XII 1, 2017
XII 1, 2017

Co se lze ve školní třídě dozvědět o sázení?

Přečtěte si, proč může být škola klíčem k úspěchu při sázení

Jak může sázkařům pomoci vzdělání v dospívání?

Může vám univerzita pomoci k lepší kariéře sázkaře?

Co se lze ve školní třídě dozvědět o sázení?

Někteří sázkaři strávili roky broušením svých dovedností s cílem překonat bookmakery. Jiní rozvíjeli jinou kariéru a takto získané schopnosti využili při sázení. Ve světě sázení mohou lidé jít různými směry, cesta však často začíná na stejném místě: ve škole. Co se tedy lze ve školní třídě dozvědět o sázení? Čtěte dál a uvidíte.

Sázkaři pocházejí ze všech možných vzdělanostních podmínek – některé škola bavila, jiní ji nenáviděli a další tam třeba vůbec nechodili. Ačkoli neexistují žádné univerzálně platné požadavky nebo přístup k sázení, který by vám zaručil trvalé zisky, určité základní znalosti a ochota se učit jsou často považovány za podmínku úspěchu.

Ale jedna věc je tyto znalosti získat a zcela jiná věc je umět je využít. Právě to je nejdůležitější částí rozhodování o sázkách.

Nedávno se s námi spojil jeden z našich pravidelných čtenářů – Dave z Kanady – a popsal nám, jak se ve druhém ročníku univerzity setkal s hazardním hraním. Dave studoval ekonomiku a měl pocit, že mu to při sázení přináší výhodu. Nejenom, že logičtěji a racionálněji uvažoval, ale naučil se principy, které mohl při sázení přímo uplatnit. 

Vyšší obory studia nepochybně mohou sázkařům pomoci získat výhodu a využít hodnotu ukrytou na sázkovém trhu. Něco se však můžete naučit už od základní školy. Získané znalosti pak na vyšších stupních jen rozšiřujete.

Základy na základní škole

Ačkoli kvůli zákonným omezením hazardního hraní lidé nemohou sázet, dokud nedosáhnou určitého věku, o tématech se sázením souvisejících (ač nepřímo) se učíme už od úplného začátku školy. Již jako pětileté se děti učí základy matematiky, bez nichž se úspěšný sázkař neobejde.

Znalost zlomků a desetinných čísel pomůže pochopit princip sázkových kurzů. A již v ranné fázi vzdělávání se lidé setkávají i s myšlenkou pravděpodobnosti. Protože kurzy jsou vyjádřením pravděpodobnosti, musí sázkaři, kteří chtějí kurzům rozumět, chápat i pravděpodobnost. 

Cílem sázkařů je posoudit pravděpodobnost výsledku (kurz) určenou bookmakerem, určit vlastní pravděpodobnost výsledku a vsadit v případě, že zjištěný rozdíl pravděpodobností představuje kladnou očekávanou hodnotu – ačkoli to z větší části vyžaduje rozsáhlejší znalosti, bez pochopení základů pravděpodobnosti byste nic z toho nespočetli. 

Nepřehlížejte tedy význam algebraických funkcí vyučovaných v prvních ročnících základní školy. Aby vám při sázení skutečně pomohly, musíte je hodně rozvinout, nicméně stavět na těchto základních znalostech sázkařům pomůže lépe pochopit složitější teorie, princip fungování sázkových systémů a způsoby vytváření prediktivních modelů.

Dospívání: Střední školství

Ve vyšších stupních vzdělávání se dospívající studenti hlouběji zabývají teorií pravděpodobnosti a učí se skutečný význam náhody (a štěstí). Na střední škole také začínají studovat statistiku a setkají se tedy například i se směrodatnou odchylkou a regresní analýzou

Zkušenější sázkaři často používají Poissonovo rozdělení (výpočet pravděpodobnosti variabilních výsledků pomocí střední hodnoty), protože může pomoci předpovědět skóre fotbalového zápasu (má ovšem i další využití). Ačkoli může vypadat složitě, Poissonovo rozdělení se běžně učí žáci v 15 nebo 16 letech. Možná ne v kontextu sázení, ale pořád jde o stejnou teorii.

Univerzita: Kariéra sázkaře

Dalším stupněm vzdělávání, pokud se pro něj lidé rozhodnou, je vysoká škola nebo univerzita. Od studentů se očekává, že budou podrobněji rozvíjet vybraný obor studia a zvolená témata. Ačkoli nyní již lze získat titul i v sázení, jde o relativně nové studijní obory a existují i jiné, v nichž můžete své sázkové dovednosti rozvíjet.

Se sázením souvisí například většina titulů v oboru finančního obchodování. Jde o zřejmou souvislost, protože tato studia vyžadují schopnosti, které potřebujete i při sázení (posouzení rizika a nákup tehdy, když je podle vás cena dobrá). Většina lidí, kteří vystudovali finanční obchodování, by se v sázení dobře uplatnila (jde vlastně jen o použití jiných aktiv), zřejmou souvislost se sázením mají i jiné obory.

Každému, kdo se snaží na sázení vydělat, by nepochybně pomohl například titul z pravděpodobnosti a statistiky. Taková úroveň vzdělání sázkařům pomáhá vytvářet modely předpovídající výsledky budoucích akcí na základě výsledků minulých (což je základ sázení) a testovat svoje schopnosti. 

Jak ještě může vzdělání pomoci?

Matematika je základní součástí sázení, není však jediná. Studenti psychologie nebo datových věd, kteří rádi sázejí, dobře vědí, jak může být jejich vzdělání užitečné.

Lidem, kteří vystudovali psychologii, jsou zajisté blízké pojmy vyhýbání riziku, paradox hazardního hráče a heuristické techniky. Z tohoto hlediska by snad nejužitečnějším studijním oborem pro sázkaře mohla být behaviorální ekonomika kombinující studium psychologie s ekonomikou.

Souvislost s finančním obchodováním je zřejmá, protože vyžaduje schopnosti, které potřebujete i při sázení (posouzení rizika a nákup tehdy, když je podle vás cena dobrá).

Chytří sázkaři vědí, jak užitečné takové informace mohou při sázení být. Jde však především o to, umět informace analyzovat a získat z nich hodnotu. Dobrým východiskem je přístup k rozsáhlým údajům. Bylo by to však k ničemu, pokud by sázkaři nevěděli, jak tyto údaje zpracovat a využít tak, aby jim přinesly skutečný prospěch. Právě proto mnozí soudí, že motorem inovací v sázení na sporty je v poslední době R.

Využití znalostí

Ale jedna věc je tyto znalosti získat a zcela jiná věc je umět je využít. Právě to je nejdůležitější částí rozhodování o sázkách. Před podáním sázky je třeba vzít v úvahu mnoho věcí a mnoho z nich vás ve škole nenaučí.

Výše uvedené příklady ukazují, že se o sázení můžeme během studia hodně naučit, aniž o tom víme. Je také třeba poznamenat, že není důvod považovat chybějící vzdělání za nevýhodu. I pokud sázkaři rozumí základům matematiky, pokročilé statistice, teorii pravděpodobnosti, významu psychologie a způsobům shromažďování a analýzy dat, stále musí být disciplinovaní, odhodlaní a trpěliví, chtějí-li uspět. 

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.