VI 1, 2017
VI 1, 2017

Vizualizace sázky: Jak vypadá sázková výhoda?

Jedinečný pohled hlavního analytika společnosti Pinnacle

Podívejte se, jak vypadá sázková výhoda

Co je to pás marže a co z něj mohou sázkaři poznat?

Vizualizace sázky: Jak vypadá sázková výhoda?

Všichni sázkaři chtějí sázet tak, aby měli výhodu. Jak ale taková výhoda vypadá? Ve svém premiérovém článku pro Informační zdroje o sázení náš hlavní analytik na tuto často skloňovanou otázku odpovídá jedinečným přístupem k vizualizaci hodnoty. Čtěte dál a dozvíte se unikátní informace o tom, jak vlastně sázková výhoda vypadá.

Většina pravidelných čtenářů Informačních zdrojů o sázení zřejmě dobře zná princip sázkových marží a jejich souvislost s dlouhodobým dosahováním zisku. Takže spíš než věnovat se starým známým tématům a vysvětlovat, jakou výhodu potřebujete, abyste pravidelně vítězili nad bookmakerem, chci k tomuto tématu přistoupit ze zcela jiného úhlu a ukázat vám, jak taková výhoda doslova vypadá.

Každá debata o sázení je založená na kurzech. Možná jste už někdy podali sázku s desetinným kurzem 1,95 nebo s americkým kurzem -125. Samotné kurzy jen odrážejí pravděpodobnost související události – jak pravděpodobné je, že tato událost nastane? Pokud podáte sázku s kurzem 4,00, vyjadřujete tak názor, že dotyčná událost ve skutečnosti nastane častěji než jednou ze 4 případů, takže má větší než 25% pravděpodobnost. Sázka tedy pro vás představuje dobrou hodnotu. 

Víme také, že každá sázka musí mít šanci na výhru někde mezi 0 % (událost nikdy nenastane) a 100 % (nastane s naprostou jistotou). Jako motivaci pro následující grafy a vysvětlení nyní čtenářům položím několik otázek: 

A. Která z těchto dvou sázek má vyšší očekávanou návratnost investic? (Tj. pokud na každou z nich vsadíte jednu jednotku, od které můžete očekávat větší výnos?)
 1. Vypsaný kurz je 5,00 a vy si při podávání sázky myslíte, že máte 2,5% výhodu. (Nabízená pravděpodobnost tedy je 20 %, zatímco podle vás sázku vyhrajete ve 22,5 % případů.)
 1. Vypsaný kurz je 1,25 a vy si při podávání sázky myslíte, že máte 10% výhodu. (Nabízená pravděpodobnost je tedy 80 %, zatímco podle vašeho názoru sázku vyhrajete v 90 % případů.)
B. Která z těchto dvou sázek má větší očekávanou návratnost investic?
 1. Vypsaný kurz je 4,00, spravedlivý kurz bez započtení marže ale je 5,00. (Nabízená pravděpodobnost je tedy 25%, událost ale nastane jen ve 20 % případů.) 
 1. Vypsaný kurz je 1,25, spravedlivý kurz bez započtení marže je 1,333. (Nabízená pravděpodobnost je tedy 80%, událost ale nastane jen v 75 % případů.)

K těmto otázkám se ještě vrátíme na konci článku. Abychom však nalezli odpovědi, začnu vizualizací možné podoby sázky (a v ní započtené marže).

Vizualizace přímky

Bez ohledu na použitý formát kurzu při sázení nakonec vždy jde o pravděpodobnost. Každá sázka má svoji pravděpodobnost, s níž příslušná událost nastane. Můžeme ji tedy jako pravděpodobnost vyjádřit.

Aby bookmakeři mohli dosahovat zisku, nevypisují kurzy, které by přesně odpovídaly skutečné pravděpodobnosti. Vybírají od vás něco navíc – marži – což je chrání před nejistotou související s předpovídáním budoucích událostí.

Graficky to lze vyjádřit pomocí pásu marže:

 • Máme přímku spravedlivosti, která má na obou stranách shodné kurzy.
 • Kromě toho ale máme i dvě linie, které vyjadřují to, jak by mohly vypadat sázky, kdybychom do nich na obě strany započetli marži.

Z pouhého pohledu na tento graf není jeho význam automaticky zřejmý. Trochu si ho tedy popíšeme.

graph-1.jpg

graph-2.jpg

V tomto příkladu předpokládáme, že bookmaker použije celkovou marži 10 % a úměrně ji rozdělí na obě strany linie spravedlnosti. 

Na přímkách s marží vidíme, že pravděpodobnost někdy překročí hranice 0 % a 100 %. K takovým případům dochází, je-li událost, na kterou se sází, tak pravděpodobná, že sázku nelze po započtení bezpečnostní marže touto metodou vypsat.

Dále vidíme, že dvě linie s maržemi vedou vždy paralelně – jsou tedy vždy stejně daleko. Tomu říkáme pás marže.

Skutečně důležité zde není to, jak vysokou marži bookmaker používá, ale jak vysoká je ve srovnání s podávanou sázkou.

Pásu marže lze snáze porozumět, pokud si představíme, že bookmaker vydělá vždy, když je výsledek uvnitř tohoto pásu – tedy když je pravděpodobnost události v rozsahu určeném pásem – a nevydělá, pokud je výsledek mimo pás. Jde samozřejmě o zjednodušení, ale uvedené grafy tak lze snáze pochopit.

Při pohledu na tento pás marže by vás mohlo napadnout, že sázky na velké favority – s kurzem nižším než 1,500 – jsou pro sázkaře dražší, protože na sázkařův vybraný tým je uplatněna větší část marže. Ve skutečnosti zde však nezáleží na tom, jak velká marže je, ale jak vysoká je ve srovnání s podávanou sázkou. Nadále budeme toto hlavní měřítko vyjadřovat šipkami.

Samozřejmě bychom mohli zjistit návratnost investic tak, že bychom vypočetli kurzy a pravděpodobnosti. Cílem článku ale je ukázat vám, jak vypadá výhoda, budu se tedy držet jen grafů. Ty mohou být snazší na pochopení než vzorce.

Představili jsme si myšlenku pásu marže a grafické vyjádření hodnoty sázky pomocí šipek. Vraťme se tedy k našim otázkám.

A. V obou případech vidíme, že bychom měli vydělat. Ale kolik? Která ze sázek je lepší investicí? 
 1. Vypsaný kurz je 5,00 a vy si při podávání sázky myslíte, že máte 2,5% výhodu. (Nabízená pravděpodobnost je tedy 20 %, zatímco podle vašeho názoru sázku vyhrajete v 22,5 % případů.)
 1. Vypsaný kurz je 5,00 a vy si při podávání sázky myslíte, že máte 10% výhodu. (Nabízená pravděpodobnost je tedy 80 %, zatímco podle vašeho názoru sázku vyhrajete v 90 % případů.)

insert-2.jpg

Důležitá zde však nejsou čísla, ale délky šipek. Naše odhadovaná návratnost investic je určena poměrem šipek. V prvním případě je výhoda 2,5 %, což odpovídá rozdílu šipek. Rozdíl se tedy do pravděpodobnosti sázky vejde osmkrát – 20 děleno 2,5.

insert-1.jpg

Vaše očekávaná návratnost je tedy 1+1/8 = 112,5 %. Z každé jednotky vsazené s tímto kurzem tedy můžete očekávat výhru 0,125 jednotek.

Ve druhém příkladu vidíme velmi podobnou situaci:

insert-3.jpg

Máme přesně stejný poměr, takže i stejný očekávaný výnos 0,125 jednotky za každou vsazenou jednotku.

Vraťme se tedy k původní otázce: která ze sázek nabízí větší očekávanou návratnost? Odpovědí je, že očekávaná návratnost je u obou stejná.

Ve druhém příkladu máme jiné kurzy, u nichž je vaše očekávaná výplata záporná.

A. Která z těchto dvou sázek má větší očekávanou návratnost investic? 
 1. Vypsaný kurz je 4,00, spravedlivý kurz bez započtení marže je 5,00. (Nabízená pravděpodobnost je tedy 25%, událost ale nastane jen ve 20 % případů.)
 1. Vypsaný kurz je 1,25, spravedlivý kurz bez započtení marže je 1,50. (Nabízená pravděpodobnost je tedy 80%, událost ale nastane jen v 66,67 % případů.)

Na tento příklad můžete použít výše uvedená schémata a zjistit délky šipek u poctivých kurzů a kurzů s marží.

insert-4.jpg

V tomto případě existují dva způsoby, jak provést podobný výpočet jako výše:

 1. Uděláme to samé jako předtím a zjistíme, kolikrát se rozdíl vejde do podané sázky. V tomto případě ale, protože jsou výsledky záporné, musíme před výsledek přidat znaménko minus. To znamená, že tato sázka má zápornou očekávanou návratnost investic.

První sázka tedy má návratnost investic 1 jednotka minus 20 %, což je to samé jako říci, že zpět získáte 80 % čili 4/5. Druhá sázka má návratnost investic 1 jednotka minus 16,67 %, což znamená 83,33 % neboli 5/6.

 1. Jiný způsob řešení této situace je vytvořit přehled vypsaných sázek a odečíst očekávanou návratnost investic z jeho grafu: 

graph-3.jpg

vs. 

graph-4.jpg

Návratnost investic můžeme odečíst z grafu. Stačí se podívat na průsečík mezi linií 100% nabízené pravděpodobnosti a vypsanými kurzy. Ten určuje návratnost investic u každé sázky podané s touto kombinací spravedlivého kurzu a odpovídajícího vypsaného kurzu.

Ve druhém případě má tedy lepší návratnost druhá sázka.

Záměrem veškerého obsahu v Informačních zdrojích o sázení je vysvětlit, jak funguje sázení. Různí lidé se však samozřejmě učí různými způsoby. Pro některé je snazší přijímat vizuálně ztvárněné informace. Proto jsem vzal téma vyskytující se v několika starších článcích – popis výhody při sázení – a předložil ho velmi odlišným způsobem. 

Tím, že jsem doslova ukázal, jak výhoda v sázení vypadá – prostřednictvím pásu marže – jsem snad několika dalším sázkařům pomohl změnit způsob uvažování, a také ocenit přístup společnosti Pinnacle založený na sázkách s nízkými maržemi.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.