bře 25, 2015
bře 25, 2015

Jak vytvořit model sázení

Jak vytvořit model sázení
Jak si vytvoříte model sportovního sázení? Jaké kroky to zahrnuje? Co musíte zvážit? Postupujte podle následujících kroků, vytvořte si vlastní kvantitativní model a dostaňte své sázení na vyšší úroveň.

Co je model sázení?

V tom nejjednodušším slova smyslu je model sportovního sázení systémem, který může identifikovat objektivní referenční body, ze kterých lze určit pravděpodobnost všech výsledků v konkrétním zápase. 

V konečném důsledku model zvýrazní ziskové příležitosti sázení tím, že posoudí skutečné schopnosti týmu přesněji než bookmaker.

Nicméně vytvoření modelu sportovního sázení může být obtížné a časově náročné. Existuje několik instrukcí a pokynů, kterých byste se měli při vytváření modelu držet. To může celý proces zkomplikovat.

Jakmile však vytvoříte úspěšný model sázení, mohou se vám ukázat příležitosti, které by nikdy obecná sázející veřejnost ani nezvažovala.

Můžeme začít.

Pro tento příklad použijeme kontrolní cyklus velmi se podobající tomu, který používají pojišťovny pro hodnocení kvantitativních rizik (pojistně-matematická kontrola). V tomto cyklu existuje pět hlavních bodů:

  • Definice problému
  • Vytvoření řešení
  • Výsledky sledování
  • Profesionalita
  • Vnější faktory

Krok 1: Určete cíl svého modelu sázení

Vypadá to velmi jednoduše, ale pravdou je, že většina sázejících na sportovní výsledky postrádá cíl, kterého se snaží svým modelem sázení dosáhnout.

Bez cíle můžete být zavaleni čísly a ztratit přehled o svých celkových cílech.

Můžete argumentovat tím, že nejdříve potřebujete získat data, abyste zjistili, zda existují nějaké vzorce, ale tyto vzorce byste stejně museli znovu testovat proti spoustě hypotéz, každou s jiným cílem.

Proto vám doporučujeme, abyste namísto obecných cílů byli opravdu konkrétní.

Krok 2: Zvolte metriku

V dalším kroku musíte konkretizovat své snažení do číselné podoby volbou měřitelné jednotky. 

První dva kroky definují problémovou fázi pojistně-matematické kontroly.

Krok 3: Sbírejte, třiďte a upravujte data

Každý model potřebuje data, abyste je mohli začlenit i do svého algoritmu. Shromažďovat data můžete dvěma různými způsoby – sami nebo použitím veřejných dat, která jsou dostupná online.

Na internetu je naštěstí nepřeberné množství dostupných informací a dat. Některé stránky jsou zdarma, jiné nabízejí placené služby. 

Jakmile budete mít potřebná data, zjistíte, že se v nich nacházejí otázky, na které si musíte odpovědět.

Jestliže se například díváme na týmy Premier League, máme zvažovat jen ligové zápasy nebo všechny zápasy týmu? Pokud tým, kterého se předešlá otázka týká, má spoustu chybějících hráčů, nebo v polovině týdne odehrál zápas Ligy mistrů, můžete ve svých rozhodnutích provádět potřebné úpravy.

V tomto bodě můžete uplatnit svůj úsudek, určený vaším stanoveným cílem.

Krok 4: Vyberte podobu svého modelu

Jelikož existuje spousta různých modelů k výběru nebo k vytvoření, v tomto okamžiku přichází na řadu matematika. 

V minulosti jsme navrhli velké množství modelů, které mohou být komplikované i prosté, jak jen si budete přát. Doporučujeme, abyste volili ty jednodušší.

Tento krok může být zaměňován s krokem číslo 3, protože data vás mohou vést k použití konkrétního modelu anebo konkrétní model může vyžadovat specifická data.

Krok 5: Nakládání s předpoklady

Každý model bude mít mnoho předpokladů a vy byste si měli být vědomi jejich omezení. Můžete na to zapomínat, ale je to opravdu nezbytné.

Například jeden z hlavních důvodů světové finanční krize mezi roky 2007–2008 byl chybný výklad smluvních předpokladů, jako jsou zajištěné dluhové obligace a výměny nesplacených úvěrů.

Již jsme zmínili v tomtočlánku, jak průměrné a standardní odchylky předpokládají normální rozdělení událostí. To je příklad něčeho, co by vyžadovalo testování.

Krok 6: Vytvoření modelu sportovního sázení

Dalším krokem je vlastní vybudování modelu sportovního sázení. K tomu můžete využít spoustu nástrojů včetně on-line kalkulaček, Excelu, MatLabu, Javy, nebo programovacích jazyků R a VBA.

Abyste vybudovali sportovní model sázení, nemusíte být špičkovým programátorem. Čím více ovšem dokážete využít funkcí, které vám jednotlivé programy nabízí, tím lépe vám půjde testování a analýza dat.

Krok 7: Testování modelu

Testování účinnosti jakéhokoliv modelu sázení je nanejvýš důležité, abyste pochopili, jak citlivě nakládat s výsledky.

Výsledky testování modelu sázení nás mohou dovést až k přehodnocení některého z předchozích kroků.

Jako vždy je klíčovou otázkou, zda je model sázení ziskový. A právě proto ho musíte testovat a pečlivě si celý proces znovu procházet.

Krok 8: Sledování výsledků

Pokud jste sestavili fungující model sázení a náležitě ho otestovali, musíte ho s postupem času udržovat. To nás může dovést až na začátek celého procesu – k definování našich cílů.

Aplikování znalostí

Pochopení všech procesů, které se do vytváření modelu sázení zapojují, je velmi důležité. 

Kvantitativní modelování nespočívá jen ve vytvoření a používání modelu. Existuje ještě mnoho procesů (ne nutně v uvedeném pořadí), které je třeba dokončit.

Dodržení tohoto procesu vám nezaručí ziskový model, ale zajistí, že budete zvažovat všechny základní aspekty potřebné k vytvoření nového modelu sportovního sázení. 

Chcete-li vidět příklad vytvoření modelu sázení, klikněte zde.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.