bře 28, 2017
bře 28, 2017

Strategie sázení na golf: Úspěch = talent + štěstí

Podívejte se, proč je náhoda významnou součástí každé strategie sázení na golf

Jak zohlednit náhodu při sázení na golf

Analýza regrese k průměru při sázení na golf

Strategie sázení na golf: Úspěch = talent + štěstí
Golfová sezóna 2017 je v plném proudu a sázkaři vylepšují svoji sázkovou strategii. Na rozdíl od většiny sportů se na výsledku golfového zápasu či turnaje ve velké míře podílí náhoda. Pomocí regrese lze lépe pochopit, jak funguje náhoda, a získat tak informace užitečné pro sázení na golf. V tomto článku se dozvíte, jak při sestavování strategie pro sázení na golf zohlednit náhodu.

Strategie sázení na golf – poznejte hřiště

Nějakou roli hraje štěstí ve všech sportovních aktivitách, v golfu však více než skoro v jakémkoli jiném sportu, ačkoli podle některých názorů má štěstí největší vliv na sázení na baseball. Slavný podvodník a hazardní hráč Titanic Thompson to pěkně shrnul: „V pokeru, kulečníku i v kostkách vám starosti dělá hra a ostatní hráči. A v golfu navíc i počasí.“ Jistě, počasí je jen jedním z mnoha faktorů, kvůli nimž se výsledky golfu špatně předpovídají. Znalost hřiště však může mít na výsledek sázení na golf obrovský vliv.

Ve sportu je obecným pravidlem, že čím více faktorů ovlivňuje výsledek (například počasí u sázení na fotbal), tím těžší je jej předpovědět. Jakmile sázkaři vědí, jak na golf sázet, měli by vzít v úvahu jeho následující vlastnosti:

  • Golf se hraje venku, takže je ovlivňován nepředvídatelností počasí.
  • Turnaje trvají čtyři dny a časy hry jednotlivých hráčů se liší, takže je nepravděpodobné, že budou všichni hrát za stejných podmínek.
  • Golfové hřiště je velmi rozlehlé a nacházejí se na něm velmi rozdílné povrchy.
  • Umístění jamek (na které hráči míří) se každé kolo mění.
  • Na poměry sázení je počet potenciálních vítězů velký.
  • Vzhledem ke způsobu bodování v turnajích na 72 jamek může hráč po prvních 71 jamkách vést a přesto kvůli výsledku na poslední jamce prohraje.

Vzhledem k tak velkému počtu náhodných proměnných, které mohou hráčův výsledek ovlivnit, není divu, že jsou na golf vypisovány mnohem vyšší kurzy – což je velmi dobře vidět například na současných kurzech na turnaj US Masters.

V pokeru, kulečníku i v kostkách vám starosti dělá hra a ostatní hráči. A v golfu navíc i počasí. Titanic Thompson, slavný hazardní hráč


I přesto, že celkové žebříčky PGA a European Tour ovládá poměrně malý počet hráčů, v posledních 43 významných turnajích od 2009 Masters zvítězilo 28 různých hráčů. 
Ještě lépe to ilustruje následující seznam velkých outsiderů, kteří za posledních deset let vyhráli významné turnaje. U každého jsou uvedeny související okolnosti.

Překvapivá vítězství ve velkých golfových turnajích posledního desetiletí:

HráčGolfový turnajKurzVýjimečné okolnosti
Danny Willet 2016 US Masters 101.000 Od té doby neskončil v žádném významném turnaji lépe než T37.
Darren Clarke 2011 British Open 126.000 Ve svém příštím významném turnaji, 2011 USPGA, měl za první dvě kola +15.
Keegan Bradley 2011 US PGA 151.000 První start na turnaji série Major
Louis Oosthuizen 2010 British Open 201.000 V předchozích 8 turnajích série Major se pouze v 1 dostal ze základních kol.
Lucas Glover 2009 US Open 201.000 Šlo o nejvlhčí a nejvíce narušovaný ročník v historii US Open; v předchozích třech ročnících US Open, kterých se účastnil, Glover nepostoupil ze základních kol.
YE Yang 2009 US PGA 151.000 V 5 ze 7 předchozích turnajů Major nepostoupil ze základních kol.
Michael Campbell 2005 US PGA 151.000 Aby se kvalifikoval, musel Campbell trefit 6 stop dlouhý putt.

Sázení na golf – Analyzujeme talent i náhodu

Všechny úspěšné strategie sázení na golf musí být schopny analyzovat hráčův talent a schopnosti, ale také zohledňovat možné ovlivnění výsledků náhodou. Pohled sázkaře by se neměl lišit od pohledu hráče. Lze ho shrnout takto:

Úspěch = talent + štěstí

Pokud akceptujete význam tohoto vzorce pro golfový svět, je jasné, že sázkaři musí kromě handicapu brát v úvahu i náhodu. Jak ale prvek náhody kvantifikovat?

Jednou z možností je pochopit význam regrese. Například pokud byste měli čekat na úplná skóre z prvního kola nějakého turnaje série Major, mohli byste z toho, že někteří hráči skórují pod par, odvodit, že jejich talent v daný den – souzeno podle tohoto omezeného kritéria – je větší než u průměrného účastníka. Vzhledem k našemu vzorci pro úspěch bychom ale měli pamatovat i na to, že se na jejich výsledku podílelo i štěstí.

Stejně tak by se o hráčích, jejichž výsledek je nad par, dalo tvrdit, že mají podprůměrný výkon, ke kterému ale přispěla i smůla. Z toho lze vyvodit tato obecná tvrzení:

Nadprůměrné skóre v 1. kole:

Nadprůměrný výkon + štěstí

Podprůměrné skóre v 1. kole:

Podprůměrný výkon + smůla

Cílem sázení na golf je přesně předpovídat. To znamená, že tuto analýzu potřebujeme k odhadnutí toho, co se může stát ve 2. kole. Pokud předpokládáte, že výkon zůstává konstantní (což je ale značně široký předpoklad), stává se proměnným faktorem náhoda. Tu ale nemáte možnost přesně změřit jinak, než vyslovit odhad, že velmi pravděpodobně nebude stejná jako v 1. kole.

Dále můžete říci, že ti hráči, kteří v 1. kole hráli nadprůměrně, budou stejně dobře hrát i v kole 2., ale že nebudou mít stejné štěstí, takže jejich výsledky nebudou tak působivé.

O hráčích, kteří v prvním kole podali podprůměrný výkon, lze říci opak: jejich skóre se (průměrně) mírně zlepší, protože nebudou mít takovou smůlu.

Proč se u tak velké části hvězd, které se objeví na obálce časopisu Sports Illustrated, posléze dostaví neúspěch? Statistickou odpovědí je regrese.

Pro sázkaře je zajímavé, že podle principu regrese budou ve 2. kole skóre jednotlivých hráčů pravděpodobně blíže k průměru, než základ, s nímž jsou srovnávána (tedy skóre daného hráče v 1. kole). Takto se projevuje regrese k průměru, přičemž je tím výraznější, čím jsou původní skóre extrémnější.

Je ale důležité říci, že regrese nic nezaručuje. Někteří hráči, kterým se v 1. kole daří, uspějí ve 2. kole stejně nebo i lépe. A naopak. Nicméně průměrně – pokud přijmeme úlohu náhody – budou skóre směřovat zpět k průměru.

Regrese a prokletí Sports Illustrated

Jak už jsme uvedli, jde o průměrné očekávání. Regrese je nicméně statistickým faktem – který navíc často bývá špatně chápán. Dobrým příkladem regrese je pověra zvaná prokletí Sports Illustrated. Podle ní neúměrné procento hvězd, které se objeví na obálce tohoto slavného časopisu, následně zažije neúspěchy.

S prokletím to ale nemá nic společného. Skutečnost je obyčejnější a lze ji vysvětlit jednoduchou regresí. U velkého procenta hvězd z obálky lze očekávat pád z třpytivých výšin, protože výkony, které je do nich vynesly, byly extrémní. A po nich lze statisticky předpokládat pokles.

Regrese je určitě jevem, který je třeba při sázení na významné golfové turnaje brát v úvahu. Nikoli však při hodnocení v rámci celé sezóny, neboť to už se náhoda zprůměruje a převládne vliv talentu. Ještě patrnější je to v delších obdobích, jak ukazují vítězové více turnajů Major, jako je Tiger Woods.

Ale ať je jejich talent sebevětší, neochrání je před vlivem náhody v kratším časovém období. Proto je golf tak jedinečnou výzvou pro hráče i sázkaře.

Když teď víte, jakou roli může hrát ve strategii sázení na golf náhoda, využijte nejlepších sázkových kurzů na US Master, jaké na internetu najdete.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.