisesti vähämaalisissa otteluissa, kuten Ranskan toisessa divisioonassa (jossa on 25 % viitteellinen todennäköisyys yli 2,5 maalille), käyrä voi olla niinkin jyrkkä kuin 0,38. Edeltävä taulukko tehtiin ottelusta, jossa yli 2,5 maalin kerroin oli 2,2. Marginaalin poistamisen jälkeen viitteellinen todennäköisyys on 42 %.

Olen käyttänyt seitsemän ottelun otantaa muuttuvalla maaliodotteella ja merkinnyt, kuinka aasialainen tasoituskäyrä vaihteli yli 2,5 maalin viitteellisen todennäköisyyden suhteen. Oheinen taulukko näyttää lineaarisen suhteen, jonka yhtälöä voidaan käyttää yhdessä yli 2,5 maalin kertoimien kanssa missä tahansa ottelussa määrittämään tarkan aasialaisen tasoituskäyrän joka ottelulle. Tällä ennustetun 50-50 tasoituksen voi laskea tarkemmin.

inarticle2-How-good-are-Pinnacle-s-Asian-Handicap.jpg

Tietojen analysointi

Olen kirjannut ylös Pinnaclen lopulliset aasialaiset tasoitekertoimet kauden 2019/20 alusta asti. Tilastossani on yhteensä 7 629 ottelua 22 eurooppalaisesta divisioonasta 4. lokakuuta 2020 asti, kun olen poistanut ne ottelut, joiden tiedot puuttuvat. Seuraamalla oheista menettelytapaa olen laskenut jokaisen ottelun 50-50 odotetun maalierotuksen kilpailevien joukkueiden välillä.

Tämän jälkeen pyöristin maaliodotteiden erot yhteen desimaaliin (eli 0,1 alaotannan resoluutio) ja laskin keskiarvon toteutuneesta maalierotuksesta otannan joukkueiden välillä. Näin pystyin merkitsemään jokaiselle alaotokselle differentiaalin maaliodotteen ja toteutuman keskiarvon välille. Tulokset ovat alla.

inarticle3-How-good-are-Pinnacle-s-Asian-Handicap.jpg

Kiinnostavin asia kaaviossa on, kuinka erinomainen suhde on verrattuna suhteellisen pieneen datamäärään, jolla se tehtiin (50 kertaa vähemmän kuin vuoden 2016 ottelukerrointen analyysissä). Viivan käyrä on lähes täysin 1:1 ja varianssin puute viittaa hyvin korkeaan tarkkuuteen lasketuissa 50-50 tasoitearvoissa ja näin myös taustalla olevista aasialaisen tasoitteen linjoista, joista ne laskettiin.

Luonnollisesti kaavion tarkkuus antaa vain ymmärtää, että viivat ovat tarkkoja 0,1 tasoitepisteen resoluutiolla johtuen tästä otoskoosta. Yksittäisten pelien pienemmissä resoluutioissa on hyvin paljon taustamuuttujia. Seuraava kaavio näyttää odotetun maalierotuksen suhteen erotuksen toteutumaan kaikissa 7 629 otteluissa.

inarticle4-How-good-are-Pinnacle-s-Asian-Handicap.jpg

Kyllä, odotetun ja toteutuneen maalieron välillä on yhä sovitettavaa, mutta alle 20 % muutos jälkimmäisessä selittyy ensimmäisessä olevilla aasialaisen tasoitteen viivoilla mallinnetuilla muuttujilla. Loput johtuvat useista muista piilotetuista muuttujista, jotka ovat enimmäkseen liian monimutkaisia mallinnettaviksi. Niitä kutsutaan meluksi tai aleatoriseksi epävarmuudeksi.

Jos omasta ennustemallistaan haluaisi tehdä Pinnaclen aasialaisia tasoitelinjoja parempia näitä piilomuuttujia tutkimalla, urakka on vaikea. Poikkeamat odotetun ja toteutuvan maalierotuksen välillä näyttävät enimmäkseen satunnaisilta. Poikkeamien jakauman voi nähdä oheisessa histogrammissa. 70,0 % ja 95,0 % niistä sijoittuu yhden tai kahden keskihajonnan päähän keskiarvosta. Täysin satunnaisessa (normaali)distribuutiossa luvut olisivat 68,3 % a 95,5 % luokkaa.

inarticle5-How-good-are-Pinnacle-s-Asian-Handicap.jpg

Tiivistettynä olemme taas havainneet, että yksi Pinnaclen vedonlyöntikohteista toimii hyvin tehokkaasti – ja se on jalkapallon aasialaiset tasoituskohteet. Kyllä, otteluiden odotuksissa on useita poikkeuksia, mutta ne johtuvat enimmäkseen onnesta.

Luotettavan tuoton saaminen niistä vaatii kehittyneempää maaliennustemallia kuin mitä Pinnacle käyttää. Paljon onnea sellaisen laatimiseen.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.