Doba zpracování

 • Vklady provedené pomocí Diners Club a Discover jsou zpracovány během několika minut.
 • Zpracování výběrů nad částku 7 000 eur (nebo ekvivalentní hodnotu) může trvat déle. S ohledem na mezinárodní finanční předpisy si od vás navíc můžeme vyžádat doklad totožnosti.

Poplatky

 • Všechny poplatky za vklady na účty Pinnacle pomocí karet Diners Club a Discover platí společnost Pinnacle.
 • Každý zákazník společnosti Pinnacle má nárok na jeden výběr zdarma za kalendářní měsíc.
 • Za další výběry během daného měsíce jsou účtovány poplatky.

Společnost Pinnacle v maximální míře usiluje o to, aby byla pravidla pro zpracování plateb vyvážená, tedy aby byl systém plateb spravedlivý vůči našim zákazníkům a transakce bez poplatků a současně abychom mohli vždy nabízet nejlepší kurzy na internetu. Kdykoli je to možné, hradíme transakční poplatky. Ovšem v případě nedodržení limitu, jenž určuje minimální částku (trojnásobek vložené částky), která musí být použita při sázení a hraní, bude účtován poplatek ve výši 10 % za zpracování výběru (minimální poplatek: 20 dolarů nebo ekvivalent v jiné měně) a příslušný poplatek za výběr. Upozorňujeme, že si vyhrazujeme právo výběry zamítnout, pokud nebyl splněn požadavek na opětovné vsazení.

Důležité informace

 • Transakce kartami Diners Club a Discover Card se zpracovávají pouze v amerických dolarech a jsou převedeny na místní měnu pomocí směnného kurzu platného v daný den podle webu www.oanda.com.
 • Všechny prostředky připsané na účet musí být odeslány pod jménem držitele účtu Pinnacle. Prostředky, které společnost Pinnacle obdrží a které byly odeslány prostřednictvím karty registrované na jiné jméno, než je jméno majitele účtu, nebudou přijaty. Ujistěte se, že vaše osobní údaje v části Můj účet – Osobní údaje jsou správné.
 • Klienti budou požádáni o ověření svých údajů (viz níže).
 • Při výběru můžete použít další metody, které jsou pro vaší měnu dostupné.

Údaje o kreditních a debetních kartách

Při prvním použití karty  Diners Club a Discover musí zákazníci uvést určité údaje. Jde o oskenovanou kopii průkazu totožnosti s fotografií a karty (přední i zadní strana). Obě kopie je třeba zaslat do tří dnů od provedení prvního vkladu. Všechny potřebné informace obdržíte e-mailem, jakmile vaši kartu akceptujeme.

 • Před odesláním jakýchkoliv informací se ujistěte se, že váš úplný podpis a veškeré potřebné informace jsou čitelné.
 • Při skenování karty zakryjte trojmístný bezpečnostní kód CVV2 nebo CVC2. Toto číslo se nachází na zadní straně karty. Tento údaj buď vymažte z naskenovaného obrázku nebo před skenováním zadní strany karty zakryjte.
 • Přijaty budou pouze dokumenty nahrané prostřednictvím bezpečného systému na našich webových stránkách Přenos a uložení všech údajů jsou chráněny na stejné úrovni, jakou vyžadují hlavní finanční instituce po celém světě (včetně 128bitové šifrovací technologie na bázi certifikátů).
 • Všechny výhry dosažené pomocí vkladů, označených později z jakéhokoliv důvodu jako nevyplatitelné, budou neplatné. V případě účtů se zápornými zůstatky budou nevyřízené hry (ať už kvůli nedobytným vkladům nebo z jiného důvodu) zrušeny a účet u společnosti Pinnacle bude trvale zrušen.

Provedení vkladu

 1. Přihlaste se k účtu Pinnacle.
 2. Přejděte do části Pokladna a v části s nabídkou vkladů klikněte na ikonu Diners Club a Discover.
 3. Postupujte dle pokynů na obrazovce, vyplňte formulář a klikněte na tlačítko „Odeslat“. Pokud váš vklad proběhne úspěšně, budou prostředky připsány na váš účet u společnosti Pinnacle.