XI 1, 2018
XI 1, 2018

Proč je důležité myslet na budoucnost sázení

Vývoj sázení na sporty

Co přinese budoucnost?

Proč se způsob, kterým sázíme, neustále mění

Proč je důležité myslet na budoucnost sázení

Vůbec první sázky nebo nějakou formu hazardního hraní lze vystopovat mnoho tisíc let do minulosti. Ačkoli se od té doby hodně změnilo, stále je mnoho prostoru k dalšímu rozvoji a ke spoustě dalších změn. Proč je důležité myslet na budoucnost sázení? Čtěte dál a uvidíte.

Většinu sázkařů zajímá především tady a teď. Ačkoli využívání údajů z minulosti k předpovídání výsledku budoucí události je základní součástí sázení, často omezuje sázkaře v tom, jak daleko se dívají do budoucnosti.

Znát historii sázení a vědět, jak se dostalo do své současné podoby, je sice zajímavé, nemusí vám však nutně přinést výhodu. Pro každého, kdo to se sázením myslí vážně, by však mohlo být užitečné zamyslet se nad minulostí v souvislosti s možným budoucím vývojem.

Jednou z nejdůležitějších věcí při hledání hodnotných sázek je využít něco, co sázkové kanceláře ještě nestačily zohlednit ve svých kurzech. A čím více dopředu dokážete předvídat, tím déle na tom můžete vydělávat. Ať jde o novou technologii, využití nových sázkových trhů nebo dokonce úplně nových sportů, vždy existuje možnost najít výhodu.

Vývoj sázení na sporty

Od doby, kdy staří Číňané zhruba 2300 let před naším letopočtem začali hrát v kostky, urazilo hazardní hraní dlouhou cestu. Ze své jednoduché podoby, která se točila například kolem závodů válečných vozů a gladiátorských zápasů ve starověkém Římě, se sázení na sporty brzy vyvinulo v lépe organizované činnosti, na nichž se podíleli určení „příjemci sázek“ neboli bookmakeři.

Lidé sázející na sporty přikládají velký význam kurzům, na které sázejí, a částce dostupné na sázky. Navíc důkladněji než kdy dříve promýšlejí způsoby, jak by mohli nad bookmakery vyhrát.

Začalo to u koňských dostihů, brzy se však sázení rozšířilo i na další sporty, například na fotbal a tenis. Bookmakeři se postupně přesunuli ze závodišť a stadionů do specializovaných sázkových kanceláří. Pak přišel internet a ke konci 20. století na něj proniklo i sázení na sporty.

Od založení společnosti Pinnacle v roce 1998 začal své služby nabízet bezpočet dalších bookmakerů po celém světě. Nyní si můžete vsadit v podstatě na každou sportovní událost na různých výkonnostních úrovních a mnoha různými způsoby. 

Ačkoli mechanismus sázení na sporty se v průběhu let výrazně měnil, stejně tak se měnil i přístup lidí k podávání sázek. Právě těm, kteří se rychleji než ostatní přizpůsobili a nalezli příležitost, přinesl neustálý vývoj sázení prospěch.

Kde je sázení na sporty nyní?

Sázkový průmysl je silně konkurenčním prostředím pro bookmakery, zároveň je ale přeplněn lidmi, kteří se snaží dosáhnout stejného cíle. Princip moudrosti davu nám říká, že taková situace bookmakerům pomáhá, protože to ještě více ztěžuje situaci sázkařům.

V současnosti je těžší dlouhodobě na sázení vydělávat než kdykoli dříve. Nikoli nejméně proto, že jakmile přijdete na způsob, jak toho dosáhnout, nejspíš vám bookmakeři omezí účet nebo ho rovnou zruší. Většina bookmakerů navíc používá marže přesahující 6 až 7 %, což znamená, že je pro sázkaře ještě těžší nacházet hodnotné příležitosti k sázce.

Namísto toho, aby dál pracovali na zpřesňování vypisovaných kurzů, investuje většina sázkových kanceláří do jiných oblastí. Rozvoj marketingu a potřeba vyniknout před konkurencí znamenají, že bookmakeři ve snaze získat nové zákazníky utrácejí za propagaci sázek a nabídek „zdarma“, velkorozpočtové reklamní kampaně nebo zbytečné funkce.

Takové sázkové kanceláře staví na průměrných zákaznících (a zakazují sázení každému, koho považují za zkušeného a schopného). Pochopitelně se tedy právě takovému typu lidí snaží zalíbit. Ve skutečnosti však sázkaři již začínají směřovat jinam. V posledních letech dochází v komunitě sázkařů na sporty k posunu a zákazníci začínají mít větší přehled o tom, jaké služby dostávají.

Lidé sázející na sporty přikládají velký význam kurzům, na které sázejí, a částce dostupné na sázky. Navíc důkladněji než kdy dříve promýšlejí způsoby, jak by mohli nad bookmakery vyhrát. Existuje bezpočet údajů, které sázkařům pomáhají informovaněji se rozhodovat. Stejně tak je k dispozici obrovské množství zdrojů, díky nimž se lidé mohou učit lépe sázet a poznat, co je třeba k dlouhodobému úspěchu.

Co přinese budoucnost?

Účelem tohoto článku není přesně odhadnout, co se stane v budoucnu a jak díky tomu získat výhodu nad bookmakerem. Spíše se snažím povzbudit čtenáře k tomu, aby se zamýšleli nad možnými změnami a aby se jim nepřizpůsobovali až zpětně – pokud se jim naopak podaří dosáhnout toho, že se bude muset zpětně přizpůsobovat bookmaker, přinese to sázkařům výhodu.

Údaje nejsou v sázení na sporty ničím novým. Většina sázkařů nyní před podáním sázky využívá nějaké údaje (ač o tom někdy ani neví). Může jít o pouhé zjištění, jak se dvěma fotbalovým týmům v minulosti dařilo ve vzájemných zápasech předtím, než na ně podáte sázku 1X2, nebo si můžete nalézt jejich průměrný počet gólů na zápas a pak vsadit na celkový počet gólů v jejich nadcházejícím utkání. To, co se však mění, je množství údajů, k nimž máme přístup, a především jejich kvalita. 

Nicméně i pokud porovnáte údaje a naleznete potenciální využitelnou výhodu, dokážete toho plně finančně využít teprve poté, co použijete model a výsledek důkladně otestujete.

Výborným příkladem myšlení dopředu ve snaze získat výhodu je počasí. Víme, že má velký význam při sázení na baseball (a na mnoho jiných sportů). Avšak ti, kdo tento význam jako první vyčíslili, shromáždili údaje a podle nich pak sázeli, v tom spatřili hodnotu a využili toho. Po nějaké době (když si významu počasí začalo všímat více lidí) začalo být počasí zohledňováno v kurzech a přestalo být využitelným faktorem.

Novější příklad, který se vyvíjel stejným způsobem, je očekávaný počet gólů ve fotbale. Tato metrika se dříve omezovala na komunitu fotbalových analytiků, kteří ji používali k měření výkonnosti týmů. Jednoduchá změna analýzy a provedení této metriky vedla k tomu, že sázkaři mohli snáze rozpoznat hodnotné sázky v různých fotbalových ligách. Výhoda pochopitelně nevydržela dlouho a nyní již očekávaný počet gólů ve svých prediktivních modelech používají i všichni bookmakeři.

Sázkaři by neměli myslet krátkozrace. Namísto toho, aby se snažili najít výhodu pro sázení na zápasy Premier League o tomto víkendu, by měli uvažovat o tom, co se může v budoucnu změnit a nějakou výhodu jim přinést. Co by se mohlo stát příštím očekávaným počtem gólů? Taková výhoda samozřejmě nemusí vzejít z jednoho samostatného faktoru. Může to být kombinace několika menších.

Ať jsou to biometrické údaje, měření údajů nebo jakákoli součást této nové vlny analýzy dat, prvním krokem k získání výhody je uvědomovat si, jak vám mohou údaje pomoci lépe posoudit pravděpodobnost určité události. Může jít třeba o údaje o výkonech ze Stats Bomb nebo o balíček pro program R od společnosti Pinnacle. Zdarma dostupných údajů, s nimiž můžete začít experimentovat, existuje bezpočet. (Případně si můžete koupit větší datové sady.)

Nicméně i pokud porovnáte údaje a naleznete potenciální využitelnou výhodu, dokážete toho plně finančně využít teprve poté, co použijete model a výsledek důkladně otestujete. Člověk při pohledu na kladné výsledky snadno nabude dojmu, že jich dosáhl díky své schopnosti najít výhodu. Pokud však analyzujete pouze krátkodobé výsledky, může být příčinou stejně dobře i štěstí

Proč se způsob, kterým sázíme, neustále mění

Tento článek se soustředí na proces, který vám pomůže k dlouhodobému úspěchu v sázení. Je však důležité vzít v úvahu i to, jak se mění samotné podávání sázek.

Kromě změn v sázení z hlediska předpisů, které mají vliv na to, kde mohou lidé sázet (zjevným příkladem je sázení v USA), došlo v nedávné době i k řadě změn, které ovlivňují nejen průběh podání sázky a dojem z něj, ale i to, s čím lidé sázejí.

V roce 2018 se prudce rozšířily kryptoměny, a to do takové míry, že někteří bookmakeři nyní obchodují jen v některých z nich, například v bitcoinech. Což je jen dalším příkladem toho, jak rychle se věci mohou měnit, a jak důležité k úspěšnému vydělávání na sázkách je být připraven a myslet na budoucnost.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.