Zásady ochrany osobních údajů
Poslední aktualizace: čtvrtek 30.3.2017 v 9:25 pacifického času
Společnost Pinnacle (dále jen „my“ nebo „nás“) se řídí zákonem o ochraně osobních údajů státu Curacao (2013), směrnicí EU o ochraně osobních údajů (směrnice ES 95/46/ES) a směrnicí EU o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí (směrnice ES 2002/58/ES ve znění směrnice 2009/136/ES).
1. Souhlas
a. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje a zaregistrujete si u nás účet nebo se po příchodu na naše webové stránky přihlásíte, výslovně souhlasíte s tím, že společnost Pinnacle shromažďuje vaše osobní údaje a používá je pro účely a způsobem stanovenými v těchto zásadách ochrany soukromí, nebo podle jiných ustanovení smluvních podmínek.
b. Pokud se Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte naše webové stránky ani se neregistrujte.
2. Jakým způsobem získáváme vaše údaje?
a. Mezi osobní údaje, které o vás můžeme sbírat, používat a zpracovávat, patří:
 • osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů na našem webu a veškeré další údaje, které nám zašlete prostřednictvím webu nebo e-mailu;
 • záznamy o korespondenci prostřednictvím webu, e-mailu a jiných metod;
 • vaše odpovědi v dotaznících a zákaznických průzkumech, které provádíme;
 • podrobnosti o transakcích, které u nás provedete, ať už prostřednictvím webu nebo jinak; a
 • údaje o vašich návštěvách těchto webových stránek včetně údajů o provozu, o poloze, webových žurnálů a dalších údajů o komunikaci.
b. Upozorňujeme, že informace, které nám zašlete e-mailem, nejsou šifrovány a zasíláte nám je na vlastní riziko.
3. Za jakým účelem?
a. Mezi osobní údaje, které o vás můžeme sbírat, používat a zpracovávat, patří:
 • osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů na našem webu a veškeré další údaje, které nám zašlete prostřednictvím webu nebo e-mailu;
 • záznamy o korespondenci prostřednictvím webu, e-mailu a jiných metod;
 • vaše odpovědi v dotaznících a zákaznických průzkumech, které provádíme;
 • podrobnosti o transakcích, které u nás provedete, ať už prostřednictvím webu nebo jinak; a
 • informace o vašich návštěvách těchto webových stránek včetně údajů o provozu, o poloze, webových žurnálů a dalších údajů o komunikaci.
4. Jaké máte záruky?
a. Společnost Pinnacle vám zaručuje, že vaše osobní údaje jsou:
 • zpracovány v souladu s vašimi právy;
 • zpracovány čestně a zákonným způsobem;
 • získany jen pro výše uvedené účely;
 • přiměřené, relevantní a úměrné svému účelu;
 • uchovávány v bezpečí; a
 • neuchovávany déle, než je nutné.
b. Společnost Pinnacle podnikne všechny přiměřené kroky k zajištění náležité ochrany a zabezpečení vašich údajů. V tomto ohledu jsme přijali a udržujeme vhodné technické a organizační opatření s cílem ochránit vaše údaje před nepovoleným nebo nezákonným zpracováním.
c. Vaše e-maily jsou uloženy ve službě cloud společnosti Amazon. V této službe cloud neuchováváme žádné osobní údaje zákazníků. Doporučujeme, abyste všechny osobní dokumenty zasílali na adresu compliance@pinnacle.com. Všechny položky zaslané na tuto adresu jsou uchovávány na našich interních serverech.
5. Přenos údajů
a. Z důvodu zajištění dohledu a odhalování podvodů souhlasíte s tím, že má společnost Pinnacle právo předávat vaše osobní údaje třetím stranám. Těmito třetími stranami mohou být například externí dodavatelé služeb ověřování identity a bydliště, poskytovatelé platebních služeb a finanční instituce.
b. Pinnacle si dále vyhrazuje právo předat vaše osobní údaje příslušným třetím stranám v případě, že má důvodné podezření na podezřelou aktivitu související s vaším účtem.
c. Některé datové procesory zpracovávající vaše osobní údaje se mohou nacházit mimo Evropského hospodářskeho prostoru (EHS) a zákony o ochraně osobních údajů nemusí mít v těchto oblastech stejnou úroveň jako v rámci EU. Proto procházením našich webových stránek a elektronickou komunikací s naší společností povrzujete, že souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů z naší strany (anebo ze strany našich dodavatelů) mimo EHS. Podnikneme všechny kroky, které jsou v přiměřené míře nezbytné k tomu, aby s vašimi údaji bylo zacházeno bezpečným způsobem a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
6. Předávání údajů
Informace týkající se vás, které máme – a to včetně osobních údajů a historie sázek – jsme oprávněni sdílet s regulačním orgánem, sportovními orgány, finančními institucemi (například bankami a poskytovateli platebních služeb) a s dalšími kompetentními orgány včetně policie, a to pro účely vyšetřování podvodů, praní špinavých peněz nebo pochybností o poctivosti sportů, a dále také k naplnění našich zákonných povinností.
7. Právo přístupu
a. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům včetně práva opravit nebo vymazat nesprávné nebo nevhodné údaje. Žádosti a veškeré dotazy ohledně ochrany osobních údajů posílejte na adresu: customerservice@pinnacle.com
b. Součástí vašeho požadavku musí být kopie dvou průkazů totožnosti, přičemž jeden z nich musí určovat vaši totožnost (např. řidičský průkaz, pas atd.) a druhý musí prokazovat vaší adresu (účet za energie).
c. Váš požadavek zpracujeme po obdržení poplatku ve výši 10 EUR.
d. Je vaší povinností udržovat své osobní údaje aktuální a správné.
Mobilní aplikace a webové stránky společnosti Pinnacle (včetně stránek optimalizovaných pro mobilní zařízení) používají soubory cookie a podobné technologie ke správě uživatelských relací, poskytování přizpůsobených webových stránek a k úpravám obsahu podle vašich potřeb a zájmů. „Přijetím“ našich zásad používání souborů cookie vyjadřujete svůj souhlas s tím, že soubory cookie a podobné technologie pro účely uvedené v těchto zásadách používáme.
Co je to webový soubor cookie?
Soubory cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštevě určité webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Většina webových stránek je používá na zlepšení vašeho uživatelského pohodlí a na zaručení nejvyšší kvality a funkčnosti obsahu.
Soubory cookie slouží k mnoha různým účelům. Některé soubory cookie jsou například dočasně uloženy na vaše zařízení po dobu, po kterou si prohlížíte určité webové stránky. Tyto soubory cookie vám mohou usnadnit navigaci na stránkách nebo webům umožňují pamatovat si vaše předchozí volby. Pomocí jiných souborů cookie si vás webové stránky mohou pamatovat jako vracejícího se návštěvníka nebo mohou zajišťovat, aby vám byly zobrazovány reklamy odpovídající vašim potřebám a zájmům.
Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby některé nebo všechny soubory cookie blokoval. Chcete-li to udělat, postupujte podle pokynů od dodavatele vašeho prohlížeče. Pamatujte však na to, že pokud zablokujete soubory cookie z webu Pinnacle, některé nebo všechny jeho funkce nemusí správně fungovat.
Je například možné, že nebudete moci podávat sázky. Chcete-li upravit nastavení svého prohlížeče, podívejte se do části Správa souborů cookie. Chcete-li další informace o souborech cookie, čtěte dál.
Základní soubory cookie
Základní soubory cookie jsou nezbytné ke správnému fungování webových stránek; umožňují vám procházet stránkami a provádět různé funkce, například vstupovat do zabezpečených částí, podávat sázky, vkládat peníze a spravovat účet. Bez těchto souborů bychom nemohli naše internetové služby a funkce nabízet.
Základní soubory cookie používáme k:
 • uchovávání tipů přidaných na sázenku během vašeho pobytu na našem webu;
 • vaší identifikaci jako přihlášeného uživatele webu Pinnacle.com.

Základní soubory cookie nebudou použity k:
 • shromažďování informací, na jejichž základě by vám bylo možno nabízet produkty nebo služby;
 • zapamatování vašich nastavení ani uživatelského jména mimo vaši aktuální návštěvu.
Příklad základních souborů cookie, které web Pinnacle používá:
BackURL Tento soubor cookie se používá k navigaci na webu.
Custid Tento soubor cookie se používá k ověření zákazníkova ID.
BrowserSessionId Tento soubor cookie se používá při více současných přihlášeních ke zjištění, zda je uživatelova aktuální relace tou nejnovější.
UserAccess Definuje uživatelův přístup na webové stránky.
Soubory cookie pro měření výkonu
Tyto soubory cookie shromažďují údaje o tom, jak návštěvníci webové stránky používají, například jaké stránky nejčastěji navštěvují a zda se jim na nich zobrazily nějaké chybové zprávy. Neshromažďují údaje, pomocí nichž by bylo možno návštěvníka identifikovat. Všechny údaje shromážděné těmito soubory cookie jsou agregované a tedy anonymní. Slouží pouze ke zlepšování výkonu webových stránek.
Soubory cookie pro měření výkonu používáme k:
 • získávání statistických údajů o využití webových stránek;
 • zjišťování účinnosti našich propagačních akcí;
 • získávání statistických údajů o tom, jaké druhy sázek naši zákazníci používají;
 • vylepšování webových stránek zjišťováním a řešením veškerých chyb, k nimž dojde;
 • testování různých vzhledů našich webových stránek;
 • zjištění, jaký prohlížeč a zařízení k přístupu na náš web používáte.

Soubory cookie z kategorie pro měření výkonu nebudou použity k:
 • shromažďování informací, na jejichž základě by vám bylo možno na jiných webových stránkách nabízet produkty nebo služby;
 • zapamatování vašich předvoleb nebo uživatelského jména mimo vaši aktuální návštěvu;
 • ukládání osobních údajů, jako je e-mailová adresa a jméno;
 • cílení propagačních akcí na jakýchkoli jiných webech na vás;
 • ani nebude dovoleno třetím stranám využívat tyto soubory cookie k jakýmkoli jiným účelům než těm uvedeným výše.
Příklad souborů cookie pro měření výkonu, které web Pinnacle používá:
ADRUM Tento soubor cookie slouží ke sledování zákaznického dojmu koncových uživatelů.
Webmetrics-RUM Tento soubor cookie slouží k měření analytických údajů.
Používáme soubory cookie třetích stran (například Google Analytics a Silverpop Web Analytics) ke shromažďování údajů o interakci zákazníků s našimi webovými stránkami. Díky tomu můžeme sledovat a vylepšovat pohyb zákazníků po stránkách a poskytovat jim optimalizované služby. (Chcete-li, abychom ve vašem případě soubory cookie pro měření výkonu nepoužívali, přečtěte si následující odstavec.)
Vypnutí používání souborů cookie pro měření výkonu
Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte používat ve vašem případě soubory cookie pro měření výkonu, nemusíte mít nadále k dispozici některé užitečné informace, například kontaktní údaje společnosti Pinnacle. Pokud si však přejete odhlásit se od webových analytických služeb, které společnost Pinnacle používá, učiňte tak na následujícím webu:

Google Analytics
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Funkční soubory cookie
Pomocí těchto souborů cookie si webové stránky pamatují vámi provedené volby a nastavení, například uživatelské jméno, jazyk a region. Díky tomu vám můžeme poskytovat vylepšené a přizpůsobené funkce. Webové stránky vám například pomocí souborů cookie, v nichž je uložen váš region, mohou zobrazovat místní předpověď počasí nebo dopravní zpravodajství. Tyto soubory cookie také mohou sloužit k ukládání nastavené velikosti textu, typu písma a dalších nastavení, která na webových stránkách provedete. Dále vám díky nim lze poskytovat služby, které jste si vyžádali, například sledování videa nebo přidání komentáře v blogu. Informace, které tyto soubory cookie shromažďují, mohou být anonymizované a není pomocí nich možno vysledovat vaši aktivitu na jiných webech.
„Funkční“ soubory cookie používáme k:
 • zapamatování vámi provedených nastavení, například vzhledu, předvoleb, barev nebo skrytí či zobrazení různých funkcí;
 • zapamatování toho, že jste určitý obsah už viděli;
 • zajištění nabídek živých chatových relací zákaznické podpory.

Soubory cookie definované jako „funkční“ nebudou použity k:
 • cílení reklam na jiných webových stránkách na vás;
 • ani nebude dovoleno třetím stranám využívat tyto soubory cookie k jakýmkoli jiným účelům než těm uvedeným výše.
Příklad funkčních souborů cookie, které web Pinnacle používá:
UserPrefsCookie Slouží k ukládání informací o některých nastaveních týkajících se uživatelského profilu, například výchozího formátu kurzů, výchozího jazyka, zobrazení a časového pásma.
HomePageVisitedTime Podle tohoto souboru cookie webové stránky poznají, zda vás mají přesměrovat na stránku pro vracející se zákazníky.
DestUrl Tento soubor cookie slouží k přímému přesměrování zákazníka na stránku s kurzy určité ligy na webu pro hosty.
Soubory cookie pro cílení
Tyto soubory cookie slouží k zobrazování takového obsahu, například reklam, který je vhodný pro vás a vaše zájmy. Lze je použít i k omezení počtu, kolikrát se vám určitá reklama zobrazí, nebo k měření účinnosti reklamní kampaně. Tyto soubory cookie zpravidla vytvářejí externí reklamní agentury se svolením společnosti Pinnacle. Získané informace o vámi navštívených webových stránkách mohou být sdíleny s jinými organizacemi, například s inzerenty.
Soubory cookie pro cílení používáme k:
 • zjištění toho, jaké stránky zákazníka zajímají. Takto získané informace předáváme našemu e-mailovému nástroji, takže zákazníkům zasíláme pouze ty informace, které se jich týkají;
 • poskytování propagačních akcí zákazníkům, kteří se u nás zaregistrovali, ale neuložili si na účet peníze;
 • poskytování křížových propagačních akcí zákazníkům na základě toho, jaké druhy sázek si prohlíželi a jak velké sázky podávali;
 • zasílání informací o vaší návštěvě reklamním agenturám, aby vám mohly zobrazovat takové reklamy, které vás mohou zajímat.

Příklad souborů cookie pro cílení, které web Pinnacle používá:
Sidi Tento soubor cookie slouží ke shromažďování údajů o aktivitě návštěvníků během návštěvy webových stránek.
Vidi Tento soubor cookie slouží k identifikaci návštěvníka.
Správa souborů cookie
Doporučujeme, abyste nastavení souborů cookie neměnili. V opačném případě to může zhoršit váš uživatelský dojem a výkon webu.
Pokud chcete nastavení souborů cookie změnit, můžete to udělat ve svém webovém prohlížeči. Různé prohlížeče mohou používání soborů cookie nastavovat různými způsoby. Postup najdete buď v nápovědě prohlížeče nebo na níže uvedených webových stránkách výrobce příslušného prohlížeče.
Další informace
Další informace o souborech cookie naleznete na webech www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu. Video o souborech cookie naleznete na adrese www.google.com/policies/technologies/cookies.
9. Změny zásad ochrany osobních údajů
Všechny změny Zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce a do platnosti vstoupí po zveřejnění upravené verze Zásad ochrany osobních údajů. Dojde-li k zásadním změnám v Zásadách ochrany osobních údajů, budeme vás přiměřeně informovat prostřednictvím e-mailu, oznámení na našich webových stránkách nebo dalších běžných komunikačních kanálů.