bře 10, 2017
bře 10, 2017

Vše, co potřebujete vědět, abyste vyhráli nad bookmakery

Jaký princip má moudrost davu?

Jakým způsobem tvoří bookmakeři kurzy?

Ruší váš bookmaker účty úspěšných hráčů?

Vše, co potřebujete vědět, abyste vyhráli nad bookmakery
Princip sázení, které vám přinese hodnotu, spočívá v sázení nikoli ve chvíli, kdy si myslíte, že vyhrajete, ale když je pravděpodobnost vaší výhry vyšší než taková, jakou naznačuje bookmakerem vypsaný kurz. Abyste na sázkách vydělávali, musíte mít lepší úsudek než sázková kancelář. V tomto článku Joseph Buchdahl vysvětluje, jak sázkové kanceláře pracují s kurzy, a ukazuje, jak je porazit. Čtěte dál a dozvíte se to.

V roce 2014 společnost Pinnacle prověřila oblíbenou hypotézu, když vyzvala lidi, aby uhádli počet čokoládových kuliček ve videu. Na konci testu bylo průměrně udávané číslo jen o 1,4 % vyšší než skutečný počet, přesto pouze jeden člověk ze 608 výsledek uhádl skutečně správně.

[Ačkoli] výsledek sportovní akce nelze znát předem, názor lidu zpravidla představuje správný odhad pravděpodobnosti jednotlivých výsledků.

Sportovní výsledky samozřejmě mají binární povahu: buď k nim dojde, nebo ne. K vyhodnocení souvisejících pravděpodobností prostřednictvím stanovení kurzů nicméně bookmakeři používají toku peněz, kterými sázkaři vyjadřují svůj názor. Je pravda, že dav má tváří v tvář nejistotě tendenci k systematicky zkresleným úsudkům, což vede k méně přesnému kolektivnímu názoru.

Typicky však platí, že čím likvidnější (čili populárnější) je určitá sázka, tím přesnější je kolektivní názor. Čím větší je počet nezávisle jednajících hráčů, kteří vyjadřují různé názory na sportovní akci, tím pravděpodobněji je názor této skupiny lidí správný a kurz přesný.

Názory sázkařů u společnosti Pinnacle

V minulosti jsem zkoumal přesnost kurzů u sázek 1X2 na fotbal u společnosti Pinnacle, a tedy i správnost názoru jejích sázkařů. Používal jsem k tomu srovnání očekávaných pravděpodobností výsledků (určených z kurzů) s jejich skutečnými pravděpodobnostmi. Tato analýza ukázala, že jsou sázkové kurzy u Pinnacle v průměru velmi efektivní – tedy přesné.

Čím větší je počet nezávisle jednajících hráčů, kteří vyjadřují různé názory na sportovní akci, tím pravděpodobněji je názor této skupiny lidí správný a kurz přesný.

Například týmy s kurzem 2,00 (tedy po odečtení marže společnosti Pinnacle) vyhrají zhruba v 50 % případů. Týmy s kurzem 4,00 zvítězí ve 25 % případů a tak dále. Ačkoli takové pozorování není jasným důkazem efektivity takových sázek, je s ní v souladu.

Ne všichni bookmakeři samozřejmě vypíší pro určitý tým stejný kurz. Například na výhru Liverpoolu proti Tottenhamu v zápasu hraném 11. února 2017 vypsala společnost Pinnacle kurz 2,22. U jiných bookmakerů se kurz pohyboval od 2,15 do 2,33. Jak poznáme, který kurz byl přesnější?

Test přesnosti kurzů Pinnacle oproti jiným bookmakerům

Jedním ze způsobů, jak lze otestovat relativní přesnost kurzu u společnosti Pinnacle oproti jiným bookmakerům, je formulovat následující hypotézu a provést s ní související test:

1)     Předpokládejme, že kurzy Pinnacle (po odstranění marže) představují přesné měřítko pravděpodobnosti výsledku.

2)     V tom případě poměr kurzu u jiného bookmakera ke kurzu Pinnacle představuje měřítko očekávané hodnoty neboli očekávané návratnosti.

3)     Analyzujme skutečnou návratnost pro různé očekávané hodnoty.

Například kurz na výhru Liverpoolu nad Tottenhamem byl u Pinnacle po odstranění marže zhruba 2,25, což znamená asi 44% pravděpodobnost toho výsledku. Je-li naše hypotéza správná, znamenal by nejlepší nabízený kurz na trhu, tedy 2,33, očekávanou hodnotu asi 1,035, tedy zisk +3,5 % (2,33/2,25).

Naopak sázka na nejnižší kurz, tedy 2,15, by měla očekávanou návratnost 0,956, čili -4,4% ztrátu (2,15/2,25). Pokud zjistíme, že všechny sázky s očekávaným ziskem +3,5 % (nebo ztrátou -4,4 %) dohromady přinesou zisk 3,5 % (nebo ztrátu 4,4 %), můžeme dojít k závěru, že je naše hypotéza správná. To znamená, že kurzy společnosti Pinnacle jsou v průměru efektivní, správné a přesné.

Jak přesné jsou tedy kurzy na fotbal u společnosti Pinnacle? Analyzoval jsem vzorek 35 570 ligových zápasů odehraných v Evropě od začátku sezóny 2012/13. V sázkách na výhru domácích, hostů nebo remízu to znamenalo 106 710 možných výsledků. 

U každého výsledku se očekávané hodnoty (neboli návratnosti) vypočtou z poměru kurzu u čtyř nejvýznamnějších bookmakerů ke kurzu Pinnacle po odečtení marže. dostaneme tedy 426 840 očekávaných návratností. Skutečné návratnosti se pak vypočítají pro intervaly očekávaných návratností o délce 0,01 (například 0,98, 0,99, 1,00, 1,01 atd.). Nakonec se variabilita dat vyhladí pomocí pětibodového klouzavého průměru. Údaje se zakreslí do níže uvedeného bodového grafu. Velmi nízké a velmi vysoké očekávané návratnosti, pro které je pochopitelně daleko méně datových bodů, se vynechají.

how-to-beat-the-bookies1.jpg
Korelace mezi očekávanými a pozorovanými návratnostmi je velmi silná, v podstatě 1:1. To znamená, že je-li očekávaná hodnota u nějakého vzorku zápasů 90 %, skutečná návratnost je také zhruba 90 % (neboli 10% ztráta). Je-li očekávaná návratnost 105 %, i ve skutečnosti dosáhneme návratnosti zhruba 105 % (neboli zisku 5 %).

Nezkušenost nebo manipulace?

Zkusme teď uvedený postup obrátit. Tentokrát předpokládejme, že přesné měřítko pravděpodobnosti výsledků představují kurzy jiného bookmakera (po odstranění marže). Jak ze srovnání s hodnotami očekávanými podle uvedené hypotézy vycházejí skutečné návratnosti, tentokrát v podobě kurzů u společnosti Pinnacle? Podívejte se.

 how-to-beat-bookies2.jpg

Nyní korelace mezi očekávanými a skutečnými návratnostmi zcela chybí. Je-li kurz bez marže roven 2,00, nemá žádný vliv to, zda Pinnacle nabídne 1,8 nebo 2,1: v obou případech proděláme asi 2 % (což je zhruba výše marže společnosti Pinnacle u fotbalových sázek). To ukazuje, že kurzy ostatních čtyř bookmakerů použitých v této analýze ve srovnání s kurzy společnosti Pinnacle průměrně nepředstavují žádné smysluplné měřítko skutečné pravděpodobnosti výsledků. Naopak kurzy Pinnacle přesným měřítkem jsou.

Jakým způsobem tvoří kurzy váš bookmaker?

Takové zjištění může mít dvě různá vysvětlení. Možná ostatní bookmakeři neumějí správně určovat kurzy. To evidentně není příliš věrohodné vysvětlení, to by tito bookmakeři nemohli být tak dlouho úspěšní. Můžeme také předpokládat, že bookmakeři vědomě upravují kurzy tak, aby nebyly tak výhodné, v zájmu podpory vlastního obchodního modelu.

Cenový model Pinnacle využívá názorů sázkařů a neodmítá zkušené hráče, naopak jejich názory využívá ke zpřesnění svých kurzů. Jiní evropští a britští bookmakeři raději podporují trvalý příliv rekreačních sázkařů prostřednictvím propagačních nabídek, velmi různorodých sázek s nízkou likviditou a pravidelné dostupnosti kurzů na nejlepších trzích (ne-li nejnižších kurzů). Pokud jde o poslední uvedené, zběžný pohled na jakékoli srovnání kurzů ukáže četné zápasy, u nichž se tito bookmakeři výrazně rozcházejí s kurzy společnosti Pinnacle a v extrémních případech tak poskytují hráčům sázky s takovou hodnotou, která je pro ně ztrátová.

V mém analytickém vzorku byla taková kladná očekávaná hodnota dostupná u 4,1 % vypsaných sázek. To by vysvětlovalo fakt, že se tolik alternativních provozovatelů, na rozdíl od společnosti Pinnacle, snaží omezovat své riziko rušením účtů hráčů, kteří těchto pro bookmakera prodělečných kurzů systematicky využívají buď výběrem sázek s vysokou hodnotou nebo pomocí arbitrážního sázení. Nepřekvapí ani zjištění, že zatímco Pinnacle arbitrážní hráče otevřeně vítá, jiné značky nikoli, a Pinnacle zpravidla figuruje v té části arbitrážní sázky, která má z pohledu hráče zápornou očekávanou hodnotu.

To neznamená, že sázkové kurzy Pinnacle jsou dokonale efektivní, pouze že neefektivní kurzy se hůře hledají a využívají. Nicméně ti, kdo jsou dost chytří a zkušení a dokáží je najít, tak mohou činit s vědomím, že jejich sázky vždy rádi přijmeme. Pomáhají nám totiž vytvářet právě ty přesné sázkové kurzy, kterými se Pinnacle liší od konkurence.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.