Jak efektivní je trh sázek na tenis ATP?

Proč mohou být některé kurzy zkreslené?

Testujeme přesnost kurzů Pinnacle

Projevuje se u sázek na tenis ATP zkreslení favoritů a outsiderů?

Sázení na tenis ATP

Jak efektivní je trh sázek na tenis ATP?

Pokud není sázkový trh efektivní, čili přesný, mohou na něm dobře informovaní sázkaři značně vydělat. V tomto článku se podíváme na přesnost kurzů společnosti Pinnacle na vítěze tenisových zápasů od roku 2007 do dubna 2018.

Hypotéza efektivního trhu, vyslovená nejprve v souvislosti s finančními trhy, popisuje efektivní trh jako takový, jehož ceny odrážejí veškeré dostupné informace. Na takto efektivním sázkovém trhu by kurzy odrážely skutečné pravděpodobnosti, nebyly by nijak systematicky zkreslené a jednoduché sázkové strategie by průměrně nedokázaly přinést významný dlouhodobý zisk.

Proč mohou být některé kurzy zkreslené?

Abychom lépe pochopili, proč mohou být některé kurzy zkreslené a jak k tomu dochází, je třeba vědět, jak sázkové kanceláře kurzy určují a upravují. Pokud bookmakeři umí dobře předpovídat, mohou kurzy stanovit přesně a tak, že odrážejí skutečné pravděpodobnosti (vztah mezi kurzem a pravděpodobností je dobře vysvětlen v článku od Pinnacle: „Co představují kurzy?“).

Tím si bookmaker z dlouhodobého hlediska zajistí kladnou návratnost, tedy pokud do kurzu vždy započítá marži. Jestliže bookmaker dokáže předvídat, jak budou lidé sázet, může kurzy stanovit nepřesně nebo své předpovědi upravit tak, aby zkreslení v názorech sázkařů využil a vydělal ještě víc. Každopádně pokud sázkové kanceláře neumí perfektně předpovídat, mohou se v kurzech čas od času projevit zkreslení.

Testujeme přesnost kurzů Pinnacle

K ověření kurzové přesnosti u sázek na tenisová utkání ATP jsem použil závěrečné kurzy společnosti Pinnacle, aniž bych z nich odečítal marži. Nelze totiž zjistit, jak bookmaker marži rozdělil mezi kurzy na výhru jednotlivých soupeřů.

Například pokud bookmaker vypíše kurzy na vítězství v určitém zápasu 1,80 pro jednoho hráče a 2,15 pro druhého, nemůžeme vědět, zda 2% marži započítal celou do kurzu na favorita (pak by spravedlivé kurzy byly 1,87 a 2,15), do kurzu na outsidera (1,80 a 2,25), nebo zda ji rozdělil (například 1,83 a 2,2).

V následujícím grafu je zachycena kalibrace kurzů Pinnacle pro každý decil implikované pravděpodobnosti. Například průměrná implikovaná pravděpodobnost vítězství pro 2915 hráčů s kurzem 1,11 nebo menším (rozsah 91 až 100 %) byla 94,3 %. 2713 z těchto hráčů skutečně vyhrálo, což je 93,4 %

in-article-atp-tennis-efficiency.jpg

Jak vidíme, procento vítězů nepřekročilo očekávání v žádném rozsahu implikované pravděpodobnosti. Na efektivním trhu bychom právě toto očekávali, přičemž rozdíly lze připsat vlivu marže.

Zdá se, že kurzy společnosti Pinnacle jsou velmi dobře kalibrované. Jednoduchá regrese [Průměrná očekávaná implikovaná pravděpodobnost = Koeficient * % vítězství v ATP] potvrzuje sílu lineárního vztahu mezi očekávaným a skutečným procentem vítězství, přičemž vypočtená hodnota koeficientu je 0,994 a R na druhou je 0,999.

Na efektivním trhu by koeficient měl být roven 1. Nejblíže očekávání bylo procento vítězství v rozsahu očekávané pravděpodobnosti 70–80 %, neboli u kurzů 1,25 až 1,43. Hráči nacházející se v tomto rozsahu vyhráli 74,4 % zápasů, přičemž se od nich očekávalo vítězství v 74,7 % zápasů.

in-article-atp-tennis-efficiency-corrected-table-1.jpg

Ačkoli statisticky jsou kurzy společnosti Pinnacle dobře kalibrované, nejlepší zkouškou přesnosti je to, zda nějaká jednoduchá sázková strategie založená na kurzech dokáže sázkaři přinést kladnou návratnost. V následující tabulce je uvedena návratnost jednoduché strategie s fixní výší sázek na všechny hráče v jednotlivých rozsazích implikované pravděpodobnosti.

in-article-atp-tennis-efficiency-4.jpg

Za posledních 12 let je pro sázkaře nejzajímavějším decilem rozsah 71–80 %, který při použití strategie s fixními sázkami přináší návratnost -0,4 %. Protože v žádném decilu implikované pravděpodobnosti by sázkaři nedosáhli kladné návratnosti, lze dojít k závěru, že tento sázkový trh je statisticky i ekonomicky efektivní.

Projevuje se u sázek na tenis ATP zkreslení favoritů a outsiderů?

Jednou z nejlépe zdokumentovaných příčin nepřesností v sázkách na sporty je zkreslení favoritů a outsiderů. To se vyskytuje u mnoha sportů včetně fotbalu, koňských dostihů a tenisu. Zkreslení favoritů a outsiderů představuje nepřesnost kurzů, kdy favorité vyhrávají častěji, než předpovídá jejich implikovaná pravděpodobnost, a outsideři naopak méně často.

V následující tabulce vidíme, že rozdíl mezi očekávanými a skutečnými procenty vítězství je přiměřeně konstantní a není tedy pravděpodobné, že se zde zkreslení favoritů a outsiderů projevilo.

in-article-atp-tennis-efficiency-5.jpg

Předchozí analýza ukázala, že důkazem zkreslení favoritů a outsiderů je nižší návratnost u vyšších kurzů při pevné výši sázek. Za určitých předpokladů je to však očekávaná situace. Například u zápasu, kde bookmaker přesně stanoví pravděpodobnost výhry hráče A na 5 % a tudíž pravděpodobnost hráče B na 95 %.

Spravedlivé kurzy (bez marže) by tedy byly 20,00 a 1,053. Pokud bookmaker chce použít 2% marži a rovnoměrně ji rozdělí mezi oba hráče, budou vypsané kurzy 16,67 a 1,042 (implikované pravděpodobnosti 6 % a 96 %). Očekávaná návratnost za 1 vsazenou jednotku pro určitého hráče je:

Očekávaná návratnost = [% výhry * zisk při výhře] – [% prohry * jednotka sázky] 

Očekávaná návratnost u favorita = 0,95*(1*(1,042 – 1)) - 0,05*1

= - 1.042%

Očekávaná návratnost u outsidera = 0,05*(1*(16,67 - 1)) - 0,95*1

= - 16,67 %                                  

Tento příklad ukazuje, že při pevné výši sázek a rovnoměrně rozdělené marži lze očekávat, že sázkař více prohraje u vyšších kurzů. Ve skutečnosti to platí i u strategie založené na podávání takových sázek, abyste vyhrávali 1 jednotku. Nižší návratnost u vyšších kurzů tedy nemusí nutně dokládat zkreslení favorita a outsidera.

Pokud je marže rovnoměrně rozdělena mezi hráče, lze takovou situaci očekávat. V následující tabulce jsou uvedeny očekávané návratnosti pro strategii s fixní výší sázky za předpokladu, že vezmeme střed každého decilu a změníme rovnoměrně rozdělenou marži.

in-article-atp-tennis-efficiency-6.jpg

Vidíme, že bez ohledu na marži se očekávaná návratnost zvyšuje se skutečnou pravděpodobností (neboli se snižováním kurzu). Chceme-li zjistit, zda se v kurzech na tenis vypisovaných společností Pinnacle projevuje zkreslení favorita a outsidera, musíme návratnosti porovnat s těmito očekávanými hodnotami.

Následující tabulka obsahuje návratnosti při strategii fixních sázek za použití 2,5% marže (odhad průměrné marže Pinnacle u zápasů ATP). Na sázkových trzích, kde se zkreslení favoritů a outsiderů neprojevuje, by se návratnosti při různých kurzech nelišily od očekávání.

in-article-atp-tennis-efficiency-7.jpg

Zdá se, že teoretická návratnost velmi blízce kopíruje očekávání. Výrazně větší prohry jsou u vyšších kurzů. I přesto, že v některých rozsazích návratnost překročila očekávání, neexistuje žádný decil implikované pravděpodobnosti, v němž by sázkaři dosáhli kladné návratnosti. Proto můžeme dojít k závěru, že tento sázkový trh nevykazuje statistické ani ekonomické projevy zkreslení favoritů a outsiderů.

Sázení na tenis ATP

Ačkoli závěrečné kurzy společnosti Pinnacle na tenisové zápasy ATP jsou v průměru vysoce přesné, neznamená to, že dobře informovaný sázkař nemůže při sázení na tomto trhu dosáhnout kladné návratnosti.

Kurz se před začátkem hry může výrazně měnit a pokud sázkař dokáže konzistentně překonávat závěrečný kurz, díky nízké marži společnosti Pinnacle pravděpodobně dosáhne kladné návratnosti.

Vsaďte si na internetu s nejlepšími kurzy na tenis a využijte nízkých marží společnosti Pinnacle.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.