IV 3, 2018
IV 3, 2018

Využití principu ceny příležitosti v sázení na sporty

Co je to cena příležitosti

Cena příležitosti u sázek na celkového vítěze

Sportovní sázení vs. akciové trhy

Cena příležitosti u horších kurzů

Využití principu ceny příležitosti v sázení na sporty

Cena příležitosti neboli náklady na příležitost je užitečná koncepce pomáhající při rozhodování, jak dosáhnout co největší návratnosti z investovaných prostředků. I sázkaři, kteří dosahují zisků, by si měli uvědomovat potenciální rizika špatného rozdělování prostředků. V tomto článku se dozvíte více o tom, jak využít myšlenku ceny příležitosti při sázení na sporty.

Co je to cena příležitosti?

Představte si středoškolského studenta, který hodnotí, co mu přinese studium na univerzitě. Jaké náklady na studium musí potenciální student brát v úvahu? Zřejmým nákladem je počáteční výdaj na školné, není to však jediný faktor, který musí student vzít v úvahu.

Kromě nákladů, které by mu vznikly během studia, musí pamatovat i na mzdu a zkušenosti, které by získal, kdyby místo studia pracoval. To je pro studenta cena příležitosti získat vyšší vzdělání. Tu musí zvážit proti potenciálním vyhodám, které mu přinese univerzitní titul.

Tato myšlenka je důležitá při investování. Člověk, který ukládá peníze na spořicím účtu se sazbou 1 %, je technicky vzato „ziskovým“ investorem. Na konci roku přece bude mít více peněz než na jeho začátku.

Jenže pokud je v daný rok 3% inflace, pak se ve skutečnosti nákupní síla tohoto investora snížila. Protože růst cen zboží byl větší než návratnost investic (ROI) do spoření, udělal by tento investor lépe, kdyby požadované zboží koupil hned na začátku roku a nespořil.

Využití principu ceny příležitosti v sázení na sporty

Jak se tato koncepce týká sázkařů na sporty? Ukážeme si to na příkladu čtyř imaginárních sázkařů, z nichž všichni dosahují zisku. Abychom si to zjednodušili, učiňme několik (nerealistických) předpokladů:

  • Sázkaři mají omezený vstupní kapitál (100 eur).
  • Jsou omezeni na jednu činnost (tedy žádné rozložení rizika).
  • V každé sázce musí vsadit celou částku (ve skutečnosti by bylo vhodné použít metodu určování výše sázek).
  • Jsou omezeni na 100 sázek ročně.
  • Průměrná návratnost investic jednotlivých sázek: Sázkař A: 0,1 %, sázkař B: 1 %, sázkař C: 2 %, sázkař D: 4 %

Když to vše vezmeme v úvahu, vypadá návratnost našich sázkařů takto:

Návratnost investic (ROI) sázkařů

Sázkař A

Sázkař B

Sázkař C

Sázkař D

ROI po 100 sázkách

11

170

624

4950

Výnosy ze 100 sázek

111

270

724

5050

Návratnost investic ukazuje schopnosti jednotlivých sázkařů. Sázkař A má jen minimální zisky, zatímco sázkař D má návratnost investic vysokou.

Realističtější pohled na ziskovost sázkařů se zohledněním variance naleznete v článku „Jak často profesionální sázkaři skutečně vydělávají?“.

Cena příležitosti v sázení: Sázky na jednu událost vs. na celkového vítěze

Sázkaři často diskutují o tom, zda je vložení peněz na dlouhou dobu do sázky na celkového vítěze dobrou strategií, nebo jejich nesprávným využitím. V podstatě jde o debatu o cenu příležitosti.

Předpokládáme-li, že tito zkušení sázkaři mají výhodu u jednoduchých sázek i u sázek na celkového vítěze, jakou očekávanou návratnost investic by potřebovali, aby byla rok trvající sázka na celkového vítěze optimální volbou?

Očekávaná ROI u sázek na 1 událost vs. na celkového vítěze

Očekávaná ROI u sázek na celkového vítěze

100

400

1000

2000

5150

Zisk před započtením ceny příležitosti

100

400

1000

2000

5150

Sázkař A: zisk minus cena příležitosti

89

389

989

1989

5139

Sázkař B: zisk minus cena příležitosti

-70

230

830

1830

4890

Sázkař C: zisk minus cena příležitosti

-524

-224

376

1376

4526

Sázkař D: zisk minus cena příležitosti

-4850

-3950

-3950

-2950

100

Při 100% očekávané návratnosti investic vydělá sázkař A 89 eur, ostatní tři sázkaři však i při tak velké ROI na sázce na celkového vítěze prodělají ve srovnání s tím, kdyby dané peníze vložili do 100 jednoduchých sázek.

Aby sázkař D vyvážil cenu příležitosti podat během roku za těch 100 eur jednoduché sázky (zatímco jinak by tyto peníze byly vázány v sázce na celkového vítěze) a dosáhl podstatného zisku, musel by podat sázku na celkového vítěze, jejíž očekávaná ROI by byla 5150 %.

Sázkaři s většími schopnostmi musí najít sázku na celkového vítěze s neuvěřitelnou hodnotou, aby vyvážili souhrnný efekt vsazení stejné částky na jednoduché sázky.

Ačkoli to může představovat argument proti sázkám na celkového vítěze, v této simulaci mají sázkaři omezené prostředky a neberou v úvahu varianci. Skuteční sázkaři mohou sázky na clekového vítěze považovat za vhodný způsob rozlložení rizika. Málokterý sázkař by samozřejmě opovrhl sázkou se 100% očekávanou návratností investic.

Sportovní sázení vs. akciové trhy

Správci hedgeových fondů jsou posuzováni podle toho, jakých dosahují výnosů ve srovnání s obecným akciovým trhem. Jednoduše řečeno, úroveň dovednosti správce hedgeového fondu je určena tím, jak výrazně jeho „zkušeně“ vybrané portfolio dokáže překonat portfolio někoho, kdo prostě kupuje akcia všech významných podniů prostřednictvím indexového fondu.

Podle výpočtů Warrena Buffetta rostou akciové trhy o 6 až 7 procent ročně, použijete tedy jako průměr vyšší z těchto hodnot. Jak se našim sázkařům bude dařit, pokud je budeme posuzovat stejně jako správce hedgeových fondů?

Růst akciového trhu vs. zisk ze sázení

Růst akciového trhu (včetně dividend)

Průměr (7 %)

Klesající (-2 %)

Rychle rostoucí (14 %)

ROI (%)

7

-2

14

Sázkař A

4

13

-3

Sázkař B

163

172

156

Sázkař C

617

626

610

Sázkař D

4943

4925

4936

Při průměrném vývoji trhu mají všichni sázkaři lepší zisky než akcioví investoři, takže cena příležitosti je nulová. Na rychle rostoucím trhu však sázkař A už mírně prodělává (cena příležitosti 3 eura) a skutečné získy ostatních sázkařů jsou výrazně nižší.

Na klesajícím trhu by i prodělávající sázkař mohl překonat výnosy akciového trhu, zatímco ziskoví sázkaři mají oproti tradičním investicím do akcií výrazně lepší výsledky.

Dlouhodobě bude pro všechny tyto sázkaře lepší sázet na sporty než investovat. V jednorázovém scénáři by však sázkaři A mohly v případě rychle rostoucího trhu vzniknout nenulové náklady na příležitost.

Cena příležitosti u horších kurzů

Jak jsme si ukázali, i u ziskových sázek může být nenulová cena za příležitost. Zejména to platí v případě, kdy sázkař nevyužívá nejlepších dostupných kurzů.

Sázky u Pinnacle vs. sázky s tržními maržemi

Marže Pinnacle (2 %)

Průměr v oboru (6 %)

Cena příležitosti u horších kurzů

Sázkař A

111

107

4

Sázkař B

270

260

10

Sázkař C

724

697

27

Sázkař D

5050

4859

191

* Výpočty, pomocí nichž byla tato čísla zjištěna, naleznete na konci článku.

Pokud byla prvotní ROI uvedených sázkařů vypočtena s marží společnosti Pinnacle (v tomto případě 2 %), pak by použití průměrné marže v oboru (6 %) evidentně vedlo k nižším ziskům.

To je cena příležitosti při využití horších kurzů, tedy cena, která je tím významnější, čím ziskovější je sázkař. Pokud by se sázkař D rozhodl sázet místo u Pinnacle u sázkové kanceláře s maržemi průměrnými v oboru, byly by pro něj náklady na tuto příležitost celých 191 eur.

Pokud využijete horší kurzy, můžete i prodělat. Hypotetický sázkař s očekávanou návratností investic 2 % (výnos 102 eur) ze 100 sázek s dvouprocentní marží by v případě šestiprocentní marže dosáhl výnosu pouhých 98 eur.

Ve skutečném světě budou sázkaři, jejichž ziskovost je podobná našim sázkařům C a D, pravděpodobně podávat více sázek za větší částky, než jaké jsme zde simulovali. V takovém případě by vliv použití horších kurzů na výnos byl ještě výraznější.

Co z ceny příležitosti pro sázkaře plyne?

Zkušení sázkaři si samozřejmě dobře uvědomují, jak důležité je sázet s optimálními kurzy a nevázat peníze na dlouhodobé sázky, pokud je lze lépe využít jinde. Jde však o důležité principy, které stojí za to si zapamatovat.

Pro sázkaře je snad nejužitečnější srovnání s akciovým trhem. Pokud má Warren Buffett pravdu (a historie naznačuje, že ano), pak sázkaři musí překonat 6–7% návratnost akciového trhu. Jinak jim vznikají náklady na příležitost ve srovnání s tím, kdyby místo sázení prostě investovali do indexového fondu.

Ve skutečnosti ziskoví sázkaři pravděpodobně naleznou dost hodnotných sázek, aby akciové trhy překonali. Další velkou výhodou sázení na sporty je fakt, že neexistuje klesající trh. Sázkařům se tedy nestane, aby jejich prostředky přes noc ztratily hodnotu (pokud tedy dodržují správnou strategii sázení), ani aby iracionální činitelé ovlivnily možnost sázkaře navyšovat dostupné prostředky.

* Výpočty cen příležitosti u horších kurzů byly převzaty od obchodního analytika společnosti Pinnacle Joela Johnsona.

Abychom přiblížili výpočty použité ve výše uvedených příkladech, využijme obyčejné sázení na hod mincí – konkrétně v tomto případě situaci, kdy sázkař při sázkách v hodnotě 100 eur dosahuje 11% návratnost investic.

Pokud by společnost Pinnacle vypsala kurz na hod mincí a započetla do něj svoji 2% marži, znamenalo by to kurz 1,961 na pannu i na orla. Pokud bychom však použili marži průměrnou v tomto oboru, tedy 6 %, znamenalo by to kurz 1,887 (o způsobu výpočtu těchto kurzů se dozvíte v článku „Jak vypočítat marži ze sázek“).

Aby zákazník dosáhl 11% návratnosti investic ze 100 sázek na hod mincí (při kurzu firmy Pinnacle), musí správně předpovědět:

€111/1.961 ≈ 57     (1)

ze 100 hodů.

Ovšem pokud by stejných 57 sázek vyhrál u společnosti, která má marže průměrné v oboru, získal by:

1 euro x 57 x 1,887 ≈ 107 eur     (2)

To znamená, že by při stejném počtu úspěšných sázek vydělal o 4 eura méně.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.