bře 12, 2018
bře 12, 2018

Co je to sázka s hodnotou?

Co je to sázka s hodnotou?

Sázky s hodnotou a ziskovost

Co je to sázka s hodnotou?

Vyhledávání sázek s hodnotou je pro sázkaře nepostradatelnou dovedností. Co je to sázka s hodnotou? Jak člověk takovou hodnotnou sázku najde? Čtěte dál a uvidíte.

Jednou z nejzajímavějších věcí na sázení je fakt, že nikdo nezná skutečnou pravděpodobnost výsledku určité akce (snad kromě hodu mincí). Bookmakeři určují kurzy podle svých předpokladů a stavu trhu. Sázkař vyhledávající hodnotu se snaží využít pravděpodobností odvozených z kurzů, které jsou podle něj nesprávné.

Co je to sázka s hodnotou?

Aby sázkař našel hodnotu, musí určit, jaká je podle něj pravděpodobnost určité události. Jednoduše řečeno, pokud sázkař dokáže správně nalézt události, jejichž pravděpodobnost uskutečnění je vyšší než pravděpodobnost, která plyne z bookmakerem stanovených kurzů, bude při dlouhodobém pohledu v zisku.

Sázka má hodnotu, když:

pravděpodobnost výsledku > pravděpodobnost plynoucí z kurzu

Příklad sázky s hodnotou

Použijme jako příklad poctivý hod mincí. Pokud ignorujeme možnost, že mince zůstane stát na hraně, můžeme říci, že pravděpodobnost panny je 50 %. To znamená, že spravedlivý kurz je 2,00. Poté, co k němu bookmaker přičte svoji marži, mohl by kurz být (podle konkrétní sázkové kanceláře) zhruba 1,91. Z takového kurzu plyne, že pravděpodobnost, že padne panna, je 52,4 %.

My tedy víme, že taková sázka nabízí mizernou hodnotu, protože na událost s 50% pravděpodobností byl vypsán kurz, podle nějž se zdá, že panna má šanci 52,4 %.

Představte si ale, že by procentuální šance toho, že padne panna, nebyla úplně jistá. Vypočítali jsme, že šance na pannu je 50 %, sázkový trh si ale není jistý. Bookmaker vypsal na pannu kurz 2,2.

V tu chvíli máme příležitost vsadit si na událost s 50% šancí, jako kdyby měla pravděpodobnost jen 45,5 %. Tomu se říká hodnotná sázka neboli sázka s hodnotou.

Pravděpodobnost sázky můžeme určit pomocí vzorce pro očekávanou hodnotu:

V příkladu s hodem mincí lze očekávanou hodnotu při sázce 10 Kč vypočíst takto:

0,5 x 12 Kč – 0,5 x 10 Kč = +1 Kč

Očekávaná návratnost každé sázky 10 Kč je 11 Kč (tedy zisk 1 Kč).

Na každém hodu mincí můžeme očekávat výhru 11 Kč za každých vsazených 10 Kč. To by dlouhodobě bylo velice lukrativní.

Jak hledat sázky s hodnotou

Dobrý způsob, jak hledat hodnotné sázky, je pátrat po rozdílech v kurzech bookmakerů. Jestliže se sázkové kanceláře neshodují v názoru na pravděpodobnost nějaké události, může v takových sázkách být skryta hodnota.

Hodnotu lze s úspěchem najít i vytvořením výborného modelu nebo využitím informační asymetrie. Pokud díky modelu nebo dobrým informacím má sázkař lepší představu o skutečné pravděpodobnosti než sázková kancelář, má šanci vydělat.

Význam dlouhodobého přístupu

Pokud se při sázení snažíte vyhledávat hodnotu, je důležité sázet dlouhodobě. I při jasné výhodě u hodu mincí s kurzem 2,2 je stále 50% pravděpodobnost, že sázkař prohraje. A zde je důležitá strategie určování výše sázky, protože pokud sázíte příliš mnoho, můžete i u hodnotných sázek přijít o všechno.

Dlouhodobě se tato strategie vyplácí. Po 100 hodech mincí lze při sázce 10 očekávat příjem 1100 ze vsazených 1000 .

Podobně pokud sázkař dokáže nacházet dostatek hodnotných sázek, bude dlouhodobě vyhrávat.

Význam kurzů

Sázet na hodnotu znamená hledat ty nejlepší kurzy a žádná jiná sázková kancelář nenabízí lepší hodnotu než Pinnacle. Pokud sázkaři využívají nižší kurzy jiných bookmakerů, pak jejich strategie sázení na hodnotu bude méně zisková nebo dokonce prodělečná.

Někteří bookmakeři ruší úspěšným sázkařům účty, takže u nich dlouhodobě nelze stragegii sázení na hodnotu používat. Pinnacle uplatňuje strategii zvanou Vítězové jsou vítáni, takže sázkaři, kteří dokáží nalézt hodnotu, mohou své výhody maximálně využít.

Zaregistrujte se zde a využijte své hodnotné sázky na maximum.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.