VIII 12, 2016
VIII 12, 2016

Mýtus o vlivu nového manažera

Mýtus o vlivu nového manažera
Jedním z nejrozšířenějších názorů ve světě fotbalu je ten, že po náhradě špatného manažera výborným přijde zlepšení výkonů. Ačkoli to tak často bývá, prozkoumali jsme kauzální souvislost mezi manažerem a změnou výkonu a zjistili, že celý tento názor je z větší části mýtem. Vliv nového manažera ve skutečnosti není ničím víc než jednoduchým statistickým jevem. Čtěte dál a dozvíte se proč.

Kauzalita nebo korelace?

Ve své knize Football Management (Management fotbalu) (2010) nám Sue Bridgewater připomněla názor, že fotbalový manažer není nikdy dál než šest utkání od vyhazovu. Situaci, kdy manažer klesne pod průměrný bodový zisk za utkání, ve své knize říká „padací dveře“.

Období po příchodu nového manažera pak nazývá „líbánky“. Zhruba během šesti utkání po šoku ze změny manažera dochází ke vzestupu. Paní Bridgewater analyzovala tato dvě období u manažerů Premier League v letech 1992 až 2008 a nalezla celou řadu věrohodných příčin zlepšení. Je mezi nimi snaha hráčů udělat na nového manažera dojem a lepší herní kultura nastolená novým charismatickým manažerem.

Přesto zjistila, že ve 12. až 18. utkání již bodový přínos změny manažera převážně vymizel. To naznačuje, že jde pouze o krátkodobý zisk a že změny manažerů v Premier League dlouhodobý výkon příliš nezlepšují.

Regrese k průměru

Bas Ter Weel provedl analýzu změn manažerů v 18 sezónách ligy Eredivisie (1986 až 2004). Nalezl jasně patrný vzorec poklesu před propuštěním manažera a následného zlepšení po jmenování nového. Jenže háček je v tom, že skoro stejný vzorec byl pozorovatelný i v dobách, kdy k žádné změně na manažerském postu nedošlo. Jak je to možné? Ter Waal má jasno:

„Jestliže nemají manažeři na změny výkonnosti vliv... a kvalita se mezi různými manažery nerůzní, znamenalo by to, že jediná vnímaná změna výkonnosti po změně manažera je ve skutečnosti způsobena tendencí k dlouhodobé rovnováze.“

O dlouhodobé rovnováze, známé také jako regrese k průměru, se v sezóně 2015/16 hodně diskutovalo v souvislosti s výkonností týmů Leicester City a Chelsea. Jako první na tento fenomén upozornil Sir Francis Galton, všestranný učenec z Viktoriánské doby, který ho odhalil při experimentech s dědičností hrachu.

Při pokusech s křížením si Galton všiml, že velikost potomků má tendenci vykazovat menší rozptyl než velikost rodičů. Zásadní přitom je, že zatímco potomci větších rodičů měli sklon být menší, potomci menších rodičů měli naopak tendenci být větší. 

Galton tento jev popsal jako reverzi nebo regresi k průměru. Je důležité si uvědomit, že není nutné, aby tato regrese měla z deterministického pohledu jakýkoli smysl; nic ji nezpůsobuje. Spíše představuje pouhý náhodný (tedy nemající příčinu) proces, který způsobuje, že se zmenšuje extrémnost extrémů. David Sally, spoluautor publikace The Numbers Game: Why Everything You Know About Football is Wrong (Hra s čísly: Proč je všechno, co víte o fotbalu, špatně), zdůrazňuje:

„Stejně jako voda se vždy snaží vytvořit vodorovnou rovinu, směřují čísla a jejich řady k průměru, tedy k běžným hodnotám. Po neobvyklém... přichází obvyklé.. Věci se dějí obvyklým způsobem. Průměr je to, co častěji nastává než nenastává.“

Jinými slovy, propuštění manažeři dostávají vyhazov ne kvůli tomu, že jsou špatní, ale protože měli smůlu. Na stejném principu funguje i zdání, že po nástupu nového manažera se výkon zlepší. Jenže on je jednoduše jen méně špatný než ten výjimečně špatný, který mu předcházel, a tedy bližší k průměru.

Ter Waal nicméně varuje před názorem, že manažeři nemají na kvalitu týmu vůbec žádný vliv. Spíše si všímá určitého výběru, který vede k tomu, že ti nejlepší manažeři zakotví v těch nejlepších klubech a ti nejhorší naopak v nejhorších. Je jasné, že po propuštění manažera bude přitažlivost klubu omezena převážně na manažery podobného kalibru a podobných finančních nároků. Ter Waalův výzkum byl napodoben i v jiných fotbalových ligách, mezi nimiž byly zejména Bundesliga a Serie A. 

Důsledky pro sázkaře

Sázkaři, kteří chtějí využít změn na manažerském postu, musí při hodnocení pravděpodobnosti výhry klubu pamatovat na regresi k průměru. Je docela dobře možné, že sázkový kurz týmu s novým manažerem bude odrážet mýtus, že spolu s novým vedením přichází i větší šance na výhru. Pokud to však nepředstavuje o mnoho více než nahodilý proces řízený vrtkavou náhodou, mohou takové kurzy celkem snadno být nepřesné. Jestliže člověk rozumí principu regrese k průměru, měl by být schopen využít chyb jiných sázkařů věřících v kauzalitu, která je však ve skutečnosti iluzorní.

 

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.