kvě 12, 2016
kvě 12, 2016

Co je to zkreslení favorita a outsidera?

Co je to zkreslení favorita a outsidera?
Sklon přeceňovat „černé koně“ a podceňovat favority je ve světě sportovníhgo sázení a financí dobře známý. Říká se mu zkreslení favorita a outsidera. Přečtěte si, o co jde, jak sázkové kanceláře tohoto jevu využívají a co můžete udělat, abyste ze sázek i tak vyšli se ziskam.

Každý bookmaker ke kurzům svých sázek přičítá marži, což mu zaručuje zisk. Dělá to tak, že vypíše kurzy o něco nižší, než jaké je poctivé očekávání u jednotlivých výsledků. Například v případě utkání dvou hráčů, v němž je šance na výhru hráče A rovna ‚a‘ a šance na výhru hráče B je ‚b‘, se marže vypočítá takto:

Marže = [(1/a) + (1/b)] x 100 %

Podrobnější informace naleznete v článku Výpočet sázkových marží U spravedlivě vypsaných sázek bude tento součet vždy roven 100 %, protože odráží součet pravděpodobností všech možných výsledků. U sázek vypsaných sázkovou kanceláří však bude tento součet vždy vyšší než 100 %. Část přesahující 100 % se nazývá provize či overround. Méně jasné už je, jak bookmaker svojimarži rozdělí: Celou na hráče A, celou na hráče B nebo rovnoměrně na oba hráče?

Způsopb přičítání marží ke kurzům

Selský rozum říká, že nejlepší ochranu by zajistilo rovnoměrné rozdělení marže na všechny hráče. Například pokud mají oba hráči stejné šance, byl by jejich spravedlivý kurz 2,00. Pokud na ně rovnoměrně aplikuijeme marži 2,5 %, klesne kurz na 1,95.

U utkání dvou hráčů, kde jsou šance na výhru hráče A rovny ‚a‘ a šance na výhru hráče B jsou ‚b‘, by se marže vypočítala podle vzorce:: Marže = [(1/a) + (1/b)] x 100 %

Co ale utkání, v nichž je jeden z účastník jasným favoritem a druhý jasným outsiderem a jejich kurzy jsou například 1,20 a 6,00? Při rovnoměrném rozdělení marže by se kurzy změnily na 1,17 a 5,85. Tak tomu ale většinou není. 

Namísto toho se častěji objevují kurzy například 1,19 a 5,41. Kurz na outsidear se snižuje mnohem více než kurz na favorita. Z hlediska procentuální marže má sázka na outsidera marži 11 %, zatímco sázka na favorita jen 1 %. Proč tomu tak je? Vysvětlením obvykle bývá jev zvaný zkreslení favorita a outsidera.

Příklady zkreslení favorita a outsidera

Existuje již celá řada důkazů ze světa sportovního sázení, podle nichž je rozdíl kurzů na outsidery oproti spravedlivému kurzuy mnohem větší než v přpadě kurzů na favority. Setkáte se s tím u koňských dostihů, fotbalu, tenisu i u jiných méně významných sportů.

Článek z roku 1997 v časopise The Economic Journal, jehož autory jsou Leighton Vaughan Williams a David Paton z Nottingham University Business School, uvádí, že ve vzorku 4689 závodníků ve 481 dostizích, které se běžely v sezóně britských rovinných dostihů 1992, bylo zjištěno velmi výrazné zkreslení favoritů a outsiderů.

Sázky na koně s kurzy nižšími než rovné kurzy (2,00) zaznamenaly ztráty pouhých 7 %. Naproti tomu u sázek na outsidery s kurzy nad 40/1 ztráty přesahovaly 40 %. V roce 2000 vydali Michael Cain, David Law a David Peel v časopise Scottish Journal of Political Economy článek, v němž předkládají jasné důkazy zkreslení favoritů a outsiderů ve vzorku fotbalových zápasů anglické a skotské fotbalové ligy ze sezóny 1991/1992. U kurzů nižších než 1,66 byly ztráty jen 2 %, zatímco u kurzů nad 5,00 činily 15 %.

Já jsem ve své poslední knize, nazvané„Squares and Sharps, Suckers and Sharks: The Science, Psychology & Philosophy of Gambling“, uvedl aktuálnější důkaz tohoto zkreslení v Evropské fotbalové lize.

Všimnout si ho můžeme i u sázek na tennis, které vypisuje Pinnacle. Níže uvedená tabulka ukazuje teoretický výnos při sázení shodných sázek na konečné kurzy utkání ATP a WTA, která se hrála v letech 2011 až 2015 (kromě utkání, v nichž někdo odstoupil nebo příliš snadno vyhrál). Typická marže na tenisové utkání je u Pinnacle Sport pouhé 2,4 %.

Očekávaná výhra

Sázky

Výnos

91 až 100 %

2,574

-0.46%

81 až 90 %

3,828

-0.55%

71 až 80 %

5,819

0.08%

61 až 70 %

6,698

-2.53%

51 až 60 %

5,996

-3.03%

41 až 50 %

6,334

-3.05%

31 až 40 %

6,558

-2.28%

21 až 30 %

5,423

-10.09%

11 až 20 %

3,634

-15.43%

0 až 10 %

1,760

-22.45%

Na 1760 sázkách uzavřených s kurzem 10 nebo horším by lidé prohráli více než 20 %. Naproti tomu při sázení na kurzy nižší než 1,4 by sázkař neztratil téměř nic.

V sázkových kancelářích s vyššími maržemi je zpravidla toto zkreslení větší a zvýšená marže je připočtena především k outsiderově kurzu. Například když hráli Djokovič a Coric ve 2. kole turnaje Madrid Masters 2016, stanovil jim web Pinnacle kurzy 1,06 a 13,00 v uvedeném pořadí. Naproti tomu sázková kancelář Interwetten, jejíž marže jsou mnohem vyšší, jim stanovila kurzy 1,05 a 8,00. Je jasné, že většina rozdílu mezi oběma sázkovými kancelářemi je u outsidera.

Sázení na outsidery

Objevilo se mnoho různých vysvětlení, proč zkreslení favorita a outsidera existuje, například reakce bookmakerů na informace pro zasvěcené a mylný úsudek o vysokých a nízkých pravděpodobnostech předpovězených podle efektů možnosti a jistoty.

V sázkových kancelářích s vyššími maržemi je zpravidla toto zkreslení větší a zvýšená marže je připočtena především k outsiderově kurzu.

Od sázkařů se v tomto případě očekává, že při sázení na outsidery projeví snahu riskovat, zatímco vůči favoritům projeví snahu se riziku vyhýbat. Takto nellineární váhy pravděpodobností, na jejichž základě si lidé tyto preference tvoří, vznikají ze špatného pochopení souvisejících pravděpodobností. Pokud jej popíšeme takto, je zkreslení favorita a outsidera typickým kognitivním zkreslením.

Jestliže sázkaři mají tendenci příliš sázet na outsidery, musí bookmakeři logicky upravit kurzy, aby dokázali lépe zvládnput rizika. David McDonald a jeho kolegové z Centra rizika při Southamptonské univerzitě nicméně přednesli hypotézu, že bookmakeři záměrně využívají zkreslené preference sázkařů, a nikoli že na ně jen reagují.

Protože většina sázkařů se s rozmýšlením příliš nenamáhá, zejména pokud jde o outsidery, budou bookmakeři takové kurzy výrazně snižovat zkrátka proto, že to udělat mohou. Naproti tomu elasticita poptávky sázkařů po sázkách na favority je mnohem větší, čímž je dán mnohem menší rozsah kurzů na favority u sázkových kanceláří s různými maržemi. Pokud se tedy snažíte o dlouhodobý zisk a sázíte většinou na outsidery, dbejte na to, abyste za takové sázky platili poctivou cenu.

Web Pinnacle Sport je hrdý na to, že nabízí nejlepší marže na trhu. Na významné fotbalové akce, například mistrovství Evropy, se naše marže pohybují kolem 2 %, zatímco průměr v oboru je 6 %. To znamená, že na každou sázku vyhrajete více. 

strategy-openaccount.jpg

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.