II 28, 2018
II 28, 2018

Sázky na správné skóre: Co je třeba vědět

Dá se na sázkách na skóre vydělat?

Modelování správných skóre

Zkreslení favoritů vs. outsiderů při sázení na správné skóre

Sázky na správné skóre: Co je třeba vědět

Sázení na správné skóre patří mezi nejoblíbenější fotbalové sázky rekreačních sázkařů. V tomto článku se sázkový expert Joseph Buchdahl zabývá analýzou sázení na správná skóre pomocí jejich „spravedlivých“ kurzů. Dá se na sázkách na skóre vydělat? Čtěte dál a uvidíte.

Kdykoli jdu kolem sázkové kanceláře na naší ulici, vždycky se mě dovnitř snaží nalákat nějaká skvělá nabídka sázky na správné skóre. Obvykle jde o něco jako „V sázce na výhru Tottenhamu 2:0 vyhrajete za 10 liber celých 100 liber!“

Ačkoli taková výhra vypadá lákavě, není smyslem těchto reklam pomoci zákazníkům. Spíše ukrývají velkou výhodu pro bookmakera, který si toho je samozřejmě vědom. V tomto článku se podíváme, jak velká ta výhoda skutečně je.

Sázky na správné skóre

Oblíbeným typem sázek na fotbal je předpovídání konečného skóre zápasu. Na rozdíl od sázek na pouhý výsledek zápasu, kde jsou pouze tři možnosti - domácí, remíza nebo hosté - je u skóre možností daleko více.

Dokonce ani ta nejčastější skóre nenastala za celou historii anglické fotbalové ligy ve více než 12 % všech zápasů.

Sázkové kanceláře obvykle omezí počet kurzů na správné skóre určitým maximálním počtem gólů na tým. Pokud tomuto číslu budeme říkat n, vypočte se maximální počet možných skóre, na které bookmaker vypíše kurzy, podle vzorce (n+1)2. Například zápasy, v nichž každý z týmů vstřelí 0 až 6 gólů, mohou mít 49 různých výsledných skóre.

Není překvapivé, že kurzy sázek na správné skóre jsou podstatně vyšší než kurzy sázek na výsledek zápasu. Každé možné skóre má totiž mnohem menší pravděpodobnost než pouhá výhra domácích, hostů nebo remíza. Dokonce ani ta nejčastější skóre (1:1, 1:0 a 2:1) nenastala za celou historii anglické fotbalové ligy ve více než 12 % všech zápasů.

Tradiční sázkové kanceláře milují vysoké kurzy. Jednak se na ně dobře lákají zákazníci. Za druhé na nich lze v případě úspěchu sázkaře postavit poutavý příběh, pomocí nějž přilákáte zákazníků ještě více. A za třetí proto, že díky počtu možných výsledků a míře nejistoty si do nich bookmakeři započítávají větší marži než u sázek na výsledek zápasu.

Například marže sázek na správné skóre u společnosti Pinnacle v semifinále ligového poháru 2017/18 mezi Arsenalem a Chelseou byla 5,3 %, zatímco u sázky na domácí-remízu-hosty byla jen 2,5 %. A to byly vypsány jen kurzy na skóre do 3 gólů. Jiní bookmakeři mají marže daleko větší, někdy až 60 % v případě n = 6 nebo více.

A konečně, což je ale nejdůležitější ze všeho, bookmakeři mohou vysoké kurzy snížit daleko více než ty nízké, aniž si toho sázkaři všimnou nebo aniž je to zajímá.

Zkreslení favorita vs. outsidera

V červnu 2016 jsem napsal článek o jevu zvaném zkreslení favorita vs. outsidera. Jde o tendenci sázkařů připisovat příliš vysokou hodnotu outsiderům (a tedy na ně příliš sázet) a naopak podceňovat favority (a sázet na ně méně). Protože jako lidé příliš neumíme posuzovat skutečné pravděpodobnosti, zejména u událostí s buď velmi nízkou, nebo velmi vysokou pravděpodobností, ochotně vsadíme přílš moc peněz na věci, které se velmi pravděpodobně nestanou, a naopak málo peněz na věci, které se pravděpodobně stanou.

Současně se bookmakeři musí chránit proti možnosti vysokých výher, zejména proto, že chyby v předpovídání výsledků s nízkou pravděpodobností mohou mít daleko větší dpad (jak si popíšeme později). Proto kurzy nepravděpodobných událostí při započítávání své marže snižují výrazně více, než u favoritů.

Modelování správných skóre

V dubnu 2017 nám Benjamin Cronin v článku napsaném pro společnost Pinnacle ukázal, jak pomocí Poissonova rozdělení předpovídat správné skóre fotbalového zápasu.

Ačkoli to není perfektní model předpovídání správného skóre (góly domácích a hostů považuje za nezávislé, zatímco ve skutečnosti nezávislé nejsou), poměrně slušně simuluje pravděpodobnosti různých skóre, přičemž získané hodnoty dobře korelují se skutečnou frekvencí výsledků. Ben se konkrétně zabýval zápasem mezi Tottenhamem a Evertonem v sezóně 2016/17 Premier League.

Na základě zápasů, které tyto dva kluby odehrály v předchozí sezóně, Benův model předpověděl, že Tottenham dá 1,623 gólu. To samozřejmě není možné, zlomek gólu dát nejde. Statisticky nám to však říká, že pokud by Tottenham hrál na domácím hřišti mnoho zápasů proti týmu stejně silnému (nebo slabémui) jako Everton, lze od něj očekávat průměrně 1,623 gólu.

Na základě tohoto očekávaného průměru pak můžeme pomocí Poissonova rozdělení vypočítat pravděpodobnosti toho, že Tottenham dá žádný, 1, 2, 3 nebo více gólů. Podobně Ben vypočítal, že od Evertonu lze očekávat 0,824 gólu. Vypočtené pravděpodobnosti různých skóre jsou uvedeny v tabulce níže.

in-article-correct-score-predictions-1-hero.jpg

Tyto pravděpodobnosti můžeme převést na „spravedlivé“ desetinné sázkové kurzy jednoduše jejich převrácením. Například pravděpodobnost výsledku 25 % (neboli 0,25) by měla spravedlivý kurz 4,00. Níže jsou uvedeny „spravedlivé“ kurzy pro 49 možných skóre zápasu.

in-article-correct-score-predictions-2-hero.jpg

Srovnání modelových a skutečných sázkových kurzů

Jak tyto „spravedlivé“ kurzy jednotlivých skóre vycházejí z porovnání se skutečnými vypsanými kurzy na daný zápas? Níže uvedená tabulka obsahuje průměrné tržní kurzy zaznamenané srovnávacím portálem Oddsportal.com.

in-article-correct-score-predictions-3-hero.jpg

Teoretická marže této sázkové kanceláře je 40 %. Zběžné porovnání této tabulky se „spravedlivými“ kurzy uvedenými výše ukazuje, že čím méně pravděpodobné je určité skóre, tím více se skutečné kurzy liší od těch „spravedlivých“. Je jasné, že stejně jako u kurzů na výsledek zápasu ani zde neuplatňuje bookmaker stejnou marži pro všechny výsledky. Čím méně pravděpodobný je výsledek, tím větší marže se do jeho kurzu promítne.

Níže uvádíme nejlepší tržní kurzy. Teoretická marže u nejlepších kurzů, které byly vypsány, je stále 14 %.

in-article-correct-score-predictions-4-hero.jpg

Zkreslení favorita vs. outsidera při sázení na správné skóre

Nejjednodušším způsobem, jak odhadnout váhu konkrétní marže použité bookmakerem na jednotlivá skóre, je vydělit skutečný kurz „spravedlivým“ kurzem získaným z modelu.

Například sázkový kurz vypsaný na skóre 0:0 činil průměrně 11,23. Vydělíme-li tuto hodnotou kurzem z modelu pro stejné skóre, tedy 11,55, dostaneme 97,2 %. To odpovídá očekávané návratnosti investic (ROI) provedených sázkařem. Na každých 100 vsazených dolarů tedy může v případě mnohonásobného opakování takové sázky očekávat příjem 97,20 dolarů, tedy prodělek 2,80 dolaru.

Tento jednoduchý výpočet jsem provedl pro všechna skóre a výsledek předkládám ve formě teplotní mapy. Čím tmavší je červená, tím horší je očekávaná návratnost investic a tím větší marži tedy bookmaker do kurzu pro dané skóre započítal. Skóre, která mají očekávanou návratnost větší než 100 %, jsou zobrazena zeleně.

in-article-correct-score-predictions-5-hero.jpg

S výjimkou několika skóre všechny výsledky mají očekávanou návratnost zápornou. Což nepřekvapuje. Sázková kancelář koneckonců není charita. U vyšších skóre je však očekávaná návratnost skutečně mizerná. Například remíza 3:3 má dvoutřetinovou očekávanou ztrátu. Každý, kdo by byl dost šílený na to, aby pravidelně sázel na remízy 5:5, by mohl očekávat, že průměrně prohraje téměř 99 % svých sázek.

A ačkoliv při sázení na nejlepší dostupné tržní kurzy je skóre s očekávaným ziskem o něco více, celkový obrázek zůstává stejný: vysoká skóre mají příšerné kurzy.

in-article-correct-score-predictions-6-hero.jpg

Nepředpokládejte navíc, že kurzy na výhru Evertonu s nízkým skóre nezbytně měly kladnou očekávanou hodnotu. Výsledky zobrazené na tepelné mapě přirozeně závisí na přesnosti použitého Poissonova modelu předpovědi gólů, z nějž jsou vypočteny „spravedlivé“ kurzy. Jak už jsem zmínil, Poissonův model má svá omezení a pěknou řádku kritiků. Co je však možná důležitější, nemůžeme si být jisti, že Benovy údaje o očekávaných gólech Tottenhamu a Evertonu byly skutečně přesné. [Pokud bychom přesně věděli, jaké mají správně být, bylo by sázení snadné.] Hodnoty použité pro výpočet očekávaného počtu gólů jsou potenciálním zdrojem značné nepřesnosti.

Například pokud bychom pro Tottenham použili hodnotu 1,93 a pro Everton 0,88 (tedy hodnoty mnohem bližší těm, které naznačovaly vypsané handicapové sázky na tento zápas), nemělo by kladnou očekávanou hodnotu vůbec žádné výsledné skóre, a to ani při použití nejlepších tržních kurzů.

Vliv chyb u skóre s nízkou pravděpodobností

Předpokládejme nyní, že jsme od Tottenhamu očekávali mnohem větší počet gólů. Ve svých předchozích 10 zápasech na domácím hřišti dal 27 gólů a 9 z nich vyhrál. Podobně i Everton dosahoval celkem slušných skóre, 10 gólů v předchozícjh 10 zápasech, ačkoli vyhrál jen dva z nich. Pokud bychom jako očekávaný počet gólů domácích a hostů použili 2,7 a 1,0, mohli bychom docela dobře mít velkou chuť vsadit na výhru domácích 3:2 a odnést si slušný zisk 27/1 poté, co tak zápas skutečně skončil.

Při takových vstupech do modelu by očekávaná návratnost pro tento výsledek byla 113,5 % ve srovnání s 71,1 % z tabulky výše. Což je zvýšení o více než polovinu. Přesně z tohoto důvodu bookmakeři do kurzů méně pravděpodobných výsledků započítávají tak velké marže. Čím menší je pravděpodobnost určitého výsledku, tím větší vliv bude mít jakákoli chyba v modelu předpovídajícím skóre.

Protože i bookmakeři musí stejně jako všichni ostatní používat k předpovídání skóre modely, musí se chránit proti riziku chyby. Vezměte si například skóre 6:1: původní Benův model pro něj předpověděl návratnost investic 31,7 %, s těmito novými vstupy by to však bylo 232,8 %, tedy více než sedmkrát více. U remízy 6:6 je změna 19násobná.

Nenechte se ošálit zákonem malých čísel.

V únoru 2017 jsem psal o zákonu malých čísel, který vede sázkaře k tomu, aby si chybně vykládali krátkodobou ziskovost jako důkaz svých schopností předpovídat. A právě pro ty, kdo rádi sázejí na správné skóre, to může být zvláště nebezpečné. Podívejme se třeba na člověka, který podává hodně sázek na skóre 3:2 s kurzem 27/1 jako u zápasu Tottenham vs. Everton. Pokud jedna z jeho prvních takových sázek uspěje, může snadno získat pocit, že našel chybu ve způsobu, jakým bookmaker stanovuje kurzy, a zajistil si tedy kladnou očekávanou hodnotu.

To samozřejmě může být pravda, nicméně důkazy naznačují, že daleko spíše měl prostě jen štěstí. U věcí, které se dějí, dáváme přednost příčinným vysvětlením před pravděpodobností. Sázkaři, kteří dosáhnou zisku, snadno podlehnou klamu a předpokládají, že s tím určitě mají něco společného oni. Navíc vzhledem k celkem slušné pravděpodobnosti, že během prvních 27 sázek s kurzem 27/1 zisku skutečně dosáhnete, jak je vidět z níže uvedeného grafu, je ve světě sázení na správné skóre spousta jedinců, kteří vám budou odhodlaně tvrdit, že umějí výsledky předpovídat.

Zkreslení přeživšího pak zajistí, že většině z nás ostatních bude připadat pravděpodobnější, že takové schopnosti máme. Historii obvykle píší vítězové. Ziskoví sázkaři o svých výhrách obvykle mluví mnohem víc, než kolik toho napovídají ti neúspěšní o svých prohrách.

in-article-correct-score-predictions-7-hero.jpg

Dlouhodobá očekávání nicméně ukazují širší obrázek. Po každé sérii 28 sázek pravděpodobnost zisku prudce spadne, protože jedna výhra má hodnotu 27. Tento vzorec očekávané pravděpodobnosti rychle klesající k nule samozřejmě není ničím překvapivým vzhledem k tomu, že očekávaná návratnost investic na jednu sázku je pouhých 58,6 % (samozřejmě za předpokladu, že je Benův model správný).

in-article-correct-score-predictions-8-hero.jpg

Sázení na správné skóre: Shrnutí

Mnoho sázkařů přitahuje vyhlídka velké výhry, jakou lze sázením na správné skóre získat. A občasný úspěch je může snadno ošálit. Ti, koho lákají mnohem vyšší dostupné kurzy, si však musí uvědomovat, že budou mít mnohem menší šanci na výhru. A navíc by měli pamatovat na to, jak bookmakeři manipulují s kurzy a že to pro sázkaře tedy potenciálně znamená daleko větší očekávanou nevýhodu.

Jistě, je větší šance, že sázkové kanceláře udělají chybu. Právě proto ale vypisují pro vysoká skóre tak nespravedlivé kurzy.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.