lis 15, 2016
lis 15, 2016

Joe Peta: Rozhovor – Z akciového obchodníka sázkovým expertem

Joe Peta: Rozhovor – Z akciového obchodníka sázkovým expertem
Nedávno jsme recenzovali knihu nazvanou „Trading Bases“. Je to příběh obchodníka z Wall Street, který se dal na baseballové sázení poté, co ho srazil vůz ambulance a pak ho v průběhu léčby propustila investiční banka, v níž pracoval. V tomto navazujícím rozhovoru nám o sobě Joe Peta prozradil něco víc. Vytvořil úspěšný model pro sázení na baseball a napsal o tom knihu. Přečtěte si, co si Joe myslí o budoucnosti sázení a co radí těm, kdo chtějí získat výhodu nad bookmakery.

Jste na večírku, kde nikdo z hostů knihu Trading Bases nečetl, ani o ní neslyšel. Jak se představíte a jak popíšete, co jste dokázal?

Pokud bychom hráli hru „Na první pohled byste to o něm nehádali, ale...“, nejspíš bych řekl, že jsem napsal knihu, za kterou mě pak chválili Charlie Rose, Billy Beane a Maria Bartiromo a dělali se mnou o ní rozhovory.

Proč jste se rozhodl prozradit, jak získáváte výhodu? Uvažoval jste o tom, že si to ponecháte pro sebe a budete dál sázet? 

To mě z mnoha důvodů nikdy netrápilo. Za prvé, modely se neustále vyvíjejí. Ten můj byl sice před pěti lety rámcově stejný jako dnes, ale byly v něm i různé prvky, z nichž mě teď jímá hrůza. Za druhé, ani náhodou jsem si nikdy nemyslel, že bych svým jednáním nějak globálně ovlivnil kurzy sázek na baseball.

„Na celou sezónu 2012 jsem investorům vypočítal očekávanou výhodu v podobě asi 12–14% návratnosti.“

A konečně, cílem knihy bylo popsat přesah kritického myšlení mezi správou majetku ve finančním průmyslu, statistickou stránkou baseballu a sportovním sázením. 

A pokud jde o pokračování v sázení, za sezónu 2012 jsem investorům vypočítal očekávanou výhodu v podobě asi 12–14% návratnosti. Než bych ve Vegas narazil na limity, mohl bych investici ve výši 1 milion dolarů zdvojnásobit. Řekněme tedy, že 12% očekávaná návratnost při 2 milionech dolarů znamená 240 000 dolarů. 

Při použití tradičního 20% podílu pro manažera, běžného u hedgeových fondů, by to znamenalo 48 000 dolarů. To se zkrátka nemůže vyrovnat mzdě profesionálů v jiných oborech.

Kolik času jste věnoval sázení v prvním roce a tvorbě strategie? Co vás motivovalo?

Neumím programovat, takže nejspíš mnohem víc, než kolik by potřeboval někdo z dnešní dospívající generace. Abych pravdu řekl, bez přestávky jsem na tom pracoval dva roky. Motivovalo mě to, že jsem byl zraněný, nemohl jsem pracovat a během léčby jsem se potřeboval něčím zabavit.

Jaká hlavní kritéria výběru bookmakera byste používal, kdybyste svůj model sázení vytvářel nyní?

Bezpochyby by to byly malé rozdíly v kurzech. V knize podrobně rozebírám, proč je sázení na baseball pro sázkaře používající modely atraktivní. A nejzajímavější jsou samozřejmě kurzy s desetníkovým rozdílem. Každý bookmaker, který takové – nebo ještě o něco méně rozdílné – kurzy nabízí, je pro mě zajímavý.

Nicméně, a možná jste si všimli, že jsem úmyslně nezmínil limity, v minulosti jsem pracoval jako akciový obchodník a všechny své aktivity jsem postavil na službách zákazníkům. Poskytování kapitálu je samozřejmě úlohou sázkové kanceláře nebo provozovatele trhu. Nejcennější službou, kterou lze poskytnout, je ale dát dohromady dva různé sázkaře či investory, kteří mají hodně peněz.

Kam se podle vás bude sázení na sporty ubírat v budoucnu? Myslíte si, že bude růst počet sázkařů používajících nějakou strategii nebo model?

V brzké době předpokládám rozvoj firemního sázení. Má-li k tomu skutečně dojít, budou podle mého názoru bookmakeři nejúspěšnější, pokud nabídnou nové produkty a především pomalu přejdou od hlavní činnosti ke komisionářským obchodům.

Firmy se budou nakonec moci rozvinout mnohem více, pokud zavedou hybridní model, který namísto pouhého riskování kapitálu bude zahrnovat i renty.

Z vaší knihy je jasně vidět, že umíte překonat osobní obtíže. Musel jste překonávat nějaké obtíže související s vaším modelem sázení a jeho výsledky?

Více než deset let jsem profesionálně obchodoval s akciemi, takže jsem na riziko a výhody i nevýhody rizikového kapitálu dosti zvyklý. Nevzpomínám si tedy, že by mě něco odrazovalo.

Jedním ze základů vašeho modelu evidentně je empirická analýza. Myslíte si, že váš model (nebo takové statistické údaje, jako je SIERA) byly nebo budou zpřesněny? Existují i další možnosti, kterých by mohli sázkaři využít, nebo si už bookmakeři všechno hlídají?

Myslím, že nejslabším článkem efektivity současného trhu je měření a předpovídání údajů o obraně. Skvělou věcí na baseballu je to, že existuje tolik různých vstupů, že každý může počítat a určovat váhy jinak.

Na takovém trhu, jako je baseball, tedy s nízkými maržemi díky desetníkovým kurzům, existuje celá řada různých „závěrů“, k nimž mohou sázkaři používající různé modely dojít. Tím vzniká trh, který se neustále přizpůsobuje.

Došlo od doby, kdy jste knihu Trading Bases vydal, k technologickému pokroku, který by podle vás mohl sázkařům pomoci nebo je naopak poškodit (například analýza dat nebo sociální sítě)?

Je 100% jisté, že prudký nárůst každodenního fantasy sázení, k němuž došlo od napsání mé knihy v roce 2012, vytvořil velkou podmnožinu programátorů a analytiků dat, kteří dokáží pracovat daleko sofistikovaněji, než jsem schopen já.

Zdá se, že pro úspěch vašeho modelu byla nezbytná zkušenost s akciovými obchody. Jaké další dovednosti a zkušenosti vám pomohly uspět?

Správa portfolia z pohledu rozdělování kapitálu. Může se zdát, že je to stejné jako obchodovat s akciemi, ale ve skutečnosti se to velmi liší. V knize se mimo jiné zmiňuji o tom, jak důrazně jsem přesvědčen, že sázkaři nesprávně používají Kellyho kritérium.

„Myslím, že nejslabším článkem efektivity současného trhu je měření a předpovídání údajů o obraně.“

Pokud jste někdy spravovali hedgeový nebo společný fond, máte značné zkušenosti s rizikem, variancí a především „náhradními“ aktivy – S&P 500.

Správa alternativního fondu, například baseballového, je cvičením ve schopnosti najít větší očekávanou návratnost při stejné míře rizika. Pak víte, že máte životaschopný investiční nástroj. Při pohledu na sázkové kanceláře a mnoho jiných sázkařů vás mohu ujistit, že mají příliš velkou varianci.

Co byste poradil lidem, kteří si chtějí vytvořit vlastní model? Jaké je dobré východisko pro ctižádostivé sázkaře a co musí udělat, aby uspěli?

Potřebují postupovat velice logicky a zároveň velice tvůrčím způsobem. Skvělé je, že pokud jsou dostatečně zvědaví, zjistí, že vše potřebné k vytvoření modelu je veřejně dostupné.

Držíte se při sázení jediného sportu kvůli specifické dynamice skórování baseballu, nebo jste systémy aplikoval i na jiné sporty? 

Ve skutečnosti jsem si pohrával se sázením podle modelů i u jiných sportů, především u vysokoškolského fotbalu. Modely však nebyly moje, jen struktura rozdělení kapitálu. V baseballu je nicméně omezena výhoda sázkové kanceláře. Něco takového zkrátka v jiných sportech nenajdete. Zatím.

Je vaše minulost – přechod z Wall Street k sázení na sporty – neobvyklá, nebo začíná být sázení na sporty považováno za samostatnou kategorii aktiv?

Než vznikne skutečná alternativní kategorie aktiv, budou muset kamenné i offshorové sázkové kanceláře provést celou řadu strukturálních změn. Ale jednoho dne k tomu dojde.

Vše potřebné už existuje. Jen to chce trochu inovací, z nichž některé jsem dnes zmínil.

Přečtěte si naši recenzi knihy Trading Bases a dozvíte se o Joeově příběhu více.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.