čvc 3, 2018
čvc 3, 2018

Případová studie: Proč není sázkařům dovoleno vyhrávat?

Proč bookmakeři ruší a omezují účty?

Kvůli jakému způsobu sázení vám zakáží vstup nebo omezí výši sázek?

Co znamená zásada „Vítězové jsou vítáni“ společnosti Pinnacle?

Případová studie: Proč není sázkařům dovoleno vyhrávat?

Kromě toho, že společnost Pinnacle nabízí nejlepší kurzy, nejvyšší limity a spoustu užitečných informací pro sázkaře, se od jiných sázkových kanceláří liší i tím, že vítá úspěšné hráče. Proč ale jiní bookmakeři takovým hráčům ručí účty nebo je omezují? Abychom to zjistili, ptali jsme se skutečných sázkařů. Čtěte dál a dozvíte se více.

Ať vyhráváte jakkoli často a mnoho, u společnosti Pinnacle budou vaše sázky vždy vítány. Společnost Pinnacle používá jedinečný obchodní model založený na objemu sázek a její kurzy jsou nejpřesnější v oboru. Proto si může dovolit lidem, kteří to se sázením myslí vážně, nabídnout nejvyšší limity a nechat je sázet, i pokud se jim daří.

Takový přístup u mnoha jiných sázkových kanceláří nenajdete. Průměrný bookmaker má příliš vysoké marže, takže vás podání sázky vyjde dráž. Navíc ve chvíli, kdy začnete skutečně vyhrávat, vám výrazně omezí limity sázek nebo úplně zruší účet. Tři sázkaři různého druhu se s námi podělili o své zkušenosti s tím, jak jim sázkové kanceláře nedovolily vydělávat.

Sázkař A: Zkušený sázkař

Sázkař A svou kariéru zahájil ještě v době, kdy internetové sázení teprve získávalo širší oblibu. Od té doby mu účet omezilo nebo zrušilo téměř deset sázkových kanceláří. Sází na různé sporty, především ale na fotbal a tenis. Žádný z bookmakerů mu důvod pro omezení nebo zrušení účtu nesdělil.

Sázkař A nám neprozradil, jak si své sázky vybírá. Bookmakeři však podle jeho názoru sledovali, jak sází. Kurz jím vybraných tipů se totiž často změnil těsně poté, co se na ně pokusil vsadit. Nejenom, že bookmakeři odmítali umožnit sázkaři A vsadit tolik, kolik chtěl. Navíc upravovali své kurzy podle toho, na co sázel.

Většina sázkových kanceláří nepřijme peníze od sázkařů, kteří vědí, co dělají. Je to pro ně jednoduše příliš velké riziko. Naproti tomu společnost Pinnacle vědomosti a informace, které získává ze sázek takových zákazníků, sama využívá.

Sázkové kanceláře mohou poměrně snadno zjistit, zda u určitého zákazníka existuje potenciální „riziko“, že by na sázkách skutečně vydělal. Část problému sázkaře A spočívala v tom, že si dobře vybíral, na co vsadit. Zároveň si však vybíral i kdy vsadit. Díky tomu, že se zaměřoval na nejlepší kurzy na trhu, mohli bookmakeři snadno vysledovat vzorec kladné očekávané hodnoty sázek a podle toho pak jeho účet omezit nebo úplně zrušit.

Odradily bookmakery od přijímání sázek podávaných sázkařem A vysoké částky? Ne. Průměrná výše sázky u jednotlivých bookmakerů před omezením nebo zrušením účtu nepřesahovala 50 eur. Chybou sázkaře A bylo v podstatě to, že se mu podařilo uspět v tom, co je základním cílem sázení: najít na trhu hodnotu.

V některých případech stačila jediná sázka a jeho účet byl omezen na pouhých 0,50 eura na jednu sázku. Jiní bookmakeři vydrželi celkem 33 sázek a pak účet úplně zrušili.

Zřejmou lekcí, kterou si ze zkušenosti sázkaře A můžeme odnést, je to, že pokud chcete podávat sázky, které pro vás mají hodnotu, sázejte u Pinnacle. Nejenom, že vás Pinnacle nechá díky vysokým limitům sázet tolik, kolik budete chtít. Navíc vydává poučné články, díky nimž se dokážete informovaněji rozhodovat a například se naučíte vypočítat očekávanou hodnotu a dozvíte se, jaká metoda určování výše sázek je nejlepší.

Sázkař B: Úvod do arbitrážního sázení

Arbitrážní sázení je mezi sázkaři oblíbené, protože díky vsazení na oba možné výsledky zaručuje zisk bez rizika. Příležitost k arbitráži nastane, když různí bookmakeři mají různé názory (vyjádřené vypsanými kurzy), pokud pozdě reagují na vývoj situace úpravou kurzu nebo pokud se jednoduše spletou (obdobné příležitosti mohou vzniknout i díky propagačním nabídkám).

Tyto příležitosti jsou naprosto legitimní a člověk by čekal, že pokud je sázkař dokáže objevit, má plné právo jich využít a vsadit. Bohužel však, jak zjistil náš další sázkař, většina sázkových kanceláří arbitrážní sázení nedovoluje.

Sázkař B rekreačně sází už několik let. Při studiu na univerzitě narazil na článek o arbitrážním sázení. Vyzbrojen základními znalostmi a 700 eury úspor investoval do služby, která upozorňovala na příležitosti k arbitráži, a začal sázet u většího počtu sázkových kanceláří.

Během dvou měsíců mu čtyři z nich sázení zakázaly a sedm dalších jej výrazně omezilo. Něco málo sice vydělal, vzhledem k omezeným možnostem nicméně sázkař B s arbitrážním sázením přestal necelých 60 dní poté, co jej poprvé zkusil.

Společnost Pinnacle arbitrážní sázky ochotně přijímá. Dokonce na toto téma vydala několik článků, od základního průvodce arbitrážním sázením až po detailní srovnávací analýzu Arbitrážní sázení vs. Sázení na sázky s hodnotou.

Sázkař C: Specializace na určité sázky

Nemělo by vás překvapit, že dosahovat sázením konzistentního zisku stojí nemalé úsilí. Dá se k tomu přistoupit mnoha různými způsoby. Vydělávat dlouhodobě je obtížné a neexistuje žádný jednoznačně „správný“ způsob, jak toho dosáhnout.

Někdy vám analýza trhu a matematické modely pomohou najít hodnotné sázky, jindy lze zaplatit za službu, která vám ukáže rozdíly v kurzech u různých bookmakerů, takže jich můžete nějak využít. A jindy, jak zjistil sázkař C, můžete sázet na takové sporty, o nichž toho většina lidí (včetně bookmakerů) mnoho neví.

Nejenom, že vás Pinnacle nechá díky vysokým limitům sázet tolik, kolik budete chtít. Navíc vydává poučné články, díky nimž se naučíte vypočítat očekávanou hodnotu a dozvíte se, jaká metoda určování výše sázek je nejlepší.

Není tajemstvím, že na okrajových trzích často najdete hodnotnější sázkové příležitosti než na trzích populárních. Je tomu tak převážně ze dvou důvodů. Za prvé je na těchto trzích slabá konkurence (méně sázkařů). To znamená, že kurzy nejsou tak přesné. Za druhé bookmakeři věnují více úsilí a prostředků trhům, které pro ně mají větší potenciál zisku (hlavní evropské fotbalové ligy, NFL, NBA atd.).

Po několika letech, kdy prodelával na sázkách na fotbalové ligy Serie A, La Liga a Premier League, začal sázkař C sázet na tenisové zápasy ATP a WTA. Brzy vyzkoušel i turnaje ITF. Provedl potřebný průzkum, shromáždil informace a protože dosáhl určitých pozitivních výsledků, začal se na ženské tenisové zápasy ITF specializovat.

Do tří měsíců od podání první sázky na tenis byl účet sázkaře C u sázkové kanceláře, kde předítm sázel více než osm let, omezen na pouhé jedno euro. Vybral si tedy jinou sázkovou kancelář, stačilo ale devět sázek a jeho účet byl omezen také. Další dva měsíce strávil registrováním u různých jiných bookmakerů a snahou sázet na ženský tenis ITF. Za tu dobu vyčerpal všechny možnosti (kromě Pinnacle).

Stojí také za povšimnutí, že když se sázkových kanceláří ptal na důvod omezení svých účtů, dozvěděl se sázkař C, že na jiné sázkové trhy může sázet bez omezení. Jako příklady mu dokonce byly uvedeny výše zmíněné trhy s vysokým potenciálem zisku.

Jak si může Pinnacle dovolit nechávat lidi vyhrávat?

Důvodem, proč si společnost Pinnacle může dovolit svůj vstřícný přístup k úspěšným sázkařům, je její obchodní model. Používá nízké marže, proto je její zisk záviský na co nejvyšším objemu sázek. Namísto toho, aby vybírala velké procento z malých částek, si společnost Pinnacle účtuje velmi malé procento z vysokých částek sázených jejími zákazníky (proto také Pinnacle nabízí nejvyšší limity na internetu).

Stejně důležité jako to, kolik je na jednotlivých trzích vsazeno, je však pro fungování společnosti Pinnacle i to, kdo sází. Většina sázkových kanceláří nepřijme peníze od sázkařů, kteří vědí, co dělají. Je to pro ně jednoduše příliš velké riziko. Společnost Pinnacle naproti tomu vědomosti a informace, které získává ze sázek takových zákazníků, sama využívá ke zpřesňování odhadů pravděpodobnosti a vypisování přesnějších kurzů. 

Tento model také ukazuje, že Pinnacle věří svému týmu zkušených tvůrců kurzů, že se dokážou o kurzy starat a zajistit, aby obě strany sázek byly pro sázkaře stejně přitažlivé a sázkový bank tedy byl vyvážený (čili aby na obě strany sázek bylo vsazeno zhruba stejné množství peněz a nehrozily velké ztráty).

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.