II 20, 2017
II 20, 2017

Jak si prověřit důvěryhodnost tipařových rad

Způsob 1.: Podívejte se na konečné kurzy

Způsob 2.: Test náhodnosti sérií podle Walda a Wolfowitze

Jak si prověřit důvěryhodnost tipařových rad
Tipaři slibují kvalitní rady a velké výhry. Než se však sázkaři rozhodnou jejich služeb využít a vsadit na doporučené kurzy své peníze, měli by si položit jednu důležitou otázku. Skutečně ten tipař něco umí, nebo jen má štěstí? V tomto článku uvádí Joseph Buchdahl dvě metody, které vám pomohou na tuto otázku odpovědět. Čtěte dál a vyberte si tu, která vám bude více vyhovovat.

Společnost Pinnacle se v minulosti zabývala tím, jak vyhodnotit schopnosti tipařů a jak prověřit jejich minulé tipy a zjistit, zda skutečně umí předvídat, nebo jen mají štěstí. Jakmile ale naleznete tipaře se zdánlivě důvěryhodnou minulostí, jak poznáte, že i nyní stále stojí za to, abyste do něj investovali? Pojďme to zjistit.

Znovu t-test

V jednom z předchozích článků jsem psal o tom, jak lze pomocí t-testu hledat důkazy o schopnosti předpovídat výsledky. Metoda je založena na zjištění pravděpodobnosti, s jakou by mohl být zisk z určité série sázek dosažen jen pouhou náhodou. Čím menší je tato pravděpodobnost, tím větší je šance, že za výsledkem stojí něco jiného, tedy například schopnosti. Když však minulé výsledky vypadají až příliš dobře na to, aby byly pravdivé, můžeme dojít k jinému závěru: údaje jsou zmanipulované.

Podívejte se například na historii internetového fotbalového tipaře, který se specializoval na sázky nad/pod a na celkový výsledek zápasu a zákazníkům nabízel „kvalitní tipy, skvělé kurzy e VELKÉ výhry.“ Od srpna 2013 do října 2014, než své tipy předložil jisté dobře známé službě kontrolující tipaře (která od té doby ukončila činnost kvůli údajnému nedovolenému chování), jich bylo celkem 296. Průměrná pravděpodobnost výhry byla 50 % a průměrný kurz 2,04. Z uvedených tipů bylo 220 vítězných, míra úspěchu byla 74 % a návratnost investic 151 %. Graf zisku vypadal zhruba takto:


tipsters-evalution-1.jpg

Při t-skóre 9,3 lze očekávat, že takový ziskový vývoj nastane pouhou náhodou zhruba jednou za milion trilionů případů. Nepravděpodobnost něčeho takového a téměř dokonalý trend zisku, který hraničí s nemožností, by vám měly v hlavě rozeznít varovnou sirénu. Přesto ani takový výsledek nedokazuje, že tipař podvádí. Skutečně může mít neuvěřitelný talent k předpovídání výsledků. Jak tedy lze něco takového otestovat?

Způsob 1.: Podívejte se na konečné kurzy

Mirio Mella v jednom z minulých článků psal o významu pohybů na sázkových trzích. Kurzy se mění spolu s tím, jak sázkaři prostřednictvím svých peněz vyjadřují své názory založené na dostupných informacích o týmech a hráčích. Čím větší je zájem o určitý tým nebo hráče, tím pravděpodobněji se jeho kurz sníží. Dafni Serdari nám vysvětlila, proč je konečný kurz důležitý.

„Kurz, který platí těsně před začátkem zápasu, se nazývá konečný a odráží veškeré statistiky, aktuality, průběh sázení a názory trhu. Konečný kurz by měl představovat nejefektivnější tržní pozici a proto také nejpřesnější vyjádření pravděpodobnosti související události.“

Sázkaři, kteří dlouhodobě překonávají konečné kurzy, jsou považováni za zkušené. Přinášejí na trh informace a vlivem toho dokáží způsobit snížení kurzů. Pokud dlouhodobě překonávají konečné kurzy více než o hodnotu marže, je to známkou kladné očekávané hodnoty a pomáhá to odlišovat výherce od prohrávajících, neboli chytré sázkaře od těch, kdo hrají jen pro zábavu.

V minulosti jsem analyzoval velký vzorek zahajovacích a konečných kurzů. Jednoznačně z toho plyne, že rozdíl, o kterou konečný kurz překonáte, umožní výborně předpovědět váš očekávaný zisk. Například pokud vsadíte s kurzem 2,20 na tým, jehož konečný kurz pak je 2,00, máte předpokládanou výhodu 10 % (minus marže).

Daří se našemu „úspěšnému tipaři“ dlouhodobě překonávat konečné kurzy? Při 51% předpokladu zisku bychom měli očekávat, že se kurz 2,00 sníží o 51 % plus marži na zhruba 1,30. Podíváme-li se na posledních 20 tipů se studovaného vzorku, které tento tipař doporučil vsadit u společnosti Pinnacle, zjistítem toto:

 •        8 kurzů kleslo (průměrně o 6,7 %, nejvíce o 19,5 %)
 •        7 kurzů vzrostlo (průměrně (3,5 %, nejvíce o 7,1 %)
 •        5 kurzů se nezměnilo
 •        Průměrně se kurz o 1,5 % snížil
 •        Typická marže je 2 %

Mezi uvedenými údaji a působením náhody není statisticky významný rozdíl. Tento tipař tedy v sázkách u Pinnacle nijak systematicky nevyhrával. Dokonce ani nepokryl marži. Je jasné, že když lidem své tipy radil, společnost Pinnacle jej právě neposlouchala.

Způsob 2.: Test náhodnosti sérií podle Walda a Wolfowitze

Druhou metodou, pomocí níž můžeme prověřit důvěryhodnost minulých tipů určitého tipaře, je Waldův–Wolfowitzův test náhodnosti sérií. Jmenuje se po Abrahámu Waldovi (tento statistik objevil zkreslení přežívajícího) a Jacobovi Wolfowitzovi a slouží ke zjištění, zda určitá sekvence binárních dat vznikla náhodným procesem.

Bez ohledu na případný vliv daný dovednostmi tipaře by sekvence výher a proher měly stále odrážet související náhodný šum v historických údajích, protože každá sázka v sekvenci je nezávislá na předchozí. Tipař, který by doporučoval sázky se stejnou výší výhry jako prohry a neměl by žádnou schopnost správně předpovídat, by vlastně napodoboval sekvenci hodů mincí. Tipař s mírou úspěchu 74 % by představoval zatíženou minci, v níž má panna nad orlem výhodu 74:26. Padalo by třikrát víc panen než orlů, rozdělení sekvence by přesto zůstalo náhodné.

Podívejte se na následující sekvenci výher (W) a proher (L):

W W L L W L W W W W L W W L L L L L W W

Obsahuje 11 výher, 9 proher a 9 sérií (Ro), přičemž série je definována jako skupina po sobě jsoucích výher či proher (včetně pouhé jediné výhry nebo prohry). Chceme-li zjistit, zde je tato sekvence náhodná či nikoli, musíme spočítat očekávaný počet sérií při 11 výhrách a 9 prohrách a porovnat ho s pozorovaným počtem sérií. Čím větší bude rozdíl, tím méně je pravděpodobné, že jde o náhodnou sekvenci. Podle nulové hypotézy, která praví, že jde o náhodnou sekvenci, spočítáme očekávaný počet sérií (Re) takto:

tipster-evaluation-2.png

Kde W a L jsou počty výher a proher. Rozložení možných sérií je zhruba normální se směrodatnou odchylkou (σ), kterou vypočteme takto:

tipster-evaluation-3.png

 

Pak spočítáme testovou statistiku (Z), která je definována jako:

tipster-evaluation-4.png

A konečně tuto hodnotu převedeme na pravděpodobnost (hodnota p) toho, že rozdíl mezi pozorovaným a očekávaným počtem sérií byl způsoben náhodou. V programu Excel k tomu lze použít funkci NORMSDIST, stejně jako jsem to udělal já ve svém testovacím kalkulátoru sérií. Čím menší je hodnota p, tím vyšší je pravděpodobnost, že můžeme zamítnout hypotézu náhodnosti a statistické nezávislosti sekvence výher a proher. To lze typicky udělat při hodnotě p = 5 % (Z = 1,96), někdy až 1 % (Z = 2,58).

Pro výše uvedenou sekvenci platí, že Re = 10,9, Z = 0,88 a hodnota p = 38 %. Z toho plyne, že jde o náhodnou sekvenci.

Úspěch testu náhodnosti sérií se opírá o předpoklad, že všechny výsledky sázky mají stejnou pravděpodobnost (jako je tomu u hodu mincí). Ačkoli v případě odlišných kurzů jednotlivých tipů tomu tak zpravidla není, v případě jejich podobnosti by to nemělo způsobovat zásadní problém.

Nejčastěji to tak je u asijských handicapů a bodových rozdílů, jejichž kurzy se pohybují v malém rozsahu kolem 2,00. V případě námi analyzovaného tipaře mělo 96 % jeho tipů pravděpodobnost výhry mezi 40 % a 60 %, z toho 78 % dokonce mezi 45 % a 55 %. Co by nám tedy o jeho tipech řekl test náhodnosti sérií?

 •        Počet tipů (n) = 296
 •        Výhry (W) = 220
 •        Prohry (L) = 76
 •        Pozorované série (Ro) = 135
 •        Očekávané série (Re) = 114
 •        Z = 3,21
 •        Hodnota p = 0,1 %

Na základě těchto výsledků můžeme s důvěrou odmítnout hypotézu, že jde o náhodnou sekvenci. Sérií je příliš mnoho oproti tomu, kolik bychom jich očekávali u tipaře s mírou úspěchu 74 % a průměrným kurzem zhruba 2,00. Při bližším zkoumání zjistíme, proč se test náhodnosti nezdařil: sekvence obsahuje příliš mnoho krátkých sérií a velmi málo těch dlouhých. 

tipster_5.jpg

[Očekávaný počet sérií obsahujících alespoň x výher je přibližně nqpx, kde p = očekávání výhry (74 %) a q = 1 – p (26 %)]. 

Obsahuje například 67 sérií dlouhých dva a více, zatímco jejich očekávaný počet je pouze 56. Oproti tomu série s 8 a více výhrami byly pouze dvě, zatímco očekáváno jich bylo 7. 

Oklamáni náhodností 

Pokud tyto tipy nebyly náhodné, jak tedy vznikly? Nejjednodušším vysvětlením je to, že byly zmanipulovány. Vzhledem k velkému počtu krátkých sérií výher je pravděpodobné, že tipař příliš často do sekvence vložil neúspěšný tip, aby rozbil dlouhé sekvence výher. Proč? 

Lidé podléhají kognitivnímu zkreslení známému jako iluze shlukování, což je sklon chybně dávat nějaký smysl sériím či shlukům, které nevyhnutelně vznikají v náhodném rozložení. Když je pak někdo požádá, aby vytvořili skutečně náhodné binární sekvence, bude většina z nich měnit z výhry na prohru kdykoli, kdy bude mít pocit, že se jedna z nich vyskytuje už příliš často.

Náš tipař evidentně došel k závěru, že dlouhé série výher vypadají nepřirozeně. Přitom je tomu naopak. V sekvenci 296 tipů s očekáváním výhry 74 % by se ve skutečnosti měla vyskytnout alespoň jedna série 15 výher. Jeho nejdelší série měla 11 výher, jedna další měla 9 a dvě 7 výher. 

Až moc dobré?

Pokud tipařovy výsledky vypadají příliš dobré na to, aby byly pravdivé, nejspíš tomu tak je. Než služeb nějakého tipaře využijete, zjistěte si, zda se mu daří překonávat konečné kurzy a zda jsou jeho sekvence náhodné. Pokud nic z toho neplatí, nechte si své peníze a jděte dál.

Pokud jde o tohoto „kvalitního tipaře“ ukazuje další analýza konečných kurzů jeho nejnovějších tipů, že ani v současnosti nemá na kurzy u Pinnacle žádný vliv. Navíc se ukázalo, že záznamy o svých minulých tipech upravuje. Vkládá do nich série neúspěšných tipů, nejspíš pod dojmem, že pak budou jeho výkony vypadat méně neuvěřitelně. Opětovným použitím Waldova-Wolfowitzova testu sérií bychom dokázali zjistit, zda stále ještě podléhá mylnému vlivu náhodnosti. Pokud ano, dejte si pozor, aby vy jste se mu vyhnuli.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.