Základy reverzního pohybu kurzů

Proč bookmakeři mění kurzy?

Co jsou to reverzní pohyby kurzů?

Proč je riskantní spoléhat se na reverzní pohyb kurzů

Základy reverzního pohybu kurzů

Pro sázkaře může být výhodné sledovat pohyby kurzů, protože díky tomu mohou rychle posoudit trh a pochopit, proč bookmakeři takové změny dělají. Častou chybou však je spoléhat se při sázení pouze na pohyby kurzů. Čtěte dál a dozvíte se proč.

Proč bookmakeři mění kurzy?

Bookmakeři vypisují kurzy na sportovní zápasy tak, aby každá strana daného sázkového trhu přilákala zhruba stejné množství peněz a oni vydělali na maržích, které do vypsaných kurzů zahrnou. Když nejsou peníze na sázkovém trhu vyvážené, změní bookmakeři kurzy ve prospěch toho týmu, na který je vsazeno méně, čímž naopak znevýhodní tým, který sázek přilákal více. Doufají, že se tím trh vyrovná.

Stejně důležitý jako množství peněz (nikoliv jen počet sázek) ve hře je jejich původ. Bookmakeři se při odhadech trhu a rozhodování o změnách kurzů zaměřují na zákazníky, o kterých vědí, že jsou dobře informovaní a vědí, na co sázet (tedy na znalce a zkušené sázkaře).

Je důležité si uvědomit, že procento sázek nesouvisí s celkovým množstvím peněz ve hře, ale především s počtem sázek na jednotlivé týmy.

Například pokud velmi neúspěšný sázkař vsadí 100 tisíc dolarů na fotbalový zápas Premier League, může bookmaker stávající kurz zachovat. Bere tak na sebe velkou zodpovědnost – doslova přijímá riziko toho, že dotyčný smolař tentokrát úspěšný bude.

Pokud ale bookmaker ví, že určitý sázkař pravidelně vyhrává sázky na NFL a teď na nějaký zápas vsadil 5000 dolarů, může se rozhodnout na základě této informace kurz upravit.

Většina bookmakerů má tendenci rušit nebo omezovat účty takových sázkařů, jakmile si začnou všímat, že jsou příliš úspěšní. Společnost Pinnacle je v tomto směru jedinečná, protože sázkové limity úspěšných hráčů nikdy nesnižuje, ani jim neruší účty. Namísto toho pomocí takto získaných informací upravuje své kurzy (což je jeden z mnoha důvodů, proč používá tak nízké marže a nechává zákazníky sázet s vysokými limity). 

Co jsou to reverzní pohyby kurzů?

Reverzní pohyb kurzu znamená takový pohyb kurzu, který odporuje zastoupení sázek na trhu – tedy když je většina sázek vypsána na určitý tým a kurz se přesto změní opačným směrem.

Proto je důležité si uvědomit, že procentuální zastoupení sázek nesouvisí s celkovým množstvím vsazených peněz, ale především s počtem sázek na jednotlivé týmy.

Každý, kdo chce ve své sázkové strategii z reverzních pohybů těžit, musí dokázat určit částku vsazenou na jednotlivé týmy na daném trhu a to, kterému z nich dávají zkušenější sázkaři přednost.

Peníze vsazené průměrnými sázkaři na nějaký sportovní zápas zpravidla představují značnou část celkové na něj vsazené částky. Proto určit „správný tým“ pouze sledováním pohybu kurzů – libovolným směrem – je téměř nemožné.

Lepší představu o tom, jak to vypadá v praxi, si ukážeme na hypotetickém příkladě reverzního pohybu. Pokud bookmaker vypsal sázky na zápas NFL, v němž se utkají týmy Pittsburgh Steelers (-7) a Green Bay Packers (+7), neznamená to nutně, že očekává, že tým Steelers vyhraje o sedm bodů. Jen to ukazuje, že se snaží získat polovinu sázek na jeden tým a polovinu na druhý. 

Stejně důležitý jako množství peněz (nikoliv jen počet sázek) ve hře je jejich původ.

Pokud by lidé větší procento sázek podávali na Pittsburgh (řekněme 75 %), teoreticky by se handicap tohoto týmu měl změnit na -7,5 nebo výše, protože by bookmaker chtěl, aby více sázkařů sázelo na Packers a tudíž by tento tým zatraktivnil. Pokud by ale došlo k reverznímu pohybu, handicap Green Bay by se snížil (možná na +6).

Zastánci reverzních pohybů by tvrdili, že bookmaker změnil handicap v neprospěch týmu Pittsburg (i přes větší riziko), protože zkušenější sázkaři sázeli na Green Bay. Ve většině případů je to velmi zjednodušený popis toho, co „nečekanou“ změnu handicapu mohlo, nebo také nemuselo, způsobit.

Ve skutečnosti sice bookmakera mohlo při změně handicapu ve prospěch Green Bay ovlivnit jednání určitých sázkařů, jenže stejně tak jej mohla ovlivnit i spousta jiných faktorů. Mohlo jít například o to, že vyšly najevo informace, které mohou ovlivnit výsledek zápasu (zranění, vyloučení, změny počasí). 

Proč je riskantní spoléhat se na reverzní pohyb kurzů

Procenta sázek na různých trzích má veřejnost snadno k dispozici na různých internetových platformách, ale i od samotných sázkových kanceláří. Z těchto údajů spolu s údaji o výsledcích lze vysledovat, kdy zpětný pohyb kurzu skutečně „předpověděl“ konečný výsledek. Jinými slovy, kdy se kurz změnil ve prospěch vítězného týmu i přesto, že velké procento sázek znělo na druhý tým (který nakonec prohrál).

Tyto informace jsou často shromažďovány a za poplatek rozesílány zákazníkům, přičemž jsou prodávány jako „neporazitelná“ strategie, která zaručí návratnost investic. Výsledky těchto „tipařů“ jsou však jen zřídka transparentní a procenta úspěšně doporučených sázek vypadají moc vysoká na to, aby mohla být pravdivá – což se při bližším průzkumu zpravidla potvrdí.

Další překážkou pro sázkaře, kteří by si rádi tyto služby předplatili, je fakt, že náklady na ně jim snižují zisky. A ty jsou u sázení na sporty z dlouhodobého hlediska i bez toho malé. 

Proč jsou stále nejjistější sázkou tradiční handicapy

Shrneme-li to, podávat sázky výhradně na základě pohybu kurzů či handicapů je při sázení na sporty problematickou strategií. Pokud jste na stejné straně jako sázkaři, kteří ovlivňují směr pohybu kurzu, určitě to pro vás bude dlouhodobě prospěšné. Nedosáhnete toho ale tím, že budete platit za upozornění na reverzní pohyby kurzů či handicapů.

Stále platí, že nejosvědčenějším způsobem, jak překonat závěrečný kurz a vydělávat na sázení na sporty, je používat tradiční handicapové metody a sázkové modely beroucí v úvahu mnoho různých faktorů.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.