Jak úspěšní jsou sázkoví tipaři?

Jak úspěšní jsou sázkoví tipaři?
Poskytovatelé sázkových tipů („tipaři“) často slibují sázky, které v drtivé většině vycházejí a které vám zajistí pořádný balík. Sliby vysokých zisků mohou být lákavé, otázkou ale je, jak poznáte rozdíl mezi ziskovým tipařem a někým, kdo se vám jen snaží něco prodat? Čtěte dál a seznamte se dvěma faktory, které musíte zvážit při rozhodnutí, komu důvěřovat.

V předchozím článku Mark Taylor vysvětloval, jaký vliv má štěstí a jestli je zisk vždycky výsledkem dovedného sázení. Na příkladu hodu mincí a s použitím binomického výpočtu Mark určoval pravděpodobnost zisku při deseti po sobě jdoucích sázkách.

Binomické rozdělení se dobře hodí pro všechny odhady 50 na 50, jako jsou například bodový rozsah nebo asijské handicapy, kde jsou kurzy na obou stranách 1 ku 2 (případně co nejblíže po uplatnění marže sázkové kanceláře). Sázkaři však často podávají nejrůznější druhy sázek při všech možných vkladech, například 1X2 na fotbal.

V takových případech se můžeme spolehnout na tzv. t-distribuci a odpovídající Studentův test statistické významnosti. A já v tomto článku vysvětluji, jak t-distribuci použít při hodnocení výkonů sázkového tipaře.

Historická délka záznamů

T-distribuce je velmi podobná klasickému normálnímu rozdělení (Gaussova křivka) a když počet sázek přesáhne 30, jedná se prakticky o totéž. T-test zkoumá pravděpodobnost, že zisk ze série sázek bude dílem náhody.

Návratnost 120 % ze 100 sázek při kurzu 10.00 nebo víc bude nejspíš důsledkem šťastné náhody. Stejná návratnost ze sázek s kurzem méně než 1 bude známkou dovedností sázkaře.

Čím nižší pravděpodobnost, tím pravděpodobněji bude ziskovost důsledkem něčeho jiného, například právě dovedností sázkaře. T-test prostě porovnává skutečnou návratnost s teoretickým očekáváním (které vychází pouze z náhody) podle trhu, na které se sází. 

Obvykle by se jednalo o ztrátu odpovídající marži sázkové kanceláře nebo, pokud sázkař používá nástroje pro vyhledání nejlepších kurzů, situaci bez zisku či ztráty. Výsledné t-skóre se poté analyzuje a určí, zda je rozdíl statisticky významný.

Asi je jasné, že čím vyšší ziskovost, tím vyšší t-rozdělení a vyšší statistická významnost záznamů předchozích sázek. Jinými slovy, tím vyšší pravděpodobnost, že svou roli sehrály sázkové dovednosti. T-rozdělení je přímo úměrné průměrné návratnosti sázkaře oproti očekávání.

Podobně platí, že čím delší záznamy (při stejné návratnosti), tím vyšší pravděpodobnost, že se nejedná pouze o náhodu. Představte si například dva sázkaře se 120% návratností. První jí dosáhl z 10 sázek, druhý z 1 000. Kdo je asi lepším sázkařem? 

Pokud máte pochybnosti, představte si znovu hod mincí. Pokud jde jen o náhodu, existuje mnohem vyšší pravděpodobnost, že orel padne šest a víckrát z deseti hodů než že padne 600x z 1 000. Pokud padne 600x a víckrát, mince nejspíš nebyla vyvážená.

Podobně platí, že u sázkaře s delší sázkovou historií budeme považovat za šikovnějšího. T-rozdělení vlastně odpovídá počtu sázek na druhou.

Vysoké vs. nízké kurzy

Méně přirozeně se může jevit vliv kurzů. 120% návratnost se sázek s kurzem 1,25 bude mnohem lepší známkou sázkových schopností než stejná návratnost u sázek s kurzem kolem 5,00. Sázení na méně pravděpodobné výsledky (s vysokým kurzem) je přirozeně rizikovější (za stejných vkladů), protože více podléhá čisté náhodě.

Jinými slovy platí, že návratnost je nestálejší. 19 nebo 21 výher při kurzu 5,00 znamená návratnost 95% nebo 105%. Naproti tomu, 79 nebo 81 výher při kurzu 1,25 znamená návratnost 98,75 % nebo 101,25 %. Sázení s vyšším kurzem znamená více riskovat za vyšší odměnu. 

Vliv kurzů si můžeme zobrazit pomocí směrodatné odchylky v historii sázek. U stejných vkladů lze směrodatnou odchylku přibližně určit podle následujícího vzorce.

profit-and-loss-inarticle1.jpg

o představuje průměrný kurz historie sázení a r je skutečná návratnost sázkaře. Směrodatná odchylka zisků a ztrát při kurzu 5,00 je skoro čtyřikrát vyšší než při sázení s kurzem 1,25. Za předpokladu, že očekávaná návratnost (založená pouze na náhodě) je 100%, t-rozdělení se vypočítá následujícím způsobem:
profit-and-loss-inarticle2.jpg

n je počet sázek. Dále platí, že t-rozdělení pro stejnou návratnost a počet sázek bude více než 8x nižší při sázení v kurzu 5,00 než při 1,25.

Je asi jasné, že vyšší výnosy sázení na vyšší kurzy, jak jsou typické například u dostihů, nejsou nutně známkou lepšího sázkového talentu. Stejná míra náhody/štěstí přináší mnohem vyšší procentuální návratnost.

U tipařů tolik běžné porovnání historie sázek, které zahrnuje pouze procentuální návratnost, je proto výrazně zavádějící. Pokud zvážíme sázkové kurzy, návratnost překračující očekávání se lépe měří pomocí t-rozdělení.

Výpočet pravděpodobnosti 

Posledním krokem je převést t-rozdělení na pravděpodobnost (p-hodnota), že zisková historie mohla vzniknout náhodou. Uživatelé Microsoft Excel mohou použít funkci TDIST. I v češtině se jmenuje TDIST (t, počet stupňů volnosti, chvosty), kde t je t-rozdělení, počet stupňů volnosti znamená počet nezávislých vstupních údajů a odpovídá počtu sázek mínus 1.

Chvost je povinný argument a může být jedna nebo dvě. Nás zajímá pouze fakt, zda je zisk statisticky významný, proto preferujeme jedna. Případně můžete využít online kalkulačku, kam tyto údaje zadáte.

Tabulka níže ukazuje příklady t-rozdělení a jejich odpovídajících p-hodnot pro sázkové historie 100 sázek a návratnost 120 %.

Kurz

t-rozdělení

p-hodnota

1,5

3.33

0.06%

1,75

2.46

0.78%

2

2.04

2.19%

2,5

1.60

5.63%

3

1.36

8.83%

4

1,09

13.89%

5

0.94

17.56%

10

0.62

26.98%

25

0,37

35.45%

50

0,26

39.72%

Je zřejmé, že průměrné kurzy, při kterých sázíte, mají značný vliv na to, zda se dá ziskovost považovat za otázku náhody nebo schopností. Návratnost 120 % ze 100 sázek při kurzu 10,00 nebo vyšším by měla být považována hlavně za štěstí.

Naproti tomu, pokud sázkař vykáže stejnou ziskovost při sázení na kurz menší než 2, jeho ziskovost je mnohem spíše výsledkem jeho dovedností. Proto při porovnávání historických výsledků sázek, například právě od nejrůznějších „tipařů“, nestačí jen analyzovat jejich procentuální návratnost, ale také počet uvedených sázek a kurzy, ve kterých byly podány.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.