IX 6, 2019
IX 6, 2019

Expected Points Added v sázení na NFL

Co jsou Expected Points Added?

Jak se Expected Points Added vypočítávají?

Používání Expected Points Added

Nevýhody Expected Points Added

Expected Points Added v sázení na NFL

NFL prochází analytickou revolucí a v popředí je vznik očekávaných přidaných bodů, tedy Expected Points Added (EPA). Tento článek se zaměřuje na výhody i nevýhody EPA, aby vás seznámil se statistikou, kterou v této sezóně budete vídat častěji, než v kterékoli předchozí.

Co jsou Expected Points Added?

Nejběžnější statistikou NFL jsou získané yardy. Od založení National Football League před 100 lety se pro každou hru sledují získané yardy.

• Kolik rushing yardů tým získal?

• Kolik passing yardů tým získal?

• Jaký byl rozdíl v celkových yardech?

Problém se získanými yardy spočívá v tom, že metrika je chybná, jelikož zbývající čas a stav hry bude určovat dorovnání hry týmu. Například tým, který vede o několik bodů, bude s větší pravděpodobností hrát konzervativně pomalu a obětuje yardy výměnou za odpočítávání času na hodinách.

Expected Points Added byly vytvořeny, aby řešily zavádějící povahu získaných yardů. Kladou hodnotu na down a vzdálenost, stejně jako na pozici v poli.

Každý prohrávající tým má tendenci hrát agresivněji a bude ochoten zvýšit riziko výměnou za získané yardy.

Expected Points Added byly vytvořeny, aby řešily zavádějící povahu získaných yardů. Kladou hodnotu na down a vzdálenost, stejně jako na pozici v poli.

Vezměme si například zisk pěti yardů na 3. down, jednou se zbývajícími 10 a podruhé se zbývajícími 3 yardy. V obou případech se jedná o zisk pěti yardů. Pět yardů získaných se třemi zbývajícími yardy je však cennějších než pět yardů získaných s 10 zbývajícími yardy, protože to vede k prvnímu downu a prodlužuje drive.

Dalším příkladem by byly dva útočné pokusy, které získají stejné yardy ve stejných situacích. Například, pokud tým hraje útočný pokus na dvou různých sériích při 1. downu a 10 a v každé získá čtyři yardy, druhý útočný pokus z každé série skončí ve stejné situaci, tedy jako 2. down a 6.

S Expected Points Added, které závisí na poloze v poli, bude úspěch hry hodnocen odlišně. Zisk čtyř yardů při prvním downu z vlastní 30yardové linie týmu je mnohem menší než zisk čtyř yardů při prvním downu z 15yardové linie soupeře.

Jak se Expected Points Added vypočítávají

Výpočet Expected Points Added je založen na dalších bodech získaných za všechny hry. Sčítáním dalších bodů získaných za útočný tým a proti němu může být výhoda čistého bodového zisku určena pro jakýkoli down a vzdálenost.

Pokud například tým hraje útočný pokus na 1. a 10 ze své vlastní 20yardové linie, hodnota 1. a 10 z jejich vlastních 20 je +0,4 bodů. Pokud tým hraje útočný pokus a získává 30 yardů za 1. a 10 ze středního pole, další útočný pokus z 50yardové linie má hodnotu +2,0 bodu.

Rozdíl mezi +0,4 a +2,0 je 1,6 bodu, což znamená, že hra od 20yardové linie měla očekávanou přidanou hodnotu 1,6 bodu. Tato bodová hodnota bude poté přiřazena hráčům zapojeným do hry.

Nejjednodušší způsob, jak získat přístup k datům EPA, je použít NFLscrapR, což je knihovna vytvořená pro programovací jazyk R, která obsahuje údaje NFL pro každou hru. Ben Baldwin naspal brilantní návod, který naleznete zde

Na Pinnacle je také spousta zdrojů pro používání R.

Používání Expected Points Added

Je-li vyjádřena jako očekávané body přidané za hru (Expected Points Added) a vyjádřena kombinací útoku a obrany, může být metrika docela prediktivní pro úspěch v lize.

Expected Points Added lze použít jako nástroj pro třídění talentů v soupisce

V loňském roce mezi týmy, které skončily s pozitivním EPA na hru pro útok i obranu, patřily Chicago Bears, Indianapolis Colts, Seattle Seahawks, Los Angeles Chargers, New England Patriots a Los Angeles Rams – každý z nich se dostal do play-off a dva z nich hráli o Super Bowl.

Když se podíváme na samotný útok, mezi prvními třemi týmy byly Kansas City, New Orleans a Los Angeles Rams, kteří triumfovaly v lize po většinu vítězství.

Expected Points Added lze použít jako nástroj pro třídění talentů v soupisce. Každému hráči, který se zúčastnil hry, bude přidělena hodnota EPA.

Pohled na EPA může při posuzování talentů na úrovni náhrad nebo užitečnosti jednotlivých hráčů pro jejich tým pomoci identifikovat hráče s kladnými či zápornými hodnotami na trhu sázek.

Například v roce 2018 měl Andy Dalton EPA na dropback 0,47. Jakmile byl zraněn, měla jeho náhrada Jeffa Driskel EPA na dropback jen 0,35. Rozdíl 0,12 EPA na dropback je skvělý způsob, jak vyhodnotit talenty na úrovni náhrad.

Expected Points Added lze také použít k hodnocení efektivity hry NFL tým po týmu. Například v roce 2018 měla průměrná přihrávka vzduchem v lize hodnotu 0,05 EPA na hru.

Pro srovnání průměrná rushing hra měla hodnotu -0,06 EPA na hru. Zatímco většina údajů NFL bude směřovat k tomu, že přihrávka vzduchem je téměř ve všech případech účinnější než běhová hra, je důležité si uvědomit, kdy týmy s míčem běhají a jak často.

Nevýhody Expected Points Added

Mezi očekávanými přidanými body (Expected Points Added) v sázení na americký fotbal a očekávanými góly (xG) v sázkách na klasický fotbal existuje mnoho paralel. Největší z nich je to, co vám data neřeknou.

Očekávané góly ve fotbale to neříkají nic o obráncích a brankáři. Trestný kop ze značky pokutového kopu historicky vyústil v 0,77 očekávaných gólů, ale toto číslo se může dramaticky změnit na základě toho, kdo je v brance.

Vzhledem k tomu, že NFL je založeno na utkání, kde obtížnost rozvrhu je při sázení na ligu nanejvýš důležitá, může být používání EPA v sázení každý týden zavádějící.

Počáteční reakcí mnoha lidí, kteří poprvé koukají na EPA, je podpora týmů, které jsou podceňovány, a zatracování týmů, které jsou přeceňované. Bez zohlednění síly soupeře by mohli sázející nakonec učinit špatná rozhodnutí.

Míra očekávaných bodů je lineární. Protože však při vítězství ve hře nakonec nezáleží na skóre, týmy úmyslně obětují yardy výměnou za čas, jak je uvedeno výše.

Základní hodnota pro očekávané body se počítá v herních situacích v první a třetí čtvrtině, kdy hodiny nebudou mít vliv, a to pouze v případě, že je hra v rámci deseti bodů. Tak se co nejlépe zohlední tendence k vyvolávání neutrální hry.

Protože výpočet EPA závisí na rozdílu mezi downem a vzdáleností, ukázaly se být neobvyklý down a vzdálenosti velmi zkreslující.

Jak vypadá budoucnost pro Expected Points Added? 

V roce 2019 se o očekávaných bodech bude mluvit více než v jakékoli předchozí sezóně. Nepochybuji o tom, že tento proces bude v budoucnu zdokonalen a vyvinut v něco užitečného.

V současném stavu vidím v hodnocení jednotlivých hráčů, zejména do hloubky, mnohem větší hodnotu než ve výkonu týmu a projekci trhu.

Když se podíváme zpět na trajektorii očekávaných gólů, inovace následovala s tím, jak bylo k dispozici stále více a více dat. Očekávané góly nyní diktují pohyb mnoha fotbalových lig po celém světě zápasu od zápasu.

S ohledem na to, jaký velký rekreační vliv panuje v sázkových trzích NFL, je nepravděpodobné, že EPA bude mít v blízké budoucnosti znatelný dopad na sázení v NFL. Poskytuje však základ pro kreativitu, který je velmi vzrušující.

Chcete-li co nejvíce využít naše nejlepší kurzy, přečtěte si další rady pro sázení od odborníků z Pinnacle.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.