Slovníček

Přečtěte si vysvětlení častých sázkařských pojmů.

 • Nedávná hledánívymazat hledání
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 • AET

  Anglická fotbalová zkratka znamenající „po prodloužení“, tedy po uplynutí času přidaného v případě, že hlavní hrací doba zápasu skončí remízou.

 • Akumulátor (viz také Vícenásobná sázka, Kombinovaná sázka)

  Sázka, která spojuje několik jednoduchých sázek, a v níž je úspěch závislý na úspěchu ve všech dílčích sázkách.

 • Alternativní kurzy

  Sázky odvozené od standardních sázkových trhů. Příkladem jsou alternativní handicapy a alternativní sázky na celkové skóre, které mají vyšší nebo nižší handicap nebo celkové skóre a příslušně upravený kurz.

 • Americký kurz

  Způsob zápisu kurzu, který uvádí výnos relativně k základní hodnotě 100 jednotek. U peněžních kurzů znamená symbol (-) částku, kterou je třeba vsadit, abyste vyhráli sto dolarů, zatímco symbol (+) znamená částku, kterou vyhrajete za každých vsazených sto dolarů.

 • Ante-post (viz také Dlouhodobá sázka, Sázka na celkového vítěze)

  Sázky vypsané dlouho před událostí, které se týkají, a ještě před zveřejněním konečného seznamu jejích účastníků.

 • Arb

  Zkratka pro arbitráž.

 • Arbitráž (viz také Hedgeové sázení)

  Metoda spočívající v podání sázek na všechny sázkové příležitosti na určitém sázkovém trhu u několika různých bookmakerů. Cílem je využít rozdílů v kurzech a dosáhnout zaručeného kladného výnosu.

 • Asijský handicap

  Sázkový trh se dvěma sázkovými příležitostmi, který pomocí bodového/gólového handicapu upravuje vnímaný rozdíl mezi dvěma soupeřícími týmy a odstraňuje možnost remízy.

 • ATS

  Anglická zkratka znamenající „proti handicapu“. ATS je sázení na sázkovou příležitost, která ubírá body či góly, a jde proti zdánlivé logice handicapu.

 • Autor prvního/posledního gólu

  Sázka na to, kdo vstřelí první nebo poslední gól (či uskuteční šanci) v daném zápase.

 • Bank (viz také Tutovka)

  Silně favorizovaná sázková příležitost, na které jsou obvykle postaveny vícenásobné sázky. Někdy se nazývá „konstanta“.

 • Bez akce

  Sázka, která je z jakéhokoli důvodu zrušena, takže nevyhraje ani neprohraje.

 • Binární sázení (viz také Sázení s pevným kurzem, Handicapové sázení)

  Kombinace handicapového sázení se sázením s pevnými kurzy, kde existují pouze dva možné výsledky: 0 (podmínka sázky není splněna) a 100 (podmínka sázky je splněna). Sázka se podává proti nabídce nacházející se někde mezi těmito hodnotami a vyjadřující vnímanou pravděpodobnost příslušné události. Používá se dohodnutá jednotková výše sázky. Takto se často sází na vývoj na finančních trzích.

 • Bodový rozdíl (Points spread)

  Měřítko vnímaného rozdílu mezi schopnostmi účastníků určité akce. Používá se u handicapových sázek.

  Favorita vždy poznáte podle znaménka minus (např. -8,5 bodů), zatímco outsider má handicap kladný (např. +8,5 bodů).

  Při vyhodnocování sázek se pak výsledek zápasu určí ze skutečného výsledku zápasu a rozdílu mezi skóre obou hrajících týmů (kterému se říká bodový rozdíl nebo jen rozdíl). Ačkoli se tento pojem někdy používá jako synonymum pro handicap, správně jde o právě ten handicap, s nímž je v daný okamžik šance na výhru zhruba 50 %.

 • Bookmaker (viz také Tvůrce kurzů)

  Osoba, která má v sázkové kanceláři na starosti vypisování kurzů. Často též slangový výraz pro sázkovou kancelář.

 • Bookmaker ve výhodě (Overround)

  Tento pojem popisuje situaci, kdy je součet sázkových pravděpodobností na určitém trhu (u určité sázky) vyšší než 100 %. V takovém případě má bookmaker výhodu a sázkař je v nevýhodě.

 • Bílý kůň

  Nastrčený sázkař, jehož úkolem je zakrýt identitu skutečného sázkaře.

 • Břídil

  Slangový výraz pro outsidera nebo sázku s velmi nepravděpodobným úspěchem. V Británii se používá výraz „rag“.

 • Celkem (Celkový součet)

  Souhrnný počet přeběhů, bodů nebo gólů, skórovaných oběma týmy v určitém zápasu. Jeden ze tří základních typů sázek. Vsadit lze na to, zda bude celkový součet vyšší nebo nižší než číslo určené sázkovou kanceláří.

 • Cena (Viz také Kurz, Nabídka)

  Jiný termín pro kurz nebo bodový rozdíl.

 • Číslo rotace

  Systém číslování, pomocí nějž se v Las Vegas řadí sázky. Bookmakeři pomocí něj často přiřazují jedinečná identifikační čísla jednotlivým sázkovým trhům (sázkám).

 • Dlouhodobá sázka (viz také Ante-post, Speciální sázka, Speciál)

  Kurz na vítěze určité budoucí akce, zveřejněný často dlouho před jejím konáním. Může jít například o celkového vítěze anglické Premier League, Super Bowl, World Series, Stanley Cupu nebo šampionátu NBA.

 • Driftovat

  Když se kurz zvyšuje a naznačuje tak klesající pravděpodobnost dotyčné události, říká se, že kurz driftuje nebo „je na driftu“.

 • Duel (anglicky též Match bet, Head to Head)

  Sázka založená na vzájemném výkonu dvou proměnných v rámci určité akce (například sázka na to, který ze dvou koní doběhne na lepším místě).

 • Dvojitá sázka

  Sázka, která je podmíněna úspěchem sázky předcházející.

 • Dvojnásobná sázka

  Sázka, v níž někdo vsadí dvojnásobek oproti obvyklé výši sázky. Obvykle jde o jeho reakci na pocit, že dotyčná sázka „vypadá dobře“. Říká se také, že jde o sázku zdvojnásobenou.

 • Dvojzápas

  Dva významné zápasy, které se hrají krátce po sobě ve stejný den.

 • Dvojí výsledek

  Podmíněná sázka, která kombinuje výsledek v poločase s výsledkem na konci hrací doby.

 • Exotická sázka (viz také Speciál, Speciální sázka)

  Jakákoli jiná sázka než jednoduchá a vícenásobná.

 • Očekávané góly

  Počet gólů, který podle předpokladů tým (nebo týmy) v zápasu vstřelí. Určí se přiřazením hodnoty střelám na branku, počtu střel, místu střel, aktuální herní situaci a blízkosti soupeřových obránců.

 • Favorit (viz také Jistá výhra, Pohoda)

  Sázková příležitost (tým, hráč, hodnota skóre atd.), jejíž úspěch je trhem považován v příslušné akci za nejpravděpodobnější. Zveřejněný kurz odráží míru, v jaké je příslušný výsledek favorizován.

 • Formát kurzu

  Různé mezinárodně uznávané způsoby zápisu kurzů.

  Při hodem mincí je pravděpodobnost panny 50 %. Existují tři nejčastější způsoby, jak kurz takové události zapsat:

  Evropský (desetinný): 2,0

  Britský (zlomkový): Rovný kurz (nebo 1/1, případně vyrovnaná sázka)

  Americký: +100; symbol (+) znamená částku, kterou vyhrajete za každých vsazených 100. Symbol (-) znamená, kolik je třeba vsadit, abyste vyhráli 100.

 • Grand Salami

  Sázka na celkový počet gólů vstřelených ve všech vyjmenovaných zápasech v určité lize, například v anglické Premier League. Formát sázky je Nad/Pod

 • Handicap

  Číselný údaj určený sázkovou kanceláří, jehož účelem je vyrovnat vnímaný rozdíl ve schopnostech soupeřů. To umožňuje stanovit vyrovnanější kurzy.

 • Handicap na polovinu bodu

  Handicap, jehož součástí je polovina gólu nebo bodu.

 • Handicapový sázkař

  Člověk, který pomocí matematických hodnotících systémů předpovídá výsledky sportovních akcí a podle toho pak sází.

 • Hedgeové sázení (viz také Arbitráž)

  Sázení na oba soupeře v jedné sázce, případně na několik možných sázkových příležitostí v rámci jednoho sázkového trhu. Cílem je snaha využít rozdílů v kurzech nebo omezit potenciální ztráty. Další informace naleznete v našem průvodci Jak ochránit sázku a zajistit si zisk.

 • Hodnocení Elo

  Systém Elo původně vymyslel americký šachový mistr maďarského původu a profesor fyziky Arpád Elo. Jde o způsob porovnávání úrovně dovednosti hráčů ve hrách se dvěma soupeři.

 • Hodnocení výkonu

  Hodnotící systém založený na údajích z minulosti. Sázkaři podle něj předpovídají budoucí výsledky.

 • Hodnota

  Hodnotu mají takové sázky, které představují menší šanci, než jaká je s nimi související pravděpodobnost, takže sázkaři nabízejí přínos v podobě většího potenciálního zisku.

 • Hon za prémiemi

  Zakládání nových účtů výhradně za účelem zneužití nabízených prémií.

 • Hrající nadhazovači

  Sázka na baseball, jejíž podmínkou je, aby do zápasu nastoupili vyjmenovaní nadhazovači. V opačném případě se sázka ruší.

 • Jasná věc (Nap)

  Termín používaný pro tip, kterému tipař nejvíce věří.

 • Jednoduchá sázka

  Sázka na výsledek. Existují tři základní typy.

 • Jistá výhra (viz také Favorit, Pohoda)

  Sázková příležitost na určitém sázkovém trhu, o níž se na základě pravděpodobnosti vyjádřené vypsaným kurzem soudí, že s největší příležitostí vyhraje.

 • Juice (viz také Provize, Marže, Vig)

  Implicitní cena za podání sázky určená bookmakerem. Sázkové kanceláře zvyšují vnímanou pravděpodobnost události – v podobě kurzu – a naznačují tak, že je pravděpodobnější, než je její skutečná pravděpodobnost.

 • Kanadský kurz

  Kombinace sázky na bodový rozdíl a sázky Money line. Často se používá při sázení na hokej.

 • Kellyho kritérium (viz také Metoda určování výše sázky)

  Oblíbený způsob určování výše sázky, podle nějž by vsazená částka měla být úměrná vaší vnímané výhodě.

 • Kombinovaná sázka (viz také Vícenásobná sázka, Akumulátor)

  Sázka kombinující několik dílčích sázek. Jednotlivé kurzy jsou sečteny a úspěch závisí na úspěchu všech dílčích sázek.

 • Kurz (viz také Nabídka, Cena)

  Vyjádření vnímané frekvence události odvozené ze související pravděpodobnosti. Kurzy slouží k sázení.

 • Kurz favorita

  Kůň, tým či jednotlivec, jehož kurz naznačuje šanci na úspěch větší než 50 %.

 • Kurz z tabule

  Kurz, který sázkařům nabízejí bookmakeři přímo na závodišti při koňských či psích dostizích.

 • Kurzový vzor

  Přibližný kurz, který je jen velmi prozatímním odhadem a je pravděpodobné, že se brzy změní.

 • Limit

  Maximální povolená výše sázky.

 • Looser

  Slangový výraz pro outsidera; sázková příležitost, která má podle názoru trhu nejmenší šanci na výhru.

 • Marže (viz také Provize, Juice, Vig)

  Implicitní cena za podání sázky určená bookmakerem. Sázkové kanceláře zvyšují vnímanou pravděpodobnost události – v podobě kurzu – a naznačují tak, že je pravděpodobnější, než je její skutečná pravděpodobnost.

 • Metoda určování výše sázky

  Způsob výpočtu vhodné výše peněžní částky, která má být vsazena, aby v rámci strategie sázení bylo dlouhodobě dosahováno zisku.

 • Money line

  Sázka na výsledek zápasu nebo hry. Jeden ze tří základních typů sázek.

 • MVP (Most Valuable Player, Nejužitečnější hráč)

  Sázka na to, že se určitý hráč stane nejužitečnějším hráčem v sezóně nebo v turnaji (vyskytuje se obvykle u basketballu a NBA)

 • Míra rizika

  Výše potenciální prohry, která sázkové kanceláři nebo sázkaři na určitém sázkovém trhu nebo v určité sázce hrozí.

 • Nabídka (Line) (viz také Cena, Kurz)

  Jiné označení pro kurz, používané nejčastěji v Severní Americe.

 • Nad (Více než)

  Sázka na to, že celková hodnota určité proměnné přesáhne hranici stanovenou bookmakerem. Jeden ze tří základních typů sázek.

 • Naháněč

  Člověk, který prodává sázkové rady čili tipy.

 • Nenastoupí

  Případ, kdy se sázková příležitost týká účastníka, který v dané akci oproti původním předpokladům nenastoupí.

 • Není v nabídce, Není na tabuli

  Zápas, na který bookmaker nepřijímá sázky.

 • Nerozhodný výsledek (viz také Remíza, Plichta)

  Sázka, na kterou nic neprohrajete ani nevyhrajete, protože nebylo dosaženo výsledku, který by sázku umožňoval vyhodnotit.

 • Netradiční sázka (viz také Speciál, Novelty sázka)

  Sázka na akci, kterou nelze jednoduše popsat běžnými handicapy a je nabízena především díky své zajímavosti (například vítěz televizní reality show).

 • Nováček

  Člověk, který nemá se sázením zkušenosti; amatér.

 • Nákup bodů (viz také Prodej bodů)

  Přijetí nižšího kurzu výměnou za vyšší handicap.

 • Nával (Steam)

  Situace, kdy dochází k rychlým změnám kurzů kvůli velkému objemu sázek přijatých během krátké doby. „Nával“ na nějaký zápas zpravidla neodráží ani tak objektivní okolnosti, jako stádní instinkt a tendenci upřednostňovat favorizované týmy.

 • Obrat

  Celková výše sázek na určitou akci, které sázková kancelář přijme.

 • Omezený zápas

  Zápas, který má nízký limit sázek. Obvykle se vyskytuje při prvním vypsání kurzů na určitý trh, u přidaných zápasů, speciálních sázek a sázek na poločasy, případně jako reakce na nepříznivé počasí, zranění nebo při podezření na využívání sázkových systémů.

 • Opakující se prémie

  Prémie, která je přiznána znovu, když majitel účtu uloží další peníze.

 • Outsider

  Tým, o němž se soudí, že má nejmenší šanci na vítězství.

 • Očekávaná hodnota

  Částka, jejíž výhru nebo prohru může hráč očekávat, pokud by sázku se stejným kurzem podal mnohokrát. Vypočte se pomocí jednoduché rovnice vynásobením pravděpodobnosti výhry výší potenciální výhry v jedné sázce a odečtením pravděpodobnosti prohry vynásobené výší potenciální prohry.

 • Provize (viz také Juice, Marže, Vig)

  Cena za podání sázky vypočtená součtem implikované pravděpodobnosti a odečtením výsledku od čísla 100. Jde o měřítko férovosti nabízených sázek. V případě burzy sázek je provizí poplatek vybíraný z výherních sázek a počítaný v procentech.

 • Peníze veřejnosti

  Vliv sázek od rekreačních sázkařů, kteří zpravidla sázejí na favorita a sázky podávají krátce před plánovaným časem začátku.

 • Plichta (viz také Remíza, Nerozhodný výsledek)

  Slangový výraz pro situaci, kdy utkání skončí z hlediska příslušné sázky bez vítěze a poraženého a vsazená částka se tedy vrací.

 • Pod (Méně než)

  Sázka na to, že celková hodnota určité proměnné nedosáhne hranice stanovené bookmakerem.

 • Podmíněná sázka

  Několik sázek, které jsou vzájemně podmíněny jako sekvence výsledků.

 • Pohoda (viz také Favorit, Jistá výhra)

  Slangový výraz pro sázku, u níž je velmi pravděpodobný úspěch. V Británii se používá termín „Jolly“.

 • Pokrytí (bodového rozdílu, handicapu)

  Případ, kdy favorit zvítězí o více bodů či gólů, než kolik vyžaduje vypsaná handicapová sázka.

 • Prodej (bodů) (viz také Nákup bodů)

  Snížení bodového handicapu výměnou za vyšší (lepší) kurz.

 • Prémie, Bonus

  Podmíněná pobídka, kterou nabízejí bookmakeři, aby získali nové sázkaře nebo přesvědčili majitele stávajících sázkových účtů k častějšímu sázení.

 • Přeběhový handicap (Run line)

  Výraz pro handicap nebo bodový rozdíl v baseballu založený na počtu přeběhů v utkání.

 • Přidaný zápas

  Zápas, který není součástí standardní rotace v Las Vegas. Sázková kancelář může takovou sázku vypsat na žádost sázkaře.

 • Přijetí handicapu (Laying the points)

  Sázka na favorita v handicapové sázce a tedy vlastně akceptování určeného bodového handicapu.

 • Remíza (viz také Plichta, Nerozhodný výsledek)

  Případ, kdy utkání skončí bez vítěze a poraženého.

 • Riskantní sázka

  Sázková příležitost s vysokým kurzem (velmi malou pravděpodobností úspěchu). Je sice nepravděpodobné, že taková sázka vyhraje, na druhou stranu ale nabízí úměrně vysoký potenciální výnos.

 • Round Robin

  Zvláštní druh vícenásobné sázky spojující 10 kombinací tří sázkových příležitostí.

 • Rovný kurz

  Sázka, v níž vyhrajete přesně tolik, kolik jste vsadili. Lze ji zapsat kurzem 1/1 (britský), 2,0 (desetinný) nebo +100 (americký).

 • Rozdíl (viz také Handicap)

  Předpověděný rozdíl ve skóre mezi dvěma soupeři stanovený sázkovou kanceláří.

 • Rozdělený handicap (Split-ball)

  Situace, kdy je handicapová sázka rozdělena do dvou samostatných sázek, po jedné na každou výši handicapu stanovenou bookmakerem. Může jít o asijské handicapy, celková skóre nebo jiné sázky.

 • Rozložení

  Situace, kdy bookmaker sníží své riziko krytím sázky u jiného bookmakera, případně kdy jednotlivý sázkař omezí své riziko, výši ztrát nebo si zaručí zisk podáním sázky na obě strany, případně na několik sázkových příležitostí v rámci jednoho sázkového trhu.

 • Sdílení favorité

  Tři nebo více sázkových tipů, kteří mají zároveň kurz favorita.

 • Skalpování

  Využívání rozdílů v kurzech či prémiích u různých bookmakerů za účelem dosažení zisků.

 • Skončilo to tři/sedm

  Fráze používaná pro statisticky nejběžnější rozdíl konečného skóre v lize NFL.

 • Skutečný kurz

  Kurz, který odráží skutečnou pravděpodobnost události. K tomuto kurzu poté sázková kancelář přičte svoji marži.

 • Souhrnná procentní pravděpodobnost

  Součet pravděpodobností (vypočtených z kurzů) všech možných výsledků na určitém sázkovém trhu. Z tohoto údaje lze poznat, jakou výhodu má v těchto sázkách bookmaker.

 • SP

  Zkratka (z anglického „starting price“) počátečního kurzu, což je oficiální kurz oznámený u britských koňských a psích dostihů.

 • Speciál (viz také Dlouhodobá sázka, Netradiční sázka, Sázka na celkový výsledek)

  Jakákoli sázka kromě tří základních typů a typů z nich odvozených (Money Line / 1x2, handicap, celkové skóre).

 • Speciální sázka (viz také Netradiční sázka, Speciál)

  Sázka odvozeného typu na události v rámci zápasu nebo hry (například na to, kdo první vstřelí gól nebo na první žlutou kartu).

 • Sportovní sázková kancelář (Viz také Sázková kancelář)

  Jiný název pro bookmakera.

 • Správné skóre

  Sázka na fotbal, v níž se sázkař snaží předpovědět jak vítězný tým, tak i správné konečné skóre zápasu.

 • Strategie sázení

  Systematický přístup k podávání sázek. Jeho účelem je zajistit sázkaři výhodu nad sázkovou kanceláří nebo kasinem.

 • Střední pozice

  Situace, kdy vyhrajete na obě strany určité sázky, protože využijete změny kurzu či bodů v průběhu času.

 • Sázenka

  Fyzická sázenka je tradičně dokladem o podání sportovní sázky. Název se však používá i u internetových sázek.

 • Sázení (viz také Sázka)

  Způsob, jak penězi podpořit určitý výsledek akce v podobě kurzu vypsaného bookmakerem.

 • Sázení během hry (viz také Živé sázení)

  Sázení na akci, která již probíhá. Standardní sázkové trhy se zavírají v okamžiku zahájení akce. Naproti tomu sázení během hry odráží vývoj akce v reálném čase.

 • Sázení podle handicapu

  Předpovídání výsledku sportovních akcí pomocí matematického hodnotícího systému a následně podávání odpovídajících sázek.

 • Sázení s handicapem

  Alternativa k sázení s pevným kurzem, při níž je vypsán handicap na výsledek akce a sázkař se musí rozhodnout, zda výsledek bude vyšší, nebo nižší než tento handicap. Výše výhry či ztráty je násobkem jednotkové sázky a rozdílu mezi výsledkem a přijatým handicapem.

 • Sázení s pevným kurzem (viz také binární sázení, sázení s handicapem)

  Typ sázek nabízený tradičními bookmakery. Kurz je pevně stanoven v okamžiku uzavření sázky, zatímco u některých jiných formátů se kurz či výnosy mohou měnit.

 • Sázka (Viz také Sázení)

  Peníze, vsazené na výsledek určité akce. Výnos sázky je úměrný vnímané pravděpodobnosti daného výsledku vyjádřeného formou kurzu.

 • Sázka na celkové skóre

  Sázka, při které se sázkař snaží odhadnout, zda bude souhrnné skóre obou týmů či hráčů v zápase vyšší nebo nižší než číslo stanovené sázkovou kanceláří.

 • Sázka na celkového vítěze (viz také Ante-post, Dlouhodobá sázka, Speciální sázka)

  Sázka na vítěze celého turnaje namísto jednotlivého zápasu (například na mistrovství světa nebo anglickou Premier League).

 • Sázka na druhý poločas (viz také Sázka na první poločas, Sázka na čtvrtinu)

  Sázka na výsledek druhého poločasu (pouze).

 • Sázka na poločas (viz také Sázka na první poločas)

  Sázka na výsledek prvního poločasu (pouze).

 • Sázka na první poločas (viz také Sázka na druhý poločas, Sázka na čtvrtinu)

  Sázka na výsledek prvního poločasu (pouze).

 • Sázka na čtvrtinu (viz také Sázka na první poločas, Sázka na druhý poločas)

  Sázka na výsledek určité čtvrtiny (pouze).

 • Sázka „Výhra/Umístění“ (Each-way)

  Sázka složená ze dvou nezávislých sázek, jedné na vítězství vybraného soutěžícího a druhé na jeho umístění, tedy například 2. nebo 3. místo. Podmínky pro tyto sázky se liší podle počtu soutěžících. Sází se nejčastěji na koňské a psí dostihy, někdy však i na jiné sporty.

 • Sázkař ve výhodě (Overbroke)

  Tento pojem popisuje situaci, kdy je součet sázkových pravděpodobností na určitém trhu (u určité sázky) nižší než 100 %. V takovém případě má sázkař výhodu a bookmaker je v nevýhodě.

 • Sázková burza

  Sázkový web, který sám sázky nepřijímá, pouze svádí dohromady ty, kdo sázku nabídnou (vypíší kurz) s těmi, kteří ji přijmou (vsadí). Web pak vybírá provizi z výherních sázek.

 • Sázková kancelář (viz také sportovní sázková kancelář)

  Často se také používá pojem bookmaker, v angličtině též zkratka Book nebo Bookie. Podnik či jednotlivec vypisující kurzy na výsledky akcí, zpravidla, ale nikoli výhradně, sportovních, za účelem přijímání sázek.

 • Šesták

  Americký slangový výraz pro sportovní sázku 1000 dolarů.

 • Tutovka (viz také Bank)

  Sázkový tip, jehož úspěch je považován za zvláště pravděpodobný. Často se používá jako základ vícenásobné sázky.

 • Teaser

  Speciální druh sportovní kombinované sázky, skládající se ze sázek s upravenými handicapy nebo celkovými součty. Kurzy této sázky odrážejí cenu upravených handicapů nebo celkových součtů.

 • Tip

  Předpověď výsledku události, na kterou se sází. Tipy zpravidla poskytuje člověk, o němž se soudí, že má nějaké znalosti o příslušné akci nebo jejích účastnících.

 • Tipér

  Někdo, kdo lidem radí, jak sázet.

 • Tvůrce kurzů (viz také bookmaker)

  Osoba, která má v sázkové kanceláři na starosti vypisování kurzů.

 • Vig (viz také Provize, Marže, Juice)

  Severoamerický pojem (z anglického vigorish) pro implicitní poplatek, který si bookmaker připočítává za přijetí sázky. Zpravidla jde o 10 % u sázek na celkový součet, handicapů a Money Line.

 • Vsazená částka

  Peněžní částka, kterou sázkař riskuje v určité sázce.

 • Vypsaný čas

  Naplánovaný čas začátku.

 • Vyrovnaný favorit

  Jedna ze dvou sázkových příležitostí na určitém sázkovém trhu, která má kurz favorita.

 • Vyrovnaný kurz

  Situace, kdy je handicap nulový a žádná ze stran není favoritem. V angličtině se obvykle označuje jako Pick nebo Pick‘em.

 • Využití handicapu (Taking the points)

  Sázka na outsidera, která využívá výhody kladného handicapu.

 • Vícenásobná sázka (viz také Akumulátor, Kombinovaná sázka)

  Kombinace vzájemně závislých sázek s úměrně vyšším výnosem. Často se využívá standardních permutací:

  Double (Dvojitá): 1 sázka se dvěma závislými tipy

  Treble (Trojitá): 1 sázka se třemi závislými tipy

  Trixie: 4 sázky pokrývající omezený počet permutací tří sázkových příležitostí (1 trojitá a 3 dvojité sázky)

  Patent: 7 sázek pokrývajících všechny permutace tří sázkových příležitostí (1 trojitá, 3 dvojité a 3 jednoduché sázky)

  Yankie: 11 sázek pokrývajících omezený počet permutací čtyř sázkových příležitostí (1 čtyřnásobná, 4 trojité a 6 dvojitých sázek)

  Lucky 15 (Šťastných 15): 15 sázek pokrývajících všechny permutace čtyř sázkových příležitostí (1 čtyřnásobná, 4 trojité, 6 dvojitých, 4 jednoduché)

  Lucky 31 (Šťastných 31): 31 sázek pokrývajících všechny permutace pěti sázkových příležitostí (5 jednoduchých, 10 dvojitých, 10 trojitých, 5 čtyřnásobných a jednu pětinásobnou)

  Existují i sázky zahrnující permutace většího počtu sázkových příležitostí, například Canadian (Kanadská, 5), Heinz (6), Super Heinz (7) a Goliath (Goliáš, 8).

 • Výhoda

  Výhoda při sázení získaná buď dlouhodobým využíváním bookmakerovy marže nebo dosažená díky informacím, které ostatní nemají.

 • Výhoda domácích

  V angličtině se často používá zkratka HFA. Znamená vnímanou výhodu týmu hrajícího na domácím hřišti.

 • Výplata

  Částka vyplacená za výherní sázku.

 • Zasvěcený sázkař

  Dobře informovaný nebo znalý sázkař nebo tvůrce handicapů.

 • Zkušený sázkař

  Sofistikovaný nebo profesionální sázkař.

 • Závěrečná nabídka

  Poslední dostupný kurz před ukončením příjmu určité sázky. Sázkaři, kteří „překonali závěrečnou nabídku,“ podali sázku s lepším výnosem, než jaký umožňuje závěrečný kurz. Schopnost dlouhodobě překonávat závěrečné nabídky je známkou úspěšného sázkaře.

 • Závěrečný kurz

  Poslední dostupný kurz před ukončením příjmu určité sázky. Sázkaři, kteří „překonali závěrečný kurz,“ podali sázku s lepším výnosem, než jaký umožňuje závěrečný kurz. Schopnost dlouhodobě překonávat závěrečné kurzy je známkou úspěšného sázkaře.

 • Zůstat na svém

  Nevyhrát ani neprohrát, odejít se stejnými penězi, s jakými jste přišli.

 • Živé sázení (viz také Sázení během hry)

  Sázení na akci, která již probíhá. Standardní sázkové trhy se zavírají v okamžiku zahájení akce. Naproti tomu živé sázení odráží vývoj akce v reálném čase.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.