V 20, 2014
V 20, 2014

Penaltové rozstřely na mistrovství světa ve fotbale

Penaltové rozstřely na mistrovství světa ve fotbale
Během turnajů s vyřazovací fází, jako je mistrovství světa ve fotbale, se často stává, že zápas rozhodne obávaný penaltový rozstřel. Tento článek se zaměřuje právě na tento faktor v rámci mistrovství světa ve fotbale, na uplatňovanou herní teorii a na to, zda je výhodnější, když tým rozstřel zahájí.

Herní teorie a penalty

Na pokutové doby po uplynutí hrací doby došlo na každém mistrovství světa ve fotbale přinejmenším v jednom utkání, a to od doby, kdy Francie v penaltovém rozstřelu nepřemohla tehdejší Západní Německo v semifinále v roce 1982 ve Španělsku. Pokutové kopy poskytují vzrušující a – podle toho, komu fandíte – mučivou podívanou, ale zároveň jsou také zajímavé jak z hlediska videoanalýzy, tak jako reálný experiment v oblasti herní teorie.

Je pravidlem, že exekutoři pokutových kopů mají v oblibě jednu stranu, na kterou rádi střílejí. Kop pravonohého fotbalisty pošle míč k pravé ruce brankáře, a to obvykle důrazněji. Naopak pokus, který směřuje na opačnou stranu, spoléhá více na umístění střely s cílem oklamat brankáře.

V herní teorii se mísí racionální rozhodování s psychologickými vlivy. Pokud střelec preferuje svou "přirozenou stranu", brankář se může na tuto stranu pravidelně vrhat, aby zvýšil šanci na vyražení či chycení míče; ale střelec to ví, takže musí odpovídajícím způsobem reagovat. Součástí úspěšného zákroku při pokutovém kopu je často náhoda, protože kdyby brankář čekal až do chvíle, kdy se míč dá do pohybu, neměl by dostatek času na to, aby dobře kopnutou penaltu vyrazil.

Proto by měl exekutor kopu uplatňovat při střílení náhodu, nikoli riskovat, že jeho chování bude předvídatelné, protože bude stále vybírat svou přirozenou stranu – ačkoli je pravděpodobné, že taková střela by byla důraznější a přesnější. Když brankář i střelec zamíří na stejnou stranu branky, úspěšnost pokutových kopů se snižuje pod 70 %. Je proto důležité přimět brankáře k tomu, aby musel hádat, kam míč poletí.

Tento faktor si při analýze penaltových rozstřelů postupně v moderní hře vydobyl pevnou pozici. Mnoho pravidelných penaltových střelců obměňuje své zvyky při střílení dle osvědčených postupů. Náhodné rozhodování je ovšem někdy diváky vnímáno jako pravidelná změna, která by samozřejmě byla předvídatelná.

Hráči, kteří nezahrávají pokutové kopy často, mohou preferovat přirozenou, silnější stranu, ale odvážnější fotbalisté, od Panenky na mistrovství Evropy ve fotbale v roce 1976 až po Pirla v utkání Itálie proti Anglii na Euru 2012, uvedli ve všeobecnou známost třetí možnost, a to poslat podseknutý míč jemným obloučkem do středu brány, který je prázdný, protože brankář skočil na jednu stranu.

Je výhodnější, když tým penaltový rozstřel zahájí?

Jestliže herní teorie přidává penaltovému rozstřelu na složitosti, pak populární statistika, která je více v duchu náhody, souvisí se zjevnou výhodou pro tým, který penaltový rozstřel zahájí.

Studie "Soccernomics" od Ingacia Palacios-Huerty, která analyzovala 129 penaltových rozstřelů před rokem 2003, dospěla k závěru, že přes 60 % těchto rozstřelů vyhrál tým, který byl při pokutových kopech první na řadě. Doba do roku 2003 byla zvolena proto, že později si mohl celek, který vyhrál los, zvolit, zda chce střílet jako první nebo druhý, ale dříve takový celek musel střílet jako první. To znamená, že v množině údajů z dřívějšího období bylo pořadí určeno výlučně losováním, takže bylo naprosto náhodné.

Je pochopitelné, že oblíbená hodnota 60 % je spojována i s dnešními pokutovými kopy. Pokutový kop prvního střelce je proměněn s téměř 80% pravděpodobností. Velmi často tedy bude druhý tým v pořadí dohánět náskok a je zřejmé, že tlak narušuje sebedůvěru a výkon tohoto týmu.

60% míra úspěšnosti na základě 129 případů je možná, pokud by oba týmy měly 50% šanci na vítězství v rozstřelu, ale to je nepravděpodobné a taková hodnota je považována za statisticky nevýznamnou. Důkazy pro výraznou výhodu na straně týmu prvního střelce tak na první pohled působí přesvědčivě a nemusejí být zohledněny v kurzech, které jsou na oba týmy k dispozici, jakmile bylo provedeno losování a rozhodnuto o pořadí střelců.

Ovšem existují i výhrady. Zaprvé, ačkoli v průměru možná má tým střílející jako první výhodu, nemusí být tak výrazná jako oněch obvykle uváděných 60 %. Jestliže by tým měl v případě, že by zahrával penaltu jako první, mírně nadpoloviční 54% šanci na vítězství, s větší pravděpodobností by bylo – na rozdíl od v podstatě vyrovnaného souboje – ve 129 zápasech rozložení úspěšnosti 60:40 (ve prospěch prvního týmu). 60% úspěšnost je tak možná do určité míry dílem náhody ve 129 iteracích v rámci pouze mírně nevyvážených soubojů.

Dále platí, že různé alternativní studie od pánů Kochera, Lenze a Suttera, které posuzovaly 262 až 470 penaltových rozstřelů z téhož období, 60% hodnotu nepotvrdily. Namísto toho zjistily míru úspěšnosti prvního střelce na úrovni zhruba 53 %, což statisticky odpovídá možnosti vyvážených soubojů.

Aktuálnější studie, které porovnávají výsledky z novějších soutěží, jako je například Prozoneho analýza mistrovství světa a Evropy ve fotbale od roku 1998 do současnosti, na druhou stranu potvrzují původní premisu a uvádějí míru úspěšnosti (vítězství) 75 %.

Ovšem neexistuje zásadní důvod, proč by měl být výchozím bodem rok 1998, a velikost zkoumaného vzorku je malá. Pokud vzorek zvětšíme tak, aby zahrnoval všechny penaltové rozstřely v závěrečných turnajích od doby, kdy byl tento prvek zaveden, míra úspěšnosti klesá na 54 %. Tato úroveň je značně v souladu s tezí, že příčinou je spíše náhodná odchylka ve všeobecně vyrovnaných soubojích, nikoli neúnosný tlak na psychiku hráčů.

Penaltové rozstřely jsou preferovaným způsobem, jak rozhodnout patovou situaci, v mnoha soutěžích po celém světě. Jsou uplatňovány na světových a evropských mezinárodních turnajích, při soutěžích v Asii, Africe a Jižní Americe i na mezinárodních a národních klubových turnajích. Výsledky rozstřelů lze zjistit celkem snadno, ale chceme-li znát pořadí střelců, je často zapotřebí použít jako zdroj informací zápis o utkání nebo videonahrávky na YouTube.

Přesto lze za odpoledne strávené vyhledáváním na Googlu snadno získat údaje například o mnoha desítkách penaltových rozstřelů v rámci národních anglických soutěží, například v zápasech play-off v divizích a v pohárových utkáních různých formátů a názvů. Není příliš neobvyklé, pokud se vám podaří vyhledat rozsáhlou množinu utkání, ze které vyplyne, že týmy střílející jako druhé v pořadí byly podstatně úspěšnější.

Pokud během vyřazovacích bojů na nadcházejícím mistrovství světa ve fotbale dojde na penaltový rozstřel, hodnota 60 % bude s velkou pravděpodobností zmíněna. Ale nebylo by rozumné předpokládat, že tým, který bude střílet penaltu jako první, získá zásadní výhodu. Existují dostatečné důkazy proti, a to jak z posledních let, tak z období, kterému se věnovala studie "Soccernomics".

Jestliže jsou – jak údaje napovídají – penaltové rozstřely záležitostí náhody, pak to, že angličtí fotbalisté jsou označováni za penaltové smolaře, není ničím jiným než variací na takzvaný omyl hazardního hráče. Například pokud má tým Anglie 50% šanci na výhru, tři porážky nejsou o nic více neobvyklé než situace, kdy třikrát za sebou padne při hodu mincí panna. Bude-li tedy anglické mužstvo na mistrovství světa ve fotbale rozhodovat o svém dalším osudu na turnaji v penaltovém rozstřelu, sázkaři by neměli tuto logiku ve svých předpovědích opomíjet.

Třídění a analýzu dat lze použít k obhajobě často protichůdných tvrzení. Populární tvrzení jsou někdy zkratkovitá a postrádají jemné detaily rozsáhlých studií, na které se odvolávají. Ačkoli některé studie tvrdí opak, penaltový rozstřel na mistrovství světa v Brazílii by měl být pravděpodobně posuzován jako takřka vyrovnaná záležitost (podobně jako šance při hodu mincí), tedy v souladu s tím, jaký byl jejich původní účel.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.