loka 13, 2016
loka 13, 2016

Kuinka hyviä ovat vedonlyöntiasiantuntijat?

Kuinka hyviä ovat vedonlyöntiasiantuntijat?
Vedonlyöntiasiantuntijat lupaavat usein korkeita voittosuhteita, joilla voit voittaa omaisuuden. Vaikka lupaus isoista voitoista houkuttelee, miten erotat menestyvän asiantuntijan pelkästä myyntimiehestä? Lue lisää, niin kerromme kaksi seikkaa, jotka tulee ottaa huomioon arvioitaessa asiantuntijan valintoja.

Edellisessä artikkelissaan Mark Taylor kertoi meille, miten onni vaikuttaa vedonlyöntiin ja ovatko voitot aina taidokkaan vedonlyöjän tunnus. Mark käytti esimerkkinä kolikon heittosarjoja ja binomilaskinta voiton todennäköisyyden laskemiseen kymmenen peräkkäisen vedon jälkeen.

Binomijakauma sopii hyvin 50–50-erikoisvetoihin, kuten pistetasoitusta tai aasialaista tasoitusta käyttäviin vedonlyöntikohteisiin, jossa kummankin osapuolen kertoimet ovat lähellä tasakerrointa tai hieman heikompi välittäjän vähennettyä katteensa. Usein vedonlyöjät kuitenkin lyövät vetoa monenlaisilla hinnoilla ja panoksilla, esimerkiksi 1X2-kohteet jalkapallossa tai otteluvedot tenniksessä.

Tällaisissa tilanteissa voimme käyttää niin sanottua t-jakaumaa ja tilastollista Studentin t-testiä, jossa käytetään t-jakaumaa. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka t-jakaumaa voidaan käyttää vedonlyöntiasiantuntijan vinkkien osuvuuden mittaamiseen.

Asiantuntijan kokemuksen pituus

T-jakauma muistuttaa paljon kellonmuotoista normaalijakaumaa ja on käytännössä sama asia, mikäli vetoja on noin yli 30. T-testillä tutkitaan sen todennäköisyyttä, että vetosarjasta saadut voitot voisivat johtua sattumasta.

120 %:n tuotto 100 vedosta vähintään kertoimella 10,00 on todennäköisimmin kiinni onnesta. Sama tuotto lyötäessä vetoa kohteista, joissa on selvä suosikki, on osoitus taidosta.

Mitä pienempi todennäköisyys, vedonlyönnin kannattavuudelle on sitä todennäköisemmin jokin muu syy, esimerkiksi vedonlyöjän taidot. T-testillä verrataan yksinkertaisesti vedonlyöjän saamia tuottoja teoreettiseen odotukseen (jos otetaan huomioon vain onni), joka määräytyy pelattavan kohteen mukaan. 

Tavallisesti kyseessä on vedonvälittäjän katetta vastaava tappio tai plus miinus nolla -tilanne, jos vedonlyöjä vaivautuu etsimään parhaat kertoimet käyttämällä kertoimien vertailutyökalua. Seuraavaksi saatu t-tulos analysoidaan, jotta saadaan selville, onko ero tilastollisesti merkittävä.

Luonnostaan pitäisi olla selvää, että mitä suurempi on kannattavuus, sitä suurempi on t-tulos ja vetohistoria on tilastollisesti sitä merkittävämpi. Toisin sanoen taidolla on hyvin todennäköisesti ollut vaikutusta tulokseen. T-tulos on suoraan verrannollinen vedonlyöjän odotuksia paremman keskivertotuoton ylimäärään.

Vastaavasti mitä pidempi historia on (vastaavalla tuotolla), sitä todennäköisempää on, että se johtuu jostain muusta kuin onnesta. Otetaan esimerkiksi kaksi vedonlyöjää, joiden sijoituksen tuottoprosentti on 120 %. Ensimmäinen pääsi tähän tulokseen 10 vedolla, toinen 1 000 vedolla. Kumpi on todennäköisemmin taitavampi vedonlyöjä? 

Jollet ole varma, ajattelepa uudelleen kolikon heittoesimerkkiä. Yli kuuden kruunan saaminen 10 heitolla on paljon todennäköisempää kuin yli 600 kruunan saaminen 1 000 heitolla pelkällä onnella. Mikäli tuloksena olisi vähintään 600 kruunaa, olisi kohtuullista olettaa, että kolikko on puolueellinen.

Vastaavasti on todennäköisempää, että pidämme vedonlyöjää, jolla on pitkä kannattavuuden historia, taitavana. T-tulos on itse asiassa verrannollinen vetojen luvun neliöjuureen.

Suuret vastaan pienet kertoimet

Vedonlyöntikertoimien vaikutus on vähemmän intuitiivinen. Itse asiassa 120 %:n tuottoprosentti noin 1,25:n vedonlyöntikertoimella on paljon parempi osoitus taidosta kuin vastaava kannattavuus noin 5,00:n vedonlyöntikertoimella. Vedonlyönti pienemmän todennäköisyyden tuloksista (suuremmalla kertoimella) on luonnostaan riskialttiimpaa (jos panokset ovat tasaveroiset), koska tulos on enemmän satunnaisen vaihtelevuuden armoilla.

Toisin sanoen tuotto vaihtelee enemmän. 19 tai 21 voittajaa kertoimella 5,00 antaa tuotoksi 95 % tai 105 %. Sitä vastoin 79 tai 81 voittajaa kertoimella 1,25 antaa 98,75 %:n tai 101,25 %:n voiton tuotosta. Vedonlyönti suurilla kertoimilla tarkoittaa suurempia riskejä suurempien voittojen toivossa. 

Voimme nähdä vedonlyöntikertoimien vaikutuksen vedonlyöntihistorian voittojen ja tappioiden keskihajonnan avulla. Tasaisella panostuksella keskihajonta voidaan arvioida seuraavalla lausekkeella.

profit-and-loss-inarticle1.jpg

Lausekkeessa o tarkoittaa vetohistorian keskimääräistä kerrointa ja r on vedonlyöjän todellinen tuotto. Voittojen ja tappioiden keskihajonta lyötäessä vetoa kertoimella 5,00 on yli neljä kertaa suurempi kuin lyötäessä vetoa kertoimella 1,25. Jos oletetaan, että odotettu tuotto (perustuu vain onneen) on 100 % (tai plus miinus nolla), t-tulos lasketaan seuraavalla yhtälöllä:
profit-and-loss-inarticle2.jpg

Yhtälössä n on vetojen lukumäärä. Näin ollen t-tulos tasaveroisella tuotolla ja yhtä pitkällä vetohistorialla on yli kahdeksan kertaa pienempi lyötäessä vetoa kertoimella 5,00 kuin kertoimella 1,25.

Siksi pitäisi olla selvää, että suurempia kertoimia käyttämällä saadut paremmat tuotot, kuten on tavanomaista esimerkiksi hevosurheilukohteissa, eivät ole välttämättä merkki paremmasta ennustuskyvystä. Yhtä hyvällä onnella saadaan paljon suurempi voittoprosentti.

Näin ollen vetohistorioiden vertailut, joissa otetaan huomioon vain voittoprosentti, kuten on tavallista vedonlyöntiasiantuntijoita arvioitaessa, ovat perustaltaan harhaanjohtavia. Ottamalla huomioon vedonlyöntikertoimet t-tulos mittaa odotukset ylittävän riskipainotetun tuoton laatua.

Sattuman laskeminen 

Lopuksi t-tulos muunnetaan todennäköisyydeksi (p-arvoksi), jonka mukaan kannattavuus voi johtua vain sattumasta. Microsoft Excelin käyttäjät voivat hyödyntää TDIST-funktiota (suomalaisessa Excelissä TJAKAUMA). Funktion muoto on TDIST (t, vapausasteet, suunnat), jossa t tarkoittaa t-tulosta, kun taas vapausasteet on itsenäisten tietojen määrä, joka vastaa vetojen määrää miinus yksi.

Suuntien argumentti voi olla joko yksi (yksisuuntainen t-testi) tai kaksi (kaksisuuntainen t-testi). Koska meitä kiinnostaa oikeasti vain, onko voitto tilastollisesti merkittävä, kannattaa valita yksisuuntainen t-testi. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää verkkolaskinta, johon arvot voidaan syöttää.

Alla olevassa taulukossa on joitakin esimerkkejä t-tuloksista ja niitä vastaavista p-arvoista, joiden perustana on 100 vedon vedonlyöntihistoria ja 120 %:n tuottoprosentti.

Kertoimet

t-tulos

p-arvo

1.5

3.33

0.06%

1,75

2.46

0.78%

2

2.04

2.19%

2,5

1.60

5.63%

3

1.36

8.83%

4

1.09

13.89%

5

0.94

17.56%

10

0.62

26.98%

25

0.37

35.45%

50

0.26

39.72%

Keskivertokertoimilla, joilla joku lyö vetoa, on ilmeisestikin suuri vaikutus siihen, voidaanko vedonlyönnin kannattavuuden katsoa perustuvan onneen vai taitoon. 120 %:n tuottoa 100 vedosta vähintään kertoimella 10,00 tulisi selvästi pitää pitkälti onnen seurauksena.

Jos sama vedonlyöjä sitä vastoin pääsee samaan tuottoon lyödessään vetoa kohteista, joissa on selvä suosikki, tällöin kannattavuuden voidaan katsoa perustuvan paljon todennäköisemmin taitoon. Näin ollen verrattaessa esimerkiksi vedonlyöntiasiantuntijoiden vedonlyöntihistorioita ei riitä, että tutkitaan heidän voittoprosenttejaan, vaan on katsottava myös heidän vedonlyöntihistoriansa pituutta ja kertoimia, joilla tuotot on saavutettu.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.