III 21, 2017
III 21, 2017

Sázky s dvojí šancí: Jak pomocí kurzu vypočítat výši sázky

Co je to sázení s dvojí šancí?

Vypočtěte výši sázky s dvojí šancí z kurzů.

Kurzy sázek s dvojí šancí vs. kurzy na vítězství či remízu u jiných bookmakerů

Sázky s dvojí šancí: Jak pomocí kurzu vypočítat výši sázky

Nejoblíbenějším způsobem sázení na fotbal jsou sázky 1X2. Přinášejí však sázkařům i největší hodnotu? Sázení s dvojí šancí může být lepší alternativou jak pro tradiční trh 1X2, kde má každá sázková příležitost tři varianty, ale i pro sázky, které se při remíze ruší. Pokrývá totiž více výsledků. Jak mohou sázkaři pomocí kurzů 1X2 vypočítat výši sázek při sázení s dvojí šancí? Čtěte dál a dozvíte se to.

Co je to sázení s dvojí šancí?

Sázení s dvojí šancí v podstatě umožňuje vsadit na dva výsledky jednoho zápasu a eliminovat možnost třetí – to znamená, že můžete vsadit na výhru domácích a remízu nebo výhru hostů a remízu. Sázky bez remízy naproti tomu nabízejí nižší kurzy na výhru a v případě, že zápas skončí remízou, se vsazená částka jednoduše vrací.

Bookmakeři často nabízejí sázky na výhru nebo remízu. Není však možné získat větší hodnotu, pokud si sami najdete kurz pro dvojí šanci z kurzů 1X2?

U společnosti Pinnacle se pro sázení s dvojí šancí výborně hodí handicap +0,5. Handicapy 0 a 0,5 však nevypisujeme u všech zápasů, proto se vám bude hodit umět si pro sázení s dvojí šancí vypočítat vlastní kurz.

Jak vypočítat kurzy dvojí šance

Řekli jsme si už, že vsadíte-li s dvojí šancí, vyhrajete v případě dvou ze tří možných výsledků. Kurzy jsou tedy podstatně nižší než u jednoduchých sázek 1X2.

K lepšímu vysvětlení sázení s dvojí šancí použijeme hypotetický příklad.

Naučíte-li se vypočítat výši sázek s dvojí šancí z kurzů sázek 1X2, dokážete najít hodnotnější sázky.

Řekněme například, že chcete vsadit na to, že Manchester City porazí Southampton s kurzem 1,971. Myslíte si sice, že Southampton může kurz překonat a dosáhnout remízy, jenže handicap 0,5, který by vám umožnil takovou možnost pokrýt, není vypsaný. Jiní bookmakeři vypsali sázku na vítězství Southamptonu nebo remízu s kurzem 1,25. Má taková sázka lepší hodnotu než sázka u Pinnacle?

Kurz na remízu je 3,880 a vy jste ochotni v této sázce riskovat 100 euro. Chcete-li vsadit s dvojí šancí, měli byste část těchto 100 euro vsadit na vítězství Manchesteru a zbytek na remízu. Vyhraje samozřejmě jen jedna z těchto sázek. My však chceme v obou případech dosáhnout stejného zisku.

Pro účely tohoto příkladu označíme částku vsazenou na Manchester City písmenem S. Výše sázky na remízu tedy je (100 euro - S). Pokud Manchester City zvítězí, vyhraje sázkař 0,971 x S (0,971 vypočteme jako 1,971-1). Zisk se vypočte jako S x (desetinný kurz - 1). O zbytek peněz, vsazený na remízu (100-S), sázkař přijde.

Zisk v případě vítězství Manchester City:

0,971 x S – (100-S)

Pokud zápas skončí remízou, vyhraje sázkař za sázku na ni 2,88 x (100-S).

Zisk v případě remízy týmů Manchester City a Southampton:

2,88 x (100-S) – S

Jak jsme už uvedli, chceme dosáhnout stejného zisku v obou případech. Pro výše uvedený příklad by rovnice zajišťující shodný zisk vypadala takto:

0,971 x S – (100-S) = 2,88 x (100-S) – S

Z této jednoduché rovnice vypočteme hodnotu S jako 66,31. To znamená, že bychom měli na vítězství Manchester City vsadit 66,31 euro a na remízu 33,69 euro (to vypočteme jako 100-66,31).

Pokud pak vyhraje Manchester City, vyhraje sázkař (1,971-1) x 66,31 = 64,39 euro a přijde o 33,69 euro vsazených na remízu. Čistý zisk bude 30,70 euro.

Pokud zápas skončí remízou, vyhraje sázkař (3,88-1) x 33,69 = 97,03 euro a přijde o 66,31 euro vsazených na vítězství Manchester City. Jeho čistý zisk tak bude 30,72 euro.

Získané hodnoty nyní můžeme jednoduše porovnat s jiným bookmakerem a zjistit, zda by ze sázky s dvojí šancí vyšel sázkař s větším nebo menším ziskem.

Sázka s dvojí šancí u Pinnacle

Vítězství Manchester CityRemíza
Sázka €66.31 €33.69
Kurz 1,971 3,88
Zisk €30.70 €30.72

Vítězství nebo remíza u jiného bookmakera

Jiný bookmakerVítězství Manchester City nebo remíza
Sázka €100
Kurz 1,25
Zisk €25

Z toho vidíme, že kdyby sázkař využil sázky s dvojí šancí u jiného bookmakera, získal by o 5,70 euro méně (tedy zhruba o 16 % čistého zisku, který by získal samostatnými sázkami na vítězství Manchesteru a remízu u Pinnacle).

Jak vypočítat výši sázky s dvojí šancí

Z výše uvedeného překladu můžete odvodit obecné pravidlo pro výpočet sázek. Pokud celkovou částku, kterou chce sázkař riskovat, označíme CELKEM, kurz na domácí tým jako DOMÁCÍ a kurz na remízu REMIZA, pak:

Výše sázky na vítězství domácích = REMÍZA X CELKEM / (REMÍZA + DOMÁCÍ)

Výše sázky na remízu = CELKEM - výše sázky na vítězství domácích

Pokud jen chcete porovnat kurzy, vypočtěte efektivní desetinný kurz vydělením výhry výší sázky.

Pro výše uvedený příklad bychom na sázku 100 euro vyhráli 130,70 euro v případě vítězství Manchester City (zisk by byl 30,70 euro), desetinný kurz by tedy byl 130,7/100 = 1,307.

Z výše uvedené rovnice lze odvodit i rovnici pro výpočet efektivního kurzu.

Výhra ze sázky na vítězství domácích:

DOMÁCÍ x REMÍZA x CELKEM / (REMÍZA + DOMÁCÍ)

Po vydělení celkové získané částky částkou CELKEM bude kurz:

Efektivní kurz = REMÍZA x DOMÁCÍ / (REMÍZA + DOMÁCÍ)

Rovnice pro zbylé dvě možné sázky s dvojí šancí (remíza nebo vítězství hostů a vítězství domácích nebo hostů) jsou následující (HOSTÉ znamená kurz na vítězství hostů):

Remíza nebo vítězství hostů:

Výše sázky na vítězství hostů:

REMÍZA x CELKEM / (REMÍZA + HOSTÉ)

Výše sázky na remízu:

CELKEM - Výše sázky na vítězství hostů

Efektivní kurz:

REMÍZA x HOSTÉ / (REMÍZA + HOSTÉ)

Vítězství domácích nebo hostů:

Výše sázky na vítězství domácích:

HOSTÉ x CELKEM / (HOSTÉ + CELKEM)

Výše sázky na vítězství hostů:

CELKEM - Výše sázky na vítězství domácích

Efektivní kurz

DOMÁCÍ x HOSTÉ / (DOMÁCÍ + HOSTÉ)

Když teď znáte výhody sázení s dvojí šancí, nepřipadá vám nejspíš možnost sázek bez remízy nebo sázek na vítězství či remízu u jiného bookmakera tak přitažlivá. Pokud sázkaři umějí vypočítat kurz sázky s dvojí šancí z kurzů sázek 1X2, mohou zjistit, kde najít lepší alternativu a nejlepší hodnotu.

Informační zdroje o sázení – Abyste mohli lépe sázet

Informační zdroje o sázení společnosti Pinnacle jsou jednou z nejrozsáhlejších sbírek odborných článků a rad o sázení, jaké na internetu najdete. Zajímavé informace v ní najdou sázkaři bez ohledu na míru svých zkušeností. Naším cílem je zprostředkovat lidem znalosti, aby mohli lépe sázet.