čvc 11, 2016
čvc 11, 2016

Jak používat systém Kelly Criterion pro sázení

Úvod do Kellyho kritéria a jeho výhod

Vysvětlení Kellyho kritéria na jednoduchém příkladu hodu mincí

Využívejte při svých sázkách užitečný kalkulátor Kellyho kritéria

Jak používat systém Kelly Criterion pro sázení

Sázející by neměli jednat impulsivně a měli by raději hledat matematické pomůcky. Například Kellyho kritérium (Kelly Criterion) je skvělou pomůckou, díky které si můžete spočítat, kolik byste měli vsadit. Čtěte dál a uvidíte.

Než člověk podá sázku, měl by si položit šest důležitých otázek: kdo, co, kdy, kde, proč a kolik? V tomto článku nás ovšem zajímá pouze kolik, tedy kolik je vhodné vsadit.

Kellyho kritérium

Oblíbená metoda sázení, která praví, že výše sázky by měla být úměrná vnímané velikosti výhody

Vezměme si například, že byste si chtěli vsadit na anglickou Premier League. Uvedené otázky bychom si pak položili takto:

  • Na koho vsadit? Manchester United
  • Na co vsadit? Že skončí mezi prvními 4 týmy.
  • Kdy vsadit? Teď.
  • Kde vsadit? Nejlepší kurzy obvykle nabízí Pinnacle
  • Proč vsadit? Kurz vypadá výhodně
  • Kolik? Kolik na tento výsledek vsadit?

Většina článků se zabývá prvními pěti otázkami. Obvykle se pomocí matematických nebo statistických metod snaží odpovědět „proč“. Takový je například článek o tom, jak používat metody Monte Carlo.

Při rozhodování o financích není klíčovou otázkou jen nalezení adekvátních finančních produktů, do kterých chcete investovat, ale také to, jak rozdělit portfolio. Pro sázkaře je podobně důležitá otázka, kolik vsadit.

Mnohé vědecké práce doporučují použít Kellyho kritérium nebo z něj odvozenou metodu – například můj článek, který v roce 2013 vyšel v časopisu The Journal of Gambling Business and Economics. Pomocí Kellyho kritéria lze jednoduše řečeno vypočítat podíl vašich prostředků, který máte vsadit na výsledek, jehož kurz je vyšší, než jste čekali, aby váš zůstatek exponenciálně rostl. 

Vzorec Kellyho kritéria zní:

(BP - Q) / B

B = kurz jako desetinné číslo -1
P = pravděpodobnost úspěchu
Q = pravděpodobnost neúspěchu (neboli 1-p)

Použití mince jako příkladu pro sázení podle systému Kelly Criterion

Předpokládejme například, že sázíte, že na minci padne hlava, s kurzem 2,00. Mince je ale mírně nevyvážená a pravděpodobnost, že padne hlava, je 52 %.

V tomto případě:

P= 0,52
Q = 1-0,52 = 0,48
B = 2-1 = 1

Dostaneme tento výsledek: (0,52 x 1 – 0,48) / 1 = 0,04

Podle Kellyho kritéria byste tedy měli vsadit 4 %. Kladné procento znamená výhodu ve prospěch vašeho zůstatku, takže bude exponenciálně růst. Tento systém si můžete pro různé hodnoty vyzkoušet v online tabulce s níže uvedeným kódem.

Kurz jako desetinné číslo:
Pravděpodobnost úspěchu:
Procentuální podíl sázky: 0

Když vám vyjde záporná hodnota, znamená to, že na daný výsledek byste neměli sázet.

Kellyho kritérium nakonec přináší zřejmou výhodu oproti jiným metodám určování výše sázky, jako je Fibonacciho a arbitrážní metoda, protože je méně rizikové. Vyžaduje ale přesný výpočet pravděpodobnosti určité události a při dodržování této metody váš bankroll neporoste nijak explozivně.

Udržujte si přehled o aktuálních kvalitních článcích o sázení – sledujte nás na Twitteru @PinnacleSports.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.