X 31, 2018
X 31, 2018

Použití Paretova pravidla při sázení

Co je to Paretovo pravidlo?

Začněte od základů a na nich stavějte

Je v případě specializovaných oblastí potřeba větší úsilí?

Použití Paretova pravidla při sázení

Je běžně známo, že chcete-li získat určitou dovednost, musíte absolvovat takzvanou křivku učení. „Křivka“ je dobré označení tohoto procesu, protože učení se dovednosti – například přesného předpovídání výsledků sázek – není lineárním postupem. V tomto článku se dozvíte, jak se při sázení a snaze přesněji předpovídat uplatňuje Paretovo pravidlo.

Co je to Paretovo pravidlo?

Paretovo pravidlo (známé také jako pravidlo 80/20) říká, že 80 % výsledků je způsobeno 20 % příčin. Například 80 % příjmů supermarketu může být vytvořeno 20 % nabízených produktů. Tato myšlenka je připisována Italovi Vilfredovi Paretovi, který si v roce 1906 všiml, že 80 % půdy v Itálii vlastní 20 % obyvatel.

Všudypřítomnost „mocninových zákonů“ 80/20 (jak se jim říká) zasahuje dokonce i do našich osobních životů. Podívejte se třeba na retweety a „líbí se mi“ na vašem Twitterovém profilu (pokud ho máte). Nejspíš si všimnete, že zhruba 80 % interakcí pochází od přibližně 20 % vašich sledujících. Jako další příklad můžete použít svůj mobilní telefon. Přišlo vám 80 % SMS od zhruba 20 % vašich kontaktů?

Na těchto relativních poměrech není nic extrémně zajímavého, jen náhodou popisují vztahy v mnoha různých oblastech. Co však zajímavé je, a zvláště pro sázkaře, je možnost uplatnit Paretův princip na přesné předpovídání. 

Problémem pro sázkaře je fakt, že být lepší než 80 % ostatních je nesmírně náročný úkol (stejně jako v jakémkoli jiném oboru). Navíc je třeba získat a rozvíjet několik dovedností a lidé náročnost tohoto úkolu často podceňují.

Nate Silver ve své knize The Signal & the Noise – The Art of Science & Prediction (Signál a šum – Umění vědy a předpovídání) popsal tento proces v souvislosti s pokerem, stejně tak ho však lze uplatnit i na sázení. Níže uvedený graf zjednodušeně zachycuje postup snahy být úspěšnějším sázkařem jako vztah mezi přesností vybraných sázek a úsilím věnovaným jejich podání.

in-article-using-the-pareto-principle-in-betting-graph2.jpg

Začněte od základů a na nich stavějte

Úsilí v oblasti sázení může být dost široký pojem – některým sázkařům dá hodně práce i jen samotná sázka. Pro účely tohoto článku definujme úsilí jako souhrn času, analýz a prostředků vynaložených na provedení sázek.

Čím oblíbenější je určitý sázkový trh, tím více informací o něm má bookmaker. A tím obtížnější je najít hodnotné příležitosti k sázce.

Podle Paretova pravidla můžeme říci, a ukazuje to i výše uvedený graf, že s 20% úsilím se dokážete vyrovnat přesnosti 80 % sázkařů. V tomto bodě je evidentně třeba začít sázet. Jak ale vynaložené úsilí kvantifikovat?

Použijme jako příklad sázení na fotbal. Zhruba 20% úsilí by nejspíš zahrnovalo posouzení široce dostupných informací, jako jsou ligové tabulky a zprávy o týmech šířené mainstreamovými médii. Úsilí potřebné k využití těchto nástrojů je (relativně) minimální, takže je využívá většina sázkařů. Často o takových informacích vědí i v případě, že si je nezjistili přímo kvůli sázení. 

Abychom se posunuli a dokázali předpovídat přesněji, musíme – jak ukazuje tvar křivky – kvůli malým zlepšením přesnosti vynaložit úměrně vyšší úsilí. A vliv tohoto mocninového zákona je tím větší, čím více se snažíte přiblížit ke svatému grálu 100% přesnosti.

Křivka učení a zlepšování znalostí

Co tedy lze udělat pro to, abyste se po Paretově křivce dostali až do zóny efektivního sázení (na výše uvedeném obrázku je stínovaná), předstihli těch 80 % sázkařů, kteří vynakládají jen minimální úsilí, a zlepšili svoji schopnost předpovídat a tedy i šanci na sázení vydělat? 

Jednou z nejzřejmějších, a přesto často přehlížených, věcí je věnovat určitý čas a naučit se, jak sázení vlastně funguje. To znamená zjistit, jak funguje obchodní model bookmakerů, spočítat jejich marži započtenou v kurzech a pochopit, co v kontextu sázení znamená hodnota.

Velký vliv na to, jakého úspěchu můžete při sázení dosáhnout, má to, u koho své sázky podáváte. Marže různých bookmakerů se výrazně liší. Jedním z extrémů je Pinnacle (s nejnižšími maržemi), zatímco většina ostatních bookmakerů je někde na druhé straně spektra s vyššími maržemi. Je neuvěřitelné, jak mnoho rekreačních sázkařů tuto skutečnost ignoruje. 

Pochopit princip marží by mělo patřit do základního vzdělání o principech sázení – spolu s principem očekávané hodnoty, různými druhy sázek a důležitostí pohybů na trhu. 

Abychom se posunuli a dokázali předpovídat přesněji, musíme kvůli malým zlepšením přesnosti vynaložit úměrně vyšší úsilí.

Následně pak můžete začít hodnotit úroveň své dovednosti, zabývat se psychologickou stránkou sázení a učit se o behaviorálních zkresleních. A poté můžete přejít ke složitějším záležitostem, které, jak ukazuje křivka, vyžadují ještě větší úsilí. 

Pokud už něco víte o matematice nebo programování (nebo jste ochotni věnovat tomu čas a naučit se to), můžete to při získávání výhody využít. Tyto znalosti totiž brzy budete v rámci své cesty po křivce učení potřebovat.

Pro některé sázkaře může být snaha posunout své znalosti na vyšší úroveň odstrašující nebo jim to může připadat příliš náročné, takže se rozhodnou, že jim to nestojí za námahu. Je také možné, že je odradí neúspěchy, s nimiž se cestou setkají, a usoudí, že nemá smysl tomu věnovat větší úsilí. Je však důležité dbát na to, aby byl vzorek zkoumaný při analyzování výsledků dost velký, takže budou potlačeny případy štěstí i smůly.

Pokud se vám nechce vynakládat vlastní úsilí, můžete zkusit křivku obejít a spolehnout se na úsilí druhých (a využít služeb prodejců tipů). Ve skutečnosti si tím ale nepomůžete, protože abyste zjistili, zda určitý tipař prodává kvalitní tipy a ověřili si jejich důvěryhodnost, budete potřebovat značné znalosti a vědomosti. A úsilí potřebné k jejich získání byste namísto toho mohli věnovat vlastním sázkám.

Je v případě specializovaných oblastí potřeba větší úsilí?

Vše výše uvedené se týká sázení obecně. To, na jaký sport konkrétně sázíte, nicméně rozhodně je třeba vzít v úvahu, protože mezi jednotlivými sporty jsou značné rozdíly. Budete-li se chtít zařadit mezi nejpřesnější sázkaře na oblíbené ligy, jako je Premier League, NFL nebo NBA, bude vás to stát mnohem více úsilí ve srovnání s jinými sporty, protože budete soupeřit s těmi nejlepšími mozky a moderními technologiemi.

Čím oblíbenější je určitý sázkový trh, tím více informací bude mít k dispozici bookmaker a tím přesněji dokáže vypisovat kurzy. Kvůli tomu pak bude mnohem těžší najít hodnotné sázkové příležitosti. Znamená to tedy, že je snazší najít hodnotné sázky u méně oblíbených sportů?

Někteří sázkaři se mohou specializovat na méně známé sporty nebo alternativní druhy sázek a zvýšit tak svoji šanci, že na sázení vydělají. Ačkoli v takovém případě můžete mít omezené znalosti nebo informace, bookmaker na tom bude podobně a hrací pole tak bude rovnější. Budete mít větší šanci, že odhalíte a využijete nepřesný kurz.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.