maalis 10, 2017
maalis 10, 2017

Kaikki tarvittavat tiedot vedonvälittäjien voittamiseen

Mitä joukkoälyn periaate tarkoittaa?

Mitä hinnoittelumallia vedonvälittäjät käyttävät?

Sulkeeko vedonvälittäjäsi voitollisia tilejä?

Kaikki tarvittavat tiedot vedonvälittäjien voittamiseen
Voitollisen vedonlyönnin pääperiaate ei ole vedon lyöminen silloin, kun ajattelet voittavasi, vaan silloin, kun voiton todennäköisyys on suurempi kuin vedonvälittäjän kertoimesta laskettava todennäköisyys. Jotta voit olla voitollinen vedonlyöjä, arviointikykysi on oltava parempi kuin vedonvälittäjän. Tässä artikkelissa Joseph Buchdahl selittää, miten vedonvälittäjät määrittävät kertoimia ja miten vedonvälittäjien päihittäminen tapahtuu. Lue lisää tästä.

Vuonna 2014 Pinnacle testasi joukkoälyn hypoteesin pyytämällä ihmisiä arvaamaan videolla olevien suklaapallojen määrän. Testin päätyttyä keskimääräinen arvaus oli vain 1,4 % suurempi kuin todellinen määrä, vaikka vain yksi henkilö 608 osallistuneesta arvasi täysin oikein.

[Vaikka] urheilutapahtumien lopputuloksia ei voi tietää etukäteen, näissäkin tilanteissa joukko pystyy yleensä tekemään tarkan arvion tulosten todennäköisyyksistä.

Urheilutulokset ovat tietenkin luonteeltaan binaarisia: ne joko tapahtuvat tai eivät. Vedonlyöjien mielipiteet ilmenevät kuitenkin siinä, miten he panostavat rahaa, ja tätä vedonvälittäjät hyödyntävät määrittäessään eri lopputulosten todennäköisyyksiä kertoimiaan varten. On totta, että joukot ovat taipuvaisia harjoittamaan järjestelmällistä puolueellista arviointia epävarmoissa tilanteissa, mikä johtaa vähemmän viisaaseen kollektiiviseen mielipiteeseen.

Olemme kuitenkin huomanneet yleisesti, että mitä suositumpi vedonlyöntikohde on, sitä paremmaksi kollektiivinen viisaus muodostuu. Mitä enemmän toisistaan riippumattomasti toimivia pelaajia on mukana antamassa erilaisia näkemyksiään urheilutapahtumasta, sitä todennäköisempää on, että joukosta tulee viisas ja vedonlyöntikertoimista tulee tarkkoja.

Pinnaclen vedonlyöjien viisaus

Olen aiemmin tutkinut, kuinka tarkkoja Pinnaclen jalkapallovedonlyönnin 1X2-kertoimet ovat, ja näin ollen kuinka tarkkoja vedonlyöntimarkkinat ovat. Tein tämän vertaamalla kertoimista johdettuja lopputulosten todennäköisyyksiä toteutuneisiin eri tulosten prosenttiosuuksiin. Tämä analyysi osoitti, että Pinnaclen vedonlyöntikertoimet ovat keskimäärin hyvin tehokkaita – toisin sanoen tarkkoja.

Mitä enemmän toisistaan riippumattomasti toimivia pelaajia on mukana antamassa erilaisia näkemyksiään urheilutapahtumasta, sitä todennäköisempää on, että joukosta tulee viisas ja vedonlyöntikertoimista tulee tarkkoja.

Esimerkiksi joukkueet, joiden kerroin oli 2,00 (Pinnaclen oman katteen vaikutus poistettuna), voittivat noin 50 % todennäköisyydellä. Joukkueet, joiden kerroin oli 4,00, voittivat 25 % todennäköisyydellä ja niin edelleen. Vaikka tällainen havainto ei ole pitävä todiste markkinan tehokkuudesta, havainto on ainakin yhdenmukainen sen kanssa, että markkina on tehokas.

Tietenkään kaikki vedonvälittäjät eivät anna joukkueelle samaa kerrointa. Esimerkiksi Pinnacle tarjosi kerrointa 2,22 Liverpoolin voitolle Tottenhamista 11. helmikuuta 2017 pelatussa ottelussa. Muilla vedonvälittäjillä vaihteluväli oli 2,15–2,33. Mistä voimme tietää, mikä hinta oli tarkin?

Pinnaclen viisauden testaaminen muihin vedonvälittäjiin verrattuna

Yksi mahdollinen tapa testata suhteellista hintojen tehokkuutta Pinnaclen ja muiden vedonvälittäjien välillä on seuraavan hypoteesin ja siihen liittyvän testin käyttäminen:

1)     Oletetaan, että Pinnaclen kertoimet (kate poistettuna) kuvaavat tulosten todennäköisyyksiä tarkasti.

2)     Tästä seuraa, että toisen vedonvälittäjän kertoimen suhde Pinnaclen kertoimeen kuvaa odotettua arvoa eli odotettua tuottoa.

3)     Analysoidaan todellisia tuottoja eri odotetuilla arvoilla.

Esimerkiksi Pinnaclen oikeaksi arvioima hinta Liverpoolin voitosta Tottenhamia vastaan oli katteen osuus poistettuna noin 2,25, mikä vastaa noin 44 % todennäköisyyttä. Jos hypoteesimme on siis oikea, paras markkinahinta 2,33 antaisi siis odotetuksi tuotoksi noin 1,035 eli +3,5 % (2,33/2,25).

Toisaalta vedonlyönti markkinoiden pienimmällä kertoimella 2,15 antaisi odotetuksi tuotoksi tappiollisen 0,956 eli -4,4 % (2,15/2,25). Jos havaitsemme, että kaikkien odotetulta tuotoltaan +3,5 % (tai tappioltaan 4,4 %) olevien vetojen tuotto on keskimäärin 3,5 % (tai tappio on 4,4 %), voimme todeta hypoteesimme oikeaksi, eli että Pinnaclen kertoimet ovat keskimäärin tehokkaita ja tarkkoja eli viisaita.

Kuinka viisaita Pinnaclen jalkapallovedonlyöntikohteiden kertoimet sitten ovat? Olen analysoinut 35 570 ottelun otoksen eri Euroopan maissa kaudesta 2012/13 lähtien pelatuista liigaotteluista. Erilaisten lopputulosten määrä kotivoitto/tasapeli/vierasvoitto-kohteessa on siis 106 710. 

Jokaisesta niistä lasketaan tuotto jakamalla kyseisen suuren vedonvälittäjän (eri vedonvälittäjiä oli tutkimuksessamme neljä) kerroin Pinnaclen hinnalla, josta on poistettu kate. Erilaisia tuottoja tuli siis 426 840. Toteutuneet tuotot lasketaan sitten 0,01 yksikön välein odotetun tuoton mukaan (esimerkiksi 0,98, 0,99, 1,00, 1,01 jne.). Sen jälkeen tasataan tietojen varianssia käyttämällä viiden sadasosayksikön keskiarvoa. Tiedot kuvataan alla olevaan pistekaavioon siten, että erittäin pienten ja suurten odotettujen tuottojen kohteet poistetaan, koska niistä on ymmärrettävästi paljon tavallista vähemmän datapisteitä.

how-to-beat-the-bookies1.jpg
Odotettujen ja toteutuneiden tuottojen välinen suhde on hyvin vahva ja käytännöllisesti katsoen 1:1. Kun siis odotimme tietyn otteluotoksen tuottojen olevan 90 %, todella saimme tulokseksi 90 %:n tuoton (eli 10 %:n tappion). Kun odotettu tuotto on 105 %, todella saamme tuotoksi 105 % (eli 5 prosentin tuoton).

Markkinan harha eli manipulointi

Käännetäänpä prosessi toisin päin. Oletetaan tällä kertaa, että muiden vedonvälittäjien kertoimet (kate poistettuna) kuvaavat tulosten todennäköisyyksiä tarkasti. Miten toteutuneet tuotot – tällä kertaa Pinnacle kertoimia vastaan – vertautuvat hypoteesin tuottamiin odotusarvoihin? Katsotaanpa.

 how-to-beat-bookies2.jpg

Tällä kertaa odotetun ja toteutuneen tuoton välistä korrelaatiota ei ole lainkaan. Jos vedonvälittäjän oikeaksi laskema hinta on 2,00, ei ole väliä, onko Pinnacle tarjonnut kerrointa 1,8 vai 2,1 – toinen vedonvälittäjä häviää joka tapauksessa 2 % (mikä vastaa osapuilleen Pinnaclen katetta jalkapallovedonlyönnin kertoimissa). Tästä voidaan päätellä, että muiden neljän tässä analyysissä olevan vedonvälittäjän kertoimet eivät kuvaa lainkaan merkityksellisesti todellista todennäköisyyttä Pinnacleen verrattuna. Pinnaclen hinta toimii tarkkana mittarina.

Mitä hinnoittelumallia oma vedonvälittäjäsi käyttää?

Oletettavasti tällaiselle tutkimustulokselle on kaksi mahdollista selitystä. Ehkä muut vedonvälittäjät eivät osaa määrittää hintoja oikein. Näiden vedonvälittäjien pitkäaikaisen menestyksen perusteella tämä ei selvästikään ole uskottava päätelmä. Vaihtoehtoisesti voimme spekuloida, että vedonvälittäjät muuttavat hintoja tarkoituksella poispäin tehokkaista markkinoista liiketoimintamalliensa mukaisesti.

Pinnaclen hinnoittelumalli hyödyntää joukkoälyä ja toivottaa tervetulleiksi järkevät vedonlyöjät, jotka pystyvät tarkentamaan kertoimia. Muut vedonvälittäjät Manner-Euroopassa ja Isossa-Britanniassa painottavat mieluummin tasaista aloittelevien vedonlyöjien haalimista mainoskampanjoilla, laajalla pienen vaihdon markkinoiden valikoimalla sekä säännöllisillä markkinoiden parhailla kertoimilla tietyistä kohteista (vaikka katteet eivät olisikaan pienimmät). Kaikella kunnioituksella viimeistä noista menetelmistä kohtaan pienikin kerroinvertailu paljastaa useita otteluita, joissa vedonvälittäjät poikkeavat merkittävästi Pinnaclen kertoimista ja äärimmäisissä tapauksissa jopa tarjoavat itselleen tappiollisella kertoimella arvoa pelaajille.

Analyysiotoksessani tällainen positiivinen odotusarvo oli saatavilla 4,1 prosentissa vetotarjouksista. Tämä selittää luonnollisesti sen, miksi niin monet näistä vaihtoehtoisista vedonvälittäjistä Pinnaclesta poiketen sulkevat tilejä lievittääkseen uhkaa, että pelaajat hyödyntävät järjestelmällisesti tappiollisia hintoja joko arvovedonlyönnin tai arbitraasin kautta. Sekään ei varmasti tuota yllätystä, että vaikka Pinnacle toivottaa arbitraasipelaajat avoimesti tervetulleiksi, muut vedonvälittäjät eivät tee niin, ja tyypillisesti arbitraasitilanteessa vedonlyöjän kannalta negatiivisen odotusarvon tarjoava vedonvälittäjä on Pinnacle.

Tämä ei tarkoita, että Pinnaclen vedonlyöntikertoimet olisivat täydellisen tehokkaita – vain sitä, että tehottomuuksien löytäminen ja hyödyntäminen on vaikeampaa. Riittävän terävät vedonlyöjät pystyvät kuitenkin ne löytämään, ja niin tehdessään he voivat luottaa siihen, että heidän asiakkuutensa on tervetullutta. Pinnaclen todella kannattaa rakentaa järkipelaajien markkina, jolla se erottuu kilpailijoista.

Vedonlyöntiresurssit auttavat vedonlyönnissä

Pinnaclen Vedonlyöntiresurssit-osio on yksi netin kattavimmista asiantuntevan vedonlyöntineuvonnan kokoelmista. Tavoitteenamme on auttaa kaikentasoisia vedonlyöjiä parantamaan tietämystään.