Jak často profesionální sázkaři skutečně vydělávají?

Jak často může úspěšný sázkař očekávat zisk?

Analýza měsíčních očekávaných výnosů profesionálního sázkaře

Jak může sázkařům pomoci analýza situace pomocí binomické věty?

Jak často profesionální sázkaři skutečně vydělávají?

Vydělávat si na život sázením může být příjemné. Jenže ač na výhře v sázce lze hodně vydělat, může být velmi náročné získávat sázením na sporty pravidelnou mzdu. Jak často mohou úspěšní sázkaři očekávat výdělky? Čtěte dál a uvidíte.

V roce 2017 uspořádala společnost Pinnacle diskusní den na Twitteru na téma co je třeba k tomu, abyste se mohli stát profesionálním sázkařem. Mezi probírané věci patřilo určování výše sázek a správa peněz, hodnota informací, pochopení rozdílu mezi hledáním vítězů a hledáním očekávané hodnoty a význam závěrečných kurzů při posuzování úspěšnosti.

Jedním z chybějících aspektů bylo zamyšlení nad tím, jak skutečně vypadá vydělávání a zejména jak často může úspěšný sázkař výdělek očekávat. Nejjednodušším způsobem, jak to posoudit, je považovat profesionální sázení na sporty za zaměstnání jako každé jiné.

Ve většině zaměstnání dostáváte měsíční mzdu. V tomto článku se podíváme na to, jak často může úspěšný sázkař na sporty takovou měsíční mzdu očekávat.

Jak často vám přibudou peníze na účtu?

Jednou z prvních inspirací k tomu, abych si vybral kariéru analytika sportovního sázení, byl článek vydaný na webu Professional Gambler (Profesionální hazardní hráč) nazvanýSports Betting Money Management (Správa peněz při sázení na sporty) (článek si můžete přečíst zde). Byl plný zajímavých informací, protože se nesnažil čtenáře oklamat nereálnými výnosy, úspěšností a rostoucími zisky.

Uspět v sázení na sporty není snadné. I ti nejlepší profesionálové dosahují v handicapových sázkách úspěšnosti 55 až 57 % a jejich výnosy jen málokdy dlouhodobě přesahují 110 %.

Snad nejvíce překvapujícím na tomto článku byla poznámka, že handicapový sázkař s úspěšností 55 % může takové výnosy, které povedou k dosažení nového maxima na jeho účtu, očekávat jen asi v 5 % případů. Citujme R.J. Millera, autora zmíněného článku a profesionálního hráče: „nezkušení hráči si myslí, že by vám peníze měly přibývat každý den.“ Ve skutečnosti „19 z 20 dnů bude na vašem účtu méně než vaše dosavadní maximum.“

Pro tento článek jsem se rozhodl tento předpoklad otestovat na sérii sázkových kurzů (1,50, 2,00, 3,00, 5,00 a 10,00) a výnosů (90 % až 120 % ve 2% intervalech). Očekávanou pravděpodobnost toho, že na vašem účtu bude více než bylo dosavadní maximum, jsem modeloval pomocí simulace Monte Carlo. Výsledky jsou znázorněny v grafu uvedeném níže:

in-article-how-often-do-winners-get-paid-6.jpg

V době, kdy R.J. Miller svůj článek psal, byl typický kurz handicapové sázky -110 (americký formát), což odpovídá 10/11 (zlomkový formát) a 1,91 (desetinný formát).

55 % úspěšnost sázek by tedy znamenala výnos 105 %. Nejlepší shodu pro tyto hodnoty představuje zelená čára nad hodnotami (kurz 2). A skutečně vidíme, že pro takový výnos lze očekávat zvýšení dostupné částky nad dosavadní maximum v pouhých 5 % případů.

Také vidíme, jak zřídka takových zisků dosahujeme i v případě, že máme daleko lepší výsledky. I při dlouhodobém výnosu 120 %, což je při těchto kurzech v kruzích legitimního sázení na sporty neslýchané, bychom dosavadní maximum překročili jen ve 20 % případů. Při nižších kurzech by to bylo ještě méně často.

Měsíční výnos

V devíti grafech uvedených níže jsou uvedeny možné sázkové historie pro 50 sérií spravedlivých (výhra i prohra je stejně vysoká) handicapových sázek se stejnými vsazenými částkami a teoretickou úspěšností 55 %, což odpovídá očekávanému zisku p = 10 % neboli očekávané návratnosti investic r = 110 %.

I při velmi slušné výhodě oproti kurzům tři z uvedených sérií nakonec prodělaly. Představte si, že dvakrát nebo třikrát v roce nedostanete výplatu. A navíc musíte zaměstnavateli sami zaplatit za to, že jste nepracovali dost tvrdě. Každý, kdo tvrdí, že sázení na sporty je snadné, o něm neví dost.

in-article-how-often-do-winners-get-paid-1.jpg

Úspěšný sázkař na sporty by byl nepochybně rád, kdyby dokázal odhadnout, s jakou pravděpodobností dosáhne ziskového měsíčního výnosu nebo naopak prodělá. Pro tak jednoduché scénáře, jako je ten výše, kdy jsou všechny kurzy a vsazené částky stejné, lze ve skutečnosti pravděpodobnost konečného prodělku určit pomocí binomické věty. V tomto příkladě je to 19,7 %.

Co ale když se kurzy změní? V prvním z následujících grafů je uvedena závislost pravděpodobnosti celkového měsíčního prodělku po 50 sázkách na kurzech, s jakými sázíte.
in-article-how-often-do-winners-get-paid-2.jpg

Je pochopitelné, že čím nižší je náš očekávaný výnos, tím pravděpodobněji za příslušný měsíc proděláme. Je také jasné, že svůj vliv má větší variance při sázení na vyšší kurzy. U tak relativně malého vzorku sázek, jako je tento, hraje při vyšších kurzech mnohem větší roli náhoda. I při slušné výhodě lze očekávat, že v nezanedbatelné části měsíců proděláme.

Přii kurzu 10 je pravděpodobnost prodělku asi 27 % a očekávaný výnos 120 %. To není o mnoho lepší, než kdybychom na sázeli na stejné kurzy a neměli výhodu vůbec žádnou (43 %). Oproti tomu měsíční očekávané výsledky při sázení na nízké kurzy (1,5) jsou mnohem více ovlivněny velikostí výhody a mnohem méně náhodou.

Z dalšího grafu vidíte, jak se situace změní, když měsíční počet sázek zvýšíme na 250.

in-article-how-often-do-winners-get-paid-3.jpg

Nyní jsou měsíční očekávané výsledky mnohem jasněji definované, a to i pro vyšší kurzy. Není překvapivé, že čím větší vzorek sázek máme, tím pravděpodobnější je, že za daný měsíc skončíme v plusu. Je to dáno zákonem velkých čísel, samozřejmě za předpokladu, že vybíráme sázky s kladnou očekávanou hodnotou. Proto také platí, že pokud nemáme oproti kurzům výhodu, znamená větší počet sázek jen větší pravděpodobnost prohry.

Poslední dva grafy srovnávají měsíční očekávané výsledky pro kurzy 2,0 a 5,0 při pěti velikostech vzorku: 10, 20, 50, 100 a 250 sázek. V podstatě v nich vidíme znovu to samé, co jsme zjistili z prvních dvou grafů:

  1. Čím větší máme výhodu (či nevýhodu), tím větší pravděpodobnosti zisku (ztráty) máme.
  2. Čím více sázek podáme, tím větší je pravděpodobnost zisku (ztráty) za období, po které máme (či nemáme) výhodu.
  3. A čím menší jsou kurzy, na které sázíme, tím méně se na výsledku podílí náhoda.

in-article-how-often-do-winners-get-paid-4.jpg
in-article-how-often-do-winners-get-paid-5.jpg

Pokud si někdo z vás chce pomocí binomické věty propočítat vlastní scénáře, může se mu hodit tento vzorec pro Excel, kterým se vypočte pravděpodobnost prodělku pro určitý vzorek sázek:

=BINOMDIST(ROUNDUP((n/o)-1,0), n, r/o, TRUE)

kde n je počet sázek, o je kurz a r je očekávaná návratnost investic nebo očekávaná výhoda vyjádřená buď jako procento, nebo jako desetinné číslo (např. 110 % = 1,1).

R.J. Miller svým čtenářům napsal, že při 55% úspěšnosti a 125 sázkách měsíčně lze předpokládat, že každý 9. měsíc prodělá. Při kurzu 1,909 (n = 125, r/o = 0,55) z binomické rovnice vychází pravděpodobnost prodělečného měsíce na 27,9 %, tedy více než 1 ze 4. Miller evidentně počítal špatně.

Nebo možná měl na mysli spravedlivé handicapové sázky bez započtení bookmakerovy marže. V takovém případě by pravděpodobnost byla 13,1 %, což už je k jeho předpokladu blíže. Nehledě na nepřesnosti měl Miller z obecného hlediska pravdu: efektivní strategii sázení vždy pomůže, pokud „víte, co očekávat“.

V případě složitějších sérií sázek s různými kurzy a vsazenými částkami by bylo potřeba použít simulaci Monte Carlo.

Závěr: Jak často profesionální sázkaři skutečně vydělávají?

Získat při sázení na sporty výhodu je těžké; jen málokomu se ji podaří udržet dlouhodobě, aniž by k tomu potřeboval slušnou dávku štěstí. I osvědčení úspěšní sázkaři musí svá očekávání zisku mírnit. Vydělat tak, aby na svém účtu dosáhli nového maxima, se jim podaří mnohem méně často, než si většina lidí myslí.

Předpoklad, že měsíc za měsícem budete dosahovat získu, je navíc třeba krotit trochou statistického realizmu. Doufejme, že jsme tímto článkem ukázali, že vydělávat si na život sázením může být velmi náročné.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.