bře 27, 2023
bře 27, 2023

Jak důležitá je u golfových turnajů ze série major zkušenost?

Hraje u golfových turnajů ze série major roli zkušenost?

Čím je série golfových turnajů ze série major odlišná?

Který golfový turnaj ze série major je nejtěžší vyhrát?

Jak důležitá je u golfových turnajů ze série major zkušenost?

Čtyři hlavní (major) turnaje představují nejvýznamnější události v golfovém kalendáři. Předpovědět jejich vítěze bývá tradičně velmi těžké. Mnozí sázkaři jsou přesvědčeni, že bez rozsáhlých předchozích zkušeností v nich vyhrát nelze. Jak důležitá je u golfových turnajů ze série major zkušenost? Čtěte dál a dozvíte se více.

Co jsou to golfové turnaje major?

Čtyřmi hlavními (major) soutěžemi v golfovém světě jsou Masters Tournament, US Open, Open Championship (The Open nebo British Open) a PGA Championship. Spolu se dvěma týmovými soutěžemi, které se konají jednou za dva roky – Ryder Cup a Presidents Cup – jde o nejprestižnější a nejelitnější soutěže tohoto sportu.

Masters Tournament (nazývaný obvykle jen The Masters nebo US Masters) je tradičně prvním ze série major každý rok. Obvykle začíná první týden v dubnu. Poprvé se konal v roce 1934 a je jediným major turnajem, který se každý rok hraje na stejném hřišti (Augusta National Golf Club).

Dalším turnajem ze série major je US Open. Poprvé proběhl v roce 1895 a koná se v polovině června. Významnou součástí turnaje US Open je výběr hřiště – přednost často dostávají náročnější a delší hřiště.

Open Championship je nejstarší ze čtyř hlavních soutěží, poprvé se konal v roce 1860. Také je z nich jedinou, která se koná mimo Spojené státy – pořádají ji různá hřiště ve Spojeném království. Tento turnaj se hraje v polovině července a je znám tím, že se obvykle hraje na hřištích u pobřeží se zvlněným povrchem bez stromů, což způsobuje vysokou rychlost větru.

PGA (Americká asociace profesionálních golfistů) Championship je čtvrtým a posledním hlavním turnajem v roce. Obvykle se koná v polovině srpna. Turnaj PGA Championship byl založen v roce 1916 a kvalifikace na něj probíhá poněkud odlišně od ostatních hlavních turnajů, takže se do něj obtížněji dostávají amatérští golfisté.

Hraje u golfových turnajů ze série major roli zkušenost?

Vzhledem k tomu, že výhra v hlavních golfových turnajích je považována za obtížnější než ve většině jiných soutěží v tomto sportu, není překvapivé, že sázkaři kladou při posuzování hodnoty kurzů důraz na předchozí zkušenosti hráče z těchto turnajů.

Jestliže chcete analyzovat význam předchozích zkušeností u hlavních golfových turnajů, můžete se podívat na to, v kolika z těchto turnajů určitý hráč soutěžil před tím, než svůj první turnaj ze série major vyhrál. Ze vzorku dat obsahujícího všechny turnaje ze série major od roku 2010 do současnosti dostaneme tyto výsledky:

Průměrný počet turnajů major před první výhrou některého z nich

Major

Průměr počtu turnajů major před výhrou

Medián počtu turnajů major před výhrou

Masters Tournament

23,83

14,5

US Open

18

15

Open Championship

22,41

17,5

PGA Championship

13,6

11

Jak je vidět z tabulky, zdá se, že k výhře na těchto čtyřech hlavních turnajích je potřeba poměrně dost zkušeností s účastí na nich. Podrobnější představu o všeobecných zkušenostech hráčů bychom v této studii získali, kdybychom analyzovali, v kolika turnajích celkem hráči soutěžili, než vyhráli nějaký hlavní turnaj. Přesto je užitečný i tento jednodušší přístup.

Turnaje Masters Tournament a US Open vyžadují podobné množství předchozích zkušeností. Větší nárošnost vítězství na Masters je dána specifickými vlastnostmi hřiště Augusta National.

Vzorek dat obsahuje i několik odlehlých hodnot. Jde zejména o Bena Curtise, který se díky výhře v Open Championship 2003 stal dalším hráčem, jemuž se podařilo vyhrát turnaj ze série major na první pokus. Předtím se to podařilo Francisovi Ouimetovi v roce 1913 a poté Keeganovi Bradleyovi, který Curtisův úspěch zopakoval v roce 2011 na PGA Championship. Na opačném konci spektra stojí Sergio Garcia, který se zúčastnil celých 73 hlavních turnajů, než v roce 2017 vyhrál Masters.

I přes velký rozsah dat jsou mediány počtu turnajů major před prvním vítězstvím pro sázkaře nepochybně zajímavé. Ačkoli se průměr  Masters Tournament a US Open liší, medián je u obou těchto turnajů podobný (což ukazuje, že je potřeba poměrně hodně předchozích zkušeností z turnajů série majors). 

Zdá se, že pro hráče s méně zkušenostmi je vhodnější PGA Championship (má zdaleka nejnižší medián) a že největší zkušenosti vyžaduje US Masters, který předstihl i turnaj Open Championship. Před prvním vítězstvím v US Masters se hráči tohoto turnaje museli zúčastnit průměrně 23,83krát, což lze vysvětlit prestiží hřiště a akce a faktem, že hráči ještě nejsou v dané sezóně v maximální formě.

Čím je série golfových turnajů ze série major odlišná?

Existuje celá řada aspektů, v nichž se turnaje major liší od jiných golfových turnajů. Například míra konkurence, uspořádání hřiště a větší tlak, vyvolaný účastí na tak prestižní.

Každý turnaj ze série major má mírně odlišné kvalifikační podmínky. Většina jich je uvedena níže: 

Jak se kvalifikovat na turnaj ze série major?

Masters Tournament

US Open

Open Championship

PGA Championship

Vítěz nějakého předchozího Masters Tournament (celoživotně)

Vítěz US Open v posledních deseti letech

Vítězové předchozích turnajů Open Championship do 60 let

Vítězové předchozích turnajů PGA Championship (celoživotně)

Vítěz jednoho ze tří zbývajících turnajů majors v uplynulých pěti letech

Vítěz jednoho ze tří zbývajících turnajů majors v uplynulých pěti letech

Vítěz jednoho ze tří zbývajících turnajů majors v uplynulých pěti letech

Vítěz jednoho ze tří zbývajících turnajů majors v uplynulých pěti letech

Vítěz Players Championship v uplynulých třech letech

Vítěz Players Championship v uplynulých třech letech

10 nejlepších (včetně remíz) z předchozího ročníku Open Championship

Vítěz Players Championship v uplynulých třech letech

Vítěz zlaté medaile z předchozích Olympijských her

Vítěz US Senion Open z předchozího roku

50 nejlepších podle oficiálního světového golfového žebříčku (zhruba čtyři týdny před začátkem Open Championship)

Aktuální šampion Senior PGA

Amatérský šampion USA z předchozího roku

15 nejlepších z předchozího ročníku US Open

30 nejlepších z žebříčku Race to Dubai v minulém roce

15 nejlepších z předchozího ročníku PGA Championship

Britský amatérský šampion z předchozího roku

30 hráčů s největším výdělkem z PGA Tour v předchozím roce

Vítěz posledního amatérského šampionátu

20 nejlepších z posledního turnaje PGA Professional National Championship

Aktuální amatérští šampioni Asijsko-pacifické oblasti, Latinské Ameriky a turnaje US-Mid

Všichni hráči, kteří se kvalifikovali na Tour Championship v předchozím roce

Vítěz posledního amatérského šampionátu USA

70 hráčů PGA Tour s největším výdělkem v aktuálním roce dva týdny před PGA Championship

12 nejlepších z předchozího ročníku Masters Tournament

15 hráčů s největším výdělkem z European Tour v předchozím roce

32 míst je přiděleno akcím z kvalifikační série Open

Členové posledního ročníku týmů Spojených států a European Ryder Cup

4 nejlepší hráči z předchozího ročníku US Open

10 hráčů aktuálního ročníku PGA Tour s největším výdělkem k určenému datu před US Open

-

Vítěz společně sponzorované akce PGA Tour od předchozího ročníku PGA Championship

4 nejlepší hráči z předchozího Open Championship

Vítěz dvou nebo více akcí PGA Tour v kalendářním roce předcházejícím roku konání US Open

-

-

4 nejlepší hráči z předchozího PGA Championship

5 hráčů aktuálního ročníku European Tour s největším výdělkem k určenému datu před US Open

-

-

50 nejlepších v oficiálním světovém golfovém žebříčku z předchozího kalendářního roku

2 hráči Japan Tour z předchozího roku s největším výdělkem (musí být mezi 75 nejlepšími v oficiálním světovém golfovém žebříčku)

-

-

50 nejlepších v oficiálním světovém golfovém žebříčku v týdnu před začátkem Masters Tournament

2 hráči australského PGA z předchozího roku s největším výdělkem (musí být mezi 75 nejlepšími v oficiálním světovém golfovém žebříčku)

-

-

-

50 nejlepších podle oficiálního světového golfového žebříčku aktuálního roku (zhruba čtyři týdny před začátkem US Open)

-

-

Přísný kvalifikační proces znamená, že je v majors ostřejší konkurence než v jakékoli jiné golfové soutěži. Situaci dále komplikují hřiště, na nichž se turnaje hrají.

Zdá se, že pro hráče s méně zkušenostmi je vhodnější PGA Championship (má zdaleka nejmenší medián), naopak nejvíce zkušeností vyžaduje turnaj US Masters.

Všechny čtyři hlavní golfové turnaje jsou považovány za obtížnější pro hráče než průměrná soutěž v rámci Tour. US Open a Open Championship jsou proslulé svou náročností a Augusta National (US Masters) je jedno z nejjedinečnějších hřišť na světě. 

Základní kritéria uplatňovaná při výběru hřiště pro turnaj ze série major (a kritéria určující, jak obtížné bude daný turnaj hrát) jsou délka hřiště, umístění jamek, šířka travnatého hracího pole (fairway), profil a zvlnění, délka a hustota plochy s vyšší travou (rough), velikost a rychlost greenu a potenciální riziková místa. Kromě toho pořadatelé turnaje často změní polohu jamkových tyčí s vlaječkou, čímž ještě zvyšují obtížnost hřiště.

Obtížnost jednotlivých turnajů ze série major lze posoudit podle průměrného vítězného skóre (ve srovnání s hodnotou par daného hřiště) a průměrného skóre potřebného k postupu do druhé poloviny (tzv. cut ("kat"); počítá se v polovině turnaje, čímž se zmenší počet účastníků v poli zhruba na polovinu). Níže jsou uvedena průměrná vítězná skóre a postupová skóre pro všechny čtyři turnaje ze série major od roku 2003.

Který golfový turnaj ze série major je nejtěžší vyhrát?

Major

Průměrné vítězné skóre

Postupové ("kat") skóre z roku 2022

Masters Tournament

-10,55

+4

US Open

-4,25

+3

Open Championship

-10,63

Shodné s par

PGA Championship

-10,05

+4

Je zajímavé si povšimnout, že jedním z "nejsnazších" z těchto turnajů major je z hlediska obtížnosti hřiště Open Championship, který však ze všech čtyř vyžaduje nejvíce předchozích zkušeností. Ačkoli je Masters Tournament na první pohled snazší než US Open, oba tyto turnaje vyžadují podobné množství předchozích zkušeností. Je tedy možné, že za náročností vítězství na Masters jsou specifické vlastnosti hřiště Augusta National.

Předchozí zkušenost z turnajů ze série major je z hlediska sázení na tyto turnaje sice důležitá, je však jen jedním z faktorů, které je třeba brát v úvahu. Než sázkař učiní informované rozhodnutí, musí se podívat na hřiště (a na to, pro jaký styl hry je vhodné), na počasí a aktuální formu hráčů.

Připadá vám, že už znáte vše potřebné? Podejte svoji sázku na golf s bezkonkurenčními kurzy Pinnacle

Kurzy se mohou změnit

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.