lis 12, 2021
lis 12, 2021

Příběh dvou bookmakerů: seriózní a rekreační model

Vysvětlení seriózního a rekreačního modelu sázení

Podívejte se, jaké jsou rozdíly mezi Pinnacle a ostatními bookmakery

Proč je úkolem sázkaře hledat chyby

Příběh dvou bookmakerů: seriózní a rekreační model

„Existují dva druhy bookmakerů, příteli, ti, kteří přijímají sázky, a ti, kteří šijí šaty.“ Pro nezasvěcené to může znít trochu tajemně. Nepřijímají snad všichni bookmakeři sázky? A co má se sázením společného šití šatů? Odpověď na první otázku je, že to záleží. Na čem ale? Na tom, u jakého bookmakera sázíte a jací jste sázkaři. K šatům se dostaneme vzápětí.

V červnu 2020 zveřejnila společnost Pinnacle můj článek, v němž jsem se zabýval důvody, proč si mnoho bookmakerů získalo pověst těch, kdo omezuje nebo dokonce uzavírá účty vyhrávajících sázkařů. Společnost Pinnacle mezi ně nepatří. Pojem „vyhrávající“ bych měl uvést na pravou míru. Nemyslím tím nutně ziskový, alespoň ne tedy v krátkodobém horizontu. V tomto případě se pojem vztahuje k očekávané ziskovosti. Na malých vzorcích sázek mohou sázkaři vyhrávat nebo prohrávat peníze převážně díky štěstí nebo smůle.

Bookmakera ve skutečnosti zajímá, zda si zákazník drží  očekávanou hodnotu. Tedy jakého zisku podle ní zákazník dosáhne poté, co se štěstí a smůla vzájemně vyruší. Zodpovězení této otázky pouze na základě sledování výsledků by bylo velmi zdlouhavé. Namísto toho může bookmaker provést poměrně přesné posouzení mnohem rychleji pomocí zástupných metod, jako je například pohyb kurzů poté, co na ně sázející vsadí, a hodnota závěrečného kurzu.

Rozdíly mezi Pinnacle a ostatními bookmakery

Proč někteří bookmakeři omezují vyhrávající zákazníky, zatímco Pinnacle ne? Abychom se vyhnuli opakování předchozího materiálu, je to zjednodušeně proto, že používají jiný model sázení. Společnost Pinnacle může být považována za tradičnějšího bookmakera, který stanovuje kurzy a vyzývá své zákazníky, aby se je snažili porazit. Pokud se jim to podaří, pak férově vyhrají, ale společnost Pinnacle informace, které na sázkový trh přinesou, promítne do zlepšení vlastní analýzy dat a tvorby kurzů. Výherci se tak aktivně podílejí na úspěchu společnosti Pinnacle. Společnost Pinnacle je bookmaker, který analyzuje data.

Naproti tomu bookmakeři, kteří omezují výherce, byli některými kritičtějšími pozorovateli odvětví označeni za tzv. „dressmakery“ neboli krejčí šijící šaty. Vyvěšují své produkty do výlohy, aby přilákali zákazníky, ale jakmile se všichni slétnou na jejich nejštědřejší nabídky, začnou k nim omezovat přístup. Kritici tvrdí, že bookmakeři by se měli zabývat stanovováním kurzů a přijímáním sázek, a ne dělat „krejčovskou“ práci.

Takoví bookmakeři jsou spíš poskytovatelé zábavy a lákají rekreační sázkaře, kterým jde v první řadě o rozmanitost trhu, bonusy, zvyšování kurzů a další nabídky, spíš než o očekávanou hodnotu. Většina jejich zákazníků by ani nedokázala říct, co to očekávaná hodnota vlastně je. Spíš než na analýzu dat se specializují na marketing a propagaci.

Takový marketing má svou cenu. A proto je třeba stanovit kurzy, které budou pro zákazníky skutečně atraktivní. Většina rekreačních bookmakerů má však sázkové marže vyšší než společnost Pinnacle. Z toho vyplývá, že překonání kurzů tradičních bookmakerů, mezi které se řadí i Pinnacle, vyžaduje takové vychýlení jedné nebo druhé strany, že se dostupnost očekávané hodnoty stane mnohem pravděpodobnější. Sázkaři, kteří mají vůči takové štědrosti systematicky bystré oko, budou s největší pravděpodobností čelit omezením. Pro rekreační bookmakery zkrátka není výhodné, aby jim vzhledem ke způsobu stanovování kurzů umožnili nadále sázet podle jejich představ.

Co svědčí o tom že tradiční a rekreační sázkové kanceláře stanovují kurzy takto odlišně? Jedním ze způsobů, jak do toho proniknout, je podívat se na hypotetické výnosy, kterých sázkař dosáhne při sázení na kurzy, které jsou nejlepší na trhu. Co se dá očekávat? Společnost Pinnacle by jako tradiční sázková kancelář, která analyzuje data, měla stanovovat kurzy, které jí podle jejího názoru vždy nebo alespoň v průměru umožní dosáhnout zisku odpovídajícího marži, kterou předpovídá. Ani rekreační bookmakeři se nebudou chtít příliš odchýlit od svých marží, ale model propagační reklamy, který uplatňují, si žádá větší odklon, pokud chtějí porazit tradiční bookmakery, kteří budou mít obvykle menší marže.

To vše by mělo znamenat, že pokud jsou kurzy společnosti Pinnacle nejlepší na trhu, výnosy dosažitelné sázením na ně budou zhruba stejné, jako kdyby nebyly. Naproti tomu, když budou mít rekreační bookmakeři nejlepší kurz na trhu, měli bychom předpokládat, že výnosy z těchto kurzů budou vyšší než výnosy vyplývající z jejich marží. A abychom se dozvěděli, jak to ve skutečnosti je, provedeme analýzu dat.

Jak mohou sázkaři sehnat tu nejlepší hodnotu?

Již 20 let shromažďuji kurzy a výsledky sázek na fotbalové zápasy, abych mohl taková šetření provádět. Když jsem vzal soubor dat závěrečných kurzů na fotbalové zápasy od začátku fotbalové sezóny 2019/20 v 22 samostatných evropských domácích ligách, měl jsem po vyčištění dat a odstranění chyb k dispozici vzorek 16 974 zápasů a 299 619 samostatných závěrečných kurzů na domácí, remízu a hosty od šesti různých bookmakerů: Pinnacle, bet365, Bwin, Interwetten, William Hill a BetVictor.

U každého bookmakera jsem pak samostatně zjišťoval, kdy nabízel tu nejlepší cenu, a to ve srovnání s mnohem větším trhem, který zpřístupnila služba pro porovnávání kurzů Odds Portal. U společnosti Pinnacle bylo 5 727 nejlepších kurzů na trhu, u bet365 3 470, u Bwin 1 916, u Interwetten 1 051, u William Hill 634 a u BetVictor 2 234. Není překvapivé, že největší počet nejlepších kurzů měla společnost Pinnacle, vzhledem k tomu, že má nejmenší marže.

Není překvapivé, že největší počet nejlepších kurzů měla společnost Pinnacle, vzhledem k tomu, že má nejmenší marže.

Níže uvedený histogramu porovnává tři údaje pro každého ze šesti bookmakerů. V modrém sloupci je procentuální očekávaná ztráta sázejícího vypočtená přímo z průměrné sázkové marže bookmakera pro tento vzorek zápasů. Oranžové sloupce představují skutečnou hypotetickou procentuální ztrátu, kterou by sázející utrpěl, kdyby na každý jednotlivý kurz vsadil rovnou sázku. Pokud by neexistovalo žádné zkreslení tržních kurzů, předpokládali bychom, že modré a oranžové sloupce budou stejné. Jsou si skutečně podobné. V každém případě jsou skutečné ztráty o něco vyšší, nejspíš kvůli zkreslení favorita a outsidera (favourite–longshot bias). A konečně zelené sloupce ukazují skutečnou procentuální ztrátu, která by vznikla při sázení pouze na nejlepší ceny na trhu.

inarticle-a-tale-of-two-bookmakers-picture-1-002-.jpg

Rozdíl mezi společností Pinnacle a ostatními bookmakery je markantní. Zatímco procentuální ztráty pro nejlepší kurzy na trhu se u bet365, Interwetten a BetVictor výrazně snížily a u Bwin a William Hill skutečně přešly do zisku, u společnosti Pinnacle jsou víceméně stejné jako procentuální ztráty u všech jejích kurzů, což je přesně v souladu s hypotézou. Přestože má společnost Pinnacle nejmenší marže, stále má ze svých kurzů největší procentuální zisk, pokud jsou nejlepší na trhu.

Z toho vyplývá, že bez ohledu na chování ostatních rekreačních bookmakerů obchodníci společnosti Pinnacle v průměru „vědí“, jaká by měla být skutečná cena fotbalového zápasu, a nebojí se případně nepodléhat trhu. A i když tak učiní, stále si odnesou svou ziskovou marži.

Rozdíl mezi společností Pinnacle a ostatními bookmakery je markantní.

Tím samozřejmě netvrdíme, že ostatní rekreační bookmakeři nevědí, co dělají, když nabízejí nejlepší kurzy na trhu. Naopak je pravděpodobné, že jejich analýza dat, i když možná není tak sofistikovaná jako u společnosti Pinnacle, jim stačí k tomu, aby jim řekla, jaký by kurz měl být. Navíc pokud tomu tak není, mohou se vždy řídit kurzy společnosti Pinnacle. Z údajů naopak vyplývá, že rozhodnutí vzdát se části nebo dokonce celé své ziskové marže, když se rozhodnou pro nejlepší kurz na trhu, je proaktivní rozhodnutí, které odpovídá modelu bookmakera, který upřednostňuje propagaci, marketing a zábavu před přesnými kurzy, analýzou údajů a přijímáním výherců. Kompromisem samozřejmě je, že pokud se zjistí, že zákazníci této velkorysosti opakovaně využívají, nebude to tolerováno. Vzhledem k tomu, že to tak činí snad jen 5 % sázkařů, jde zjevně o promyšlené obchodní rozhodnutí, které v modelu rekreačního bookmakingu funguje dobře „Prodávat šaty“ je prostě jednodušší.

Abych zdůraznil rozdíl mezi oběma typy bookmakerů, v druhém histogramu níže jsem seskupil údaje společností bet365, Bwin, Interwetten, William Hill a BetVictor a porovnal je s údaji společnosti Pinnacle.

inarticle-a-tale-of-two-bookmakers-picture-2-002-.jpg

Dále můžeme provést test statistické významnosti (dvouvýběrový t-test) rozdílu mezi procentuální ztrátou při sázení na všechny kurzy a procentuální ztrátou při sázení pouze na nejlepší kurzy na trhu. Pokud si stanovíme hypotézu, že oranžový a zelený sloupec by měly být stejné, jaká je pravděpodobnost, že rozdíly, které vidíme, jsou jednoduše dílem náhody? U společnosti Pinnacle je to 79 %. Pro našich pět agregovaných rekreačních bookmakerů je to 0,1 %, což je statisticky významný výsledek.

To znamená, že pozorovaný rozdíl s velkou pravděpodobností nevznikl náhodou, a pokud není vysvětlením náhoda, musí existovat příčinná souvislost. Nasnadě je rozhodnutí bookmakerů záměrně nabízet vyšší hodnotu v poměru ke své sázkové marži a používat to jako marketingovou taktiku.

Z toho vyplývá, že kurzy společnosti Pinnacle je mnohem těžší porazit. Toto tvrzení však platí pouze v průměru. Společnost Pinnacle se stejně jako každý bookmaker dopouští chyb a je úkolem sázkaře, aby se na ně snažil přijít. Dobrou zprávou je, že u společnosti Pinnacle vám alespoň v úspěšnosti tohoto pátrání nikdo nebude bránit.

Proč si pro sázení vybrat Pinnacle? Hodnota je klíčová, pokud má být sázení dlouhodobě úspěšné, a u Pinnacle máte jedinečnou příležitost hodnotu v sázkách najít.

Poslechněte si Serious About Betting na Pinnacle Podcast

Získejte potřebné informace na Pinnacle Podcastu, abyste mohli při sázení činit informovaná rozhodnutí. Jedinečný podcast o sázení od toho nejostřejšího bookmakera na světě, který je k dispozici na Spotify, Apple Podcasts a SoundCloudu. Dělí se o své odborné poznatky o sázení a vysvětluje, jak sázení funguje.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.